7. Sınıf Din Kültürü

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 35-36-38 Cevapları GÜN Yayıncılık

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık Üniteye Hazırlık Cevapları Sayfa 35


2. Ünite Üniteye Hazırlık Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 35 Cevapları


1. Hac ve umre kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.


Cevap :
Hac 1.Müslümanlığın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke’de yapılan, Kâbe’yi ziyaret ve tavaf töreni.
Umre; Müslümanlıkta Kâbe’yi ve Mekke’deki öteki kutsal yerleri hac zamanı dışında ziyaret etme.


2. Haccın kimlere farz olduğunu ilmihâl kitaplarından araştırınız.


Cevap :
Maddeler halinde Hac ibadetini şu kişilere farzdır ;

  1. Akli melikleri yerinde olması,
  2. Kişinin ergenlik çağına gelmesi,
  3. Müslüman olması,
  4. Hür olmak,
  5. Haccın farz bir ibadet olduğunu bilmek,
  6. Maddi güce sahip olmak
  7. Hac vazifesini yapabilecek zamana yetişmiş olmak.

3. Kurban ibadetinin önemiyle ilgili bir hadis araştırınız ve bu hadisi defterinize yazınız.


Cevap :
“Âdemoğlu için Allah katında kurban bayramı gününde kurban kesmekten daha sevimli bir amel yoktur. Bu hayvan, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnakları ile gelecektir. Şüphe yok ki kurbanın kanı yere düşmeden önce, Allah’a ulaşır. Bu yüzden kurbanlarınızı gönül hoşluğu ile kesiniz.” [8] “Resûlullah (s.a.s) beyazı siyahından çok, boynuzlu iki koç kurban etti. Onun ayağını hayvanın yanlarına koyduğunu, besmele çekip tekbir getirdiğini ve eliyle onları kestiğini gördüm.“


4. Genel Ağ, İslam ansiklopedisi vb. kaynaklardan Kâbe hakkında bir araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri sunu hâline getiriniz. Hazırladığınız sunuyu sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Kabe İslam’da beytullah (Allah’ın evi), beyt (ev) veya Beyt-atik (eski ev) diye de anılır. Kabeyi daha sonra İbrahim(as) ve oğlu İsmail (as) kurmuştur. Bir rivayete göre Nuh (as) zamanındaki tufandan sonra sular altında kalmış ve yıkılmıştır. Allah’u Teala Kabe boyutunda bir melek göndererek nereye ve ne şekilde kurulacağını göstermiştir. Püşrikler Kâbe ve çevresine çok sayıda put dikerek burayı puthâneye çevirdiler; ayrıca zaman içerisinde tavafı çıplak yapmaya başladılar. Hz. İbrâhim’in dinine bağlı Hanîfler gibi birçok kişi ise Kâbe’yi putperest anlayışın dışında ziyarete devam etti.
Müşrikler bir yandan da Kâbe’nin imarına çalışır ve hacılara ücretsiz olarak su ve yemek dağıtırlardı. Rivayete göre
makām-ı İbrâhim denilen büyük taş Hz. İbrâhim’in insanları hacca davet için üzerine çıktığı taştır. Kâbe’nin Hz. İbrâhim’den sonra kaç defa yeniden yapıldığı hususu konusunda da birkaç görüş vardır.
IV. Murad zamanında Mekke o güne kadar görülmemiş şiddette bir fırtına ve sel baskınındansular Mescid-i Harâm’a girerek Kâbe duvarlarının yarısına kadar çıktı ve ertesi gün akşama doğru kuzeybatı duvarı tamamen, kuzeydoğu duvarı kapıya kadar, güneybatı duvarının da altıda bir kadarı yıkıldı. Hocaların ortak görüşü sonunda tahtalarla kapattırıp üzerine yeşil bir örtü örttürdü ve durumu İstanbul’a bildirdi.


5. Saffât suresinin, 99-110. ayetlerini okuyunuz. Bu ayetlerde ne anlatıldığını defterinize not ediniz.


Cevap :
Saffât suresinin, 99-110. ayetler
﴾99﴿ İbrâhim, “Ben rabbime gidiyorum” dedi, “O bana yol gösterecektir.”
﴾100﴿ “Rabbim! Bana iyilerden olacak bir evlât ver!”
﴾101﴿ Bunun üzerine kendisine akıllı ve iyi huylu bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik.
﴾102﴿ Çocuk, babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona, “Yavrucuğum” dedi, “Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm; düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin?” Dedi ki: “Babacığım! Sana buyurulanı yap; inşaallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın.”
﴾103﴿ Her ikisi de (ilâhî buyruğa) teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca,
﴾104﴿ “Ey İbrâhim!” diye ona seslendik;
﴾105﴿ “Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun.” İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz.
﴾106﴿ Bu, kesinlikle apaçık bir imtihandı.
﴾107﴿ Biz, (oğlunun canına) bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik.
﴾108-109﴿ Onun hakkında, “İbrâhim’e selâm olsun!” ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik.
﴾110﴿ Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz.
Bu ayetlerde İbrahim (as)’ın oğlu İsmail’i kurban etme imtihanı olayı anlatılır. Bir olayı anlamak için o zamanın adetlerine bakılması gerekir derdi bir tarihçi. Bizi yıllar sonraki insanların anlamayacağı gibi. Burada da bir imtihan vardır ve o zamanlar bu insanlar tarafından yapılan bir işti. Burada olan olaya yoğunlaşmak yerine verilen mesaja yoğunlaşmalı. Çünkü İslamiyet hiçbir zaman çocuklara dokunmaz.


