7. Sınıf Din Kültürü

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 79-80 Cevapları GÜN Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 79, 80


3. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 79-80 Cevapları


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.


1. İslam dini niçin güzel ahlaklı olmamızı ister? Açıklayınız.


Cevap :
İslam dini hayatı da düzenleyen bir kurallar bütünüdür. Güzel ahlaklı olmak insanlar arasındaki huzursuzluğu yok eden en güzel kapıdır. Güzel ahlaklı bir insanla geçinmek çok kolaydır.
Her insanın öyle olmaya çalıştığı bir toplum ise çok huzurludur. Çünkü orada kimse zarar görmez ve hatalar affedilerek yapan kişi bundan pişmanlık duyar. İslam’da toplumu düzenlemeyi ve korumayı hedef almış ve zayıfların ezilmediği insanların huzurla yaşadığı bir toplum için güzel ahlaklı olmamızı istemiştir.


2. Adalete niçin önem verilmelidir? Anlatınız.


Cevap :
Adalet; herkese hak ettiğini vermek olarak kısaca özetlenebilir. Her insana kaldıracağı yükü vermek insanların zulme uğramadan sorumluluklarını yerine getirmesi demek olacaktır. Adalet toplumda kimsenin ezilmeden ve yıpranmadan sürebilmesi için çok değerlidir ve önemsenmelidir.


3. Dinimizin dürüstlüğe verdiği önemi ayet ve hadislerle anlatınız.


Cevap :
Muhakkak ki Biz sizleri bir erkekle bir kadından yarattık. Sizi milletler ve kabileler halinde kıydık ki birbirinizi tanıyasınız. Muhakkak ki Allah katında en değerliniz, en çok takva sahibi olanınız / dürüst olanınızdır. Muhakkak ki Allah, her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır.” (Hucurât 49/13).
“Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa Allah katında ‘sıddîk’ (özü sözü bir olan kişi) olarak yazılır. Yalandan sakının! Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip, yalanı araştıra araştıra Allah katında yalancı olarak yazılır.” (Müslim, Birr, 105)


4. Vatanımıza ve milletimize karşı ne gibi sorumluluklarımız vardır? Belirtiniz.


Cevap :
İslam dini vatana ve millete karşı görevlerinde insanları uyarmış ve bunun hakkında hadislerle sevaplar bildirmiştir. Askerlik, vergi gibi görevleri yapmak, düşmanlara ve bölücülere fırsat vermemek , ülkemizin en iyi yerlere gelmesi için çalışmak bizim sorumluluklarımızdır.


5. Hz. Salih (a.s.), kavmine ne gibi uyarılar yapmıştır? Açıklayınız.


Cevap :
Putları bırakarak sadece Allah’ a inanmaları ve kendilerine mucize olarak gönderilen deveyi öldürmemeleri ve azap gelmeden dönmeleri konusunda uyarılar yapmıştır.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


1. Hoşa gitmeyen olaylar, nefse ağır gelen şeyler ve insanı zorlayan durumlar karşısında ruhsal dengeyi bozmamak için dünya ve ahiret yararlarını düşünerek insanın kalbinde yer tutan sükûnet ve dayanma kuvvetine ne denir?


A) İyimserlik B) Dürüstlük C) Merhamet D) Sabır


2. I. Dinimiz fakirlere ve muhtaçla yiyecek, içecek, giyecek gibi yardımlarda bulunmayı emreder.
II. Yüce Allah (c.c.) müminlere sadaka vermelerini öğütler.
III. İslam dini verdiğimiz sözü yerine getirmemizi ister.
IV. Dinimiz zengin Müslümanlara zekât vermelerini farz kılmıştır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri dinimizin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ifade eder?


A) III ve IV B) Yalnızca I ve II C) I ve III D) I, II ve IV


3. Aşağıdakilerden hangisi adaletle ilgili yanlış bir yargı içermektedir?


A) İnsanlar arasında hüküm verirken adil olunmalıdır.
B) Hak sahibine hakkını vermek adaletin bir gereğidir.
C) İnsan, yakınlarıyla ilgili kararlarda onları kayırmalıdır.
D) Adaletin hâkim olduğu toplumda barış ve huzur olur.


4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dürüst ve güvenilir olduğunu ifade etmek için kullanılır?


A) Muhammedü’l-Emîn
B) Âlemlere rahmet
C) Allah Resulü
D) Son Peygamber


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 80 Cevapları


5. İslam kültüründe muavvizeteyn (kendisiyle Allah’a (c.c.) sığınılan) iki sure vardır. Bunlardan biri Felâk diğeri de ……………… suresidir.

Boşluğa hangi surenin adı yazılmalıdır?


A) Fâtiha B) İhlas C) Nâs D) Tebbet


C. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri, yay ayraç içindeki ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.


Cevap :

 1. İş ve davranışlarımızda her zaman doğruluğu ilke edinmeliyiz.
 2. Toplumda insanlarla dostça ve kardeşçe geçinmeliyiz.
 3. Peygamberimizin (s.a.v.) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirimizi sevmedikçe de tam iman etmiş olamazsınız.” buyurmuştur. (Müslim, İman, 95.)
 4. Vatanımız bizlere atalarımızın bir emannettir.
 5. Verdiğimiz sözü yerine getirmeliyiz.
 6. Zorluklar karşısında sabırlı olmalıyız.

Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.


Cevap :

 1. ( Doğru ) Hz. Muhammed (s.a.v.) güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir.
 2. ( Doğru )İslam dini Müslümanlardan dürüst ve güvenilir olmalarını ister.
 3. ( Yanlış ) Hz. Salih (a.s.), Mısır halkına peygamber olarak gönderilmiştir.
 4. ( Yanlış ) Felâk suresi, yedi ayetten oluşmaktadır.
 5. ( Doğru )Dinimize göre bir Müslüman, Müslüman’a üç günden fazla küs durmamalıdır.
 6. ( Doğru )Kur’an’a göre Allah (c.c.), sabırlı insanlarla beraberdir.
 7. ( Yanlış ) Sadece bizimle aynı dine inananlara karşı adaletli olmamız gerekir.

D. Aşağıda verilen Felâk suresinde boş bırakılan bölümleri, doğru bir şekilde tamamlayınız.


Cevap :
Kul eûzû birabbil felâk Min şerri mâ halak Ve min şerri ğâsıgin  izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fil ugad Ve min şerri hâsidin izâ hased

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. İslam dini biz Müslümanların güzel ahlaklı olmasını emreder. Güzel ahlaklı olmak yani hoşgörülü saygılı merhametli Adalet sahibi olan emanete ihanet etmeyen büyüklerine karşı saygılı olan bir kişiliğe sahip olmak güzel ahlakı niteliği arasında yer almaktadır. