7. Sınıf Din Kültürü

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 81-82-84 Cevapları GÜN Yayıncılık

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık Üniteye Hazırlık Cevapları Sayfa 81


4. Ünite Üniteye Hazırlık Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 81 Cevapları


1. Kur’an-ı Kerim’den, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönünü konu alan iki ayet bularak defterinize yazınız.


Cevap :
1. Bazı kimseler Allah Resulü’nün (s.a.v.) insanüstü özelliklere sahip olması gerektiğini söyleyerek Hz. Muhammed’e (s.a.v.) karşı çıkıyorlardı. Yüce Allah (c.c.) onları kınayarak şöyle buyurmaktadır: “Onlar (bir de) şöyle dediler: Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı. Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinden yiyip (meşakkatsizce geçimini sağlayacağı) bir bahçesi olmalıydı. Ayrıca o zalimler müminlere, ‘Siz ancak büyüye tutulmuş bir adama uymaktasınız.’ dediler.” (Furkân suresi, 7- 8. ayetler.)
2. Muhammed sadece bir peygamberdir; ondan önce de peygamberler gelip geçti. Öyleyse, o ölür yahut öldürülürse, topuklarınız üzerinde gerisin geri mi döneceksiniz? Kim topukları üzere geri dönerse Allah’a zarar veremez; fakat şükredenlerin ödülünü Allah verir. (Ali İmran suresi 144. ayet)


2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) güzel ahlakla ilgili bir hadisini bularak sınıfınızda okuyunuz.


Cevap :

  • “İyilik, güzel ahlaktır. Günah (kötülük) ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmelerini istemediğin şeydir.”
  • “Güçlü kimse, güreşte güçlü olan değil, kızgınlık anında kendisine hâkim olandır.”
  • “Muhakkak ki Allah nezaketle muamele eder, nezaket ve ağırbaşlılığı sever, şiddet ve kabalık karşılığında vermediğini nezaket ve ağırbaşlılık karşılığında verir.”

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlığa rahmet olması ne demektir? Araştırınız.


Cevap :
Hz Muhammed (sav) ‘ in insanlığa rahmet olması bizlere bu dini öğretmesi ve bize Cennet yolunu göstermesidir. Ayrıca İslam Düya hayatını da yoluna koyduğu için Dünya hayatı içinde bir rahmettir.


4. Genel ağ, Dinî Terimler Sözlüğü, İslâm Ansiklopedisi vb. kaynaklardan; risalet, nübüvvet, rahmet, hâtemü’l-enbiyâ kavramlarının anlamlarını araştırınız.


Cevap :
Risalet; mesaj ve sözü taşıyan, elçilik, peygamberliktir.
Nübüvvet; peygamberlik anlamına gelen bir terimdir.
Rahmet; Merhamet etmek.
Hâtemü’l-enbiyâ;  Son Peygamber demektir.


5. Kâfirûn suresinin anlamını Kur’an mealinden bulup defterinize yazınız.


Cevap :
Kâfirûn suresinin anlamı; Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla De ki: “Ey Kâfirler!” ﴾1﴿ “Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.” ﴾2﴿ “Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.” ﴾3﴿ “Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.” ﴾4﴿ “Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.” ﴾5﴿ “Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.” ﴾6﴿

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık Allah’ın (c.c.) Kılı Hz. Muhammed (s.a.v.) Cevapları Sayfa 82, 83, 84


Allah’ın (c.c.) Kılı Hz. Muhammed (s.a.v.) Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 82 Cevapları


“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek İlah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Allah’a ortak koşanların vay hâline.” (Fussilet suresi, 6. ayet.)

Soru : Yukarıdaki ayetin vermek istediği mesaj nedir?


Cevap :
Yukarıdaki ayetin vermek istediği mesaj Peygamber Efendimiz’ inde bir insan olduğu ve kendisine vahiy geldiği için sadece insanlardan farklı olduğudur. Diğer dinlerde olduğu gibi melekleri ve Peygamberimizi yüceltmeleri burada yasaklanmak istenmiştir.


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 84 Cevapları


Bazı kimseler Allah Resulü’nün (s.a.v.) insanüstü özelliklere sahip olması gerektiğini söyleyerek Hz. Muhammed’e (s.a.v.) karşı çıkıyorlardı. Yüce Allah (c.c.) onları kınayarak şöyle buyurmaktadır: “Onlar (bir de) şöyle dediler: Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı. Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinden yiyip (meşakkatsizce geçimini sağlayacağı) bir bahçesi olmalıydı. Ayrıca o zalimler müminlere, ‘Siz ancak büyüye tutulmuş bir adama uymaktasınız.’ dediler.” (Furkân suresi, 7- 8. ayetler.)

Soru : Yukarıdaki ayetleri Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönü açısından yorumlayınız.


Cevap :
Peygamberler insandırlar ancak kendilerine Peygamberlik verildiği ve güzel ahlaklı insanlar oldukları için değerlidirler.
Eğer Peygamberler böyle insanlar olsalar insanlar bu dini onlar yaşayabilir derler ve dinin kendilerine zor geldiğini iddia ederlerdi. Ancak Peygamberler bizler gibi insan olmasına rağmen dinin buyruklarını yaşamış ve bize dinin yaşam dini olduğunu göstermişlerdir.


Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.) Cevapları


“Andolsun ki Resullullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı, çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzâb suresi, 21. ayet.)

Soru : Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bizim için örnek olması ne anlama gelmektedir?


Cevap :
Hz. Muhammed’ in (sav) ‘ in bizim için örnek olması, davranışlarının ayetlerin doğrultusunda olmasından kaynaklanmaktadır. Gerek evlilik hayatında gerek ayetlerin yaşanmasındaki her davranışı bizler için örnek olmalı yani , O’nun gibi yaşamamızı sağlamalıdır. Çünkü ayeti kerimelerde Peygamberimize tabi olmak emredilmektedir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Allahu Teala celle celalühü son gönderilmiş peygamber olan Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kuran-ı Kerim’de habibim olarak sıfat landığını ve seslendiğini görebiliriz. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı ile kur’an-ı Kerim’de çeşitli ayetlerde ördek olarak gösterilmiştir. Peygamber efendimiz dünyaya gelen son peygamberdir. Müslümanlık dinini anlatan ve İslam’ı dünyaya yayan son peygamber olarak tanırız. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak güzel ahlaklı olmalı ve kur’an-ı Kerim’i bolca okuyarak imanın şartları ve İslam’ın şartlarını yerine getirerek güzel bir Müslüman olabiliriz.

  2. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyadaki tüm insanlara rahmet ve merhamet peygamberi olarak gönderilmiş olan son peygamberdir. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı ile e İslam’ın şartlarını imanın şartlarını en güzel şekilde yaşayan ve buna örnek olan bir kişiliğe sahiptir. Ayrıca Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara çocuklara hayvanlara ve bitkilere oldukça merhametle yaklaştırdı. Biz Müslüman gençleri olarak peygamber efendimizin güzel ahlakını örnek almalıyız. Kur’an-ı Kerim’de güzel ahlaklı olmanın islam’daki yeri oldukça büyüktür.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.