7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık İslam’da Hac İbadeti ve Önemi Cevapları Sayfa 36, 37, 38


İslam’da Hac İbadeti ve Önemi Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 36 Cevapları


Soru : Çevrenizde hacca giden kimseleri uğurlarken neler yapılmaktadır? Gözlem ve izlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Çevremizde Hacca giden kimselere dua edilir, dua emanet edilir ve ziyaret edilirler. Kendileri ile heyecanları paylaşılır ve kendilerine saygı duyulur.


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 38 Cevapları


Soru : Hacca gitmiş bir tanıdığınızla röportaj yapınız. Ona aşağıdaki soruları yöneltiniz. Aldığınız cevapları defterinize not ediniz.


Kendinizi tanıtır mısınız?
Cevap : Ben Mehmet Sungur.


Hacca ne zaman gittiniz?
Cevap : Beş yıl önce gittim.


Hacca gitmeye nasıl karar verdiniz?
Cevap : Hacca gitmeyi zaten çok istiyordum. Yaşım çok ilerlemeden ve hastalıklarım çoğalmadan orayı ziyaret etmek ve o atmosferi yaşamak istedim.


Hacca gitmeden önce neler yaptınız?
Cevap : Hacca gitmeden önce başvurumu yapmıştım. Kurada ismim çıkınca işlemlerimi yaptım ve pastaportumu yeniledim. İhram satın aldım ve Hac hakkında kitaplar okudum.


Hacda nereleri ziyaret ettiniz?
Cevap : Hacda Kabe’ yi , Mekke ve Medine’ yi ziyaret ettim.


Kâbe’yi ilk gördüğünüzde neler hissettiniz ve orada neler yaptınız?
Cevap : Kabe’ yi ilk gördüğümde içimde tuhaf bir his oluştu. Duaların kabul olduğunu bildiğim için hangi duayı etsem bilemedim. Çok sıcak bir duyguydu.


Hac esnasında ülkemizden ya da başka ülkelerden yeni arkadaşlar edindiniz mi?
Cevap : Hac esnasında birkaç kişi ile tanıştım ve sohbet ettim. Ancak kafile dışında pek kimse ile beraber olma imkanı çok olmadı.


Hac arkadaşlarınızdan hâlâ görüşüp konuştuğunuz kişiler var mı?
Cevap : Ev Hac arkadaşlarımızla bir whatsapp grubumuz var. Görüşmeye devam ediyoruz.


Hac esnasında en çok duygulandığınız ve etkilendiğiniz anlar hangileri oldu?
Cevap : Hac esnasında en çok duygulandığım ve etkilendiğim anlar; Hz Hatice’ nin o yaşta o kadar dağı nasıl çıkıp yemek götürdüğü ve Peygamberimizi ziyaret ederken ki o hislerdi.


Hac ibadetini tamamlayıp memleketinize dönünce neler hissettiniz?
Cevap : Hac ibadetini tamamlayıp memleketinize dönünce tekrar oraya gideceğim günün hayalini kurmaya başladım. Daha önce hiç yeni gittiğim bir yere yine hemen gitmek istememiştim. Bu çok güzel bir duyguydu.


Hacca gideceklere ne gibi tavsiyelerde bulunabilir, neler söylemek istersiniz?
Cevap : Hacca gideceklere tavsiyem bu konuda çok fazla kitap okumaları ve bilgi edinmeleridir. Hac yaparken bilgisi olan insanlar hem zorlanmıyor hem de bilgileri olduğu için yaptıkları şeylerin farkına varıyorlar.

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Çevremizdeki insanlar hacca gittiği zaman veya hacdan geldiği zaman büyük sevgi ve coşku ile karşılanır lar. Çünkü müslümanlarda hacca gitmek ve Hacı olmak oldukça güzel ibadetler arasında yer almaktadır. Hacca giden bir kişi ziyaret edilir ona çeşitli emanetler edilir Ayrıca çeşitli hediyeler götürülerek ziyaretlerde bulundu. Ayrıca Hacılar hacdan geldiğini zaman kutsal topraklardaki manevi anıları anlatılır ve insanların bu gibi İslamın şartlarından olan Hac ibadetlerini yerine getirmesi gerektiği söylenir. Hacılar ağaçtan geldiğin zaman insanlara zemzem suyu ve hurma ikram ederler.

  2. İslam’ın beş şartından biri olan hacca gitmenin temel kurallarından biri maddi durumu iyi olan Müslümanların Hac ibadetlerini yerine getirilmesi temel sebeptir. Müslümanlar Hac ibadetlerinin Mekke’de Kurban bayramı’ndan 10-15 gün önce gerçekleştirmektedirler. Hacılar Mekke’de Medine’de bulunan kutsal yerleri ziyaret eden ve kabe’yi tavaf ederek Hac ibadetlerinin tamamlarlar. Ayrıca umre olarak bildiğimiz Hac ibadetlerinin dışında insanların Mekke’de Medine’de kutsal yerleri ziyaret etmesi Ayrıca hacer-ül esved tavaf etmesi gibi hemen ibadetlerinin genel adı olarak söylenebilir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.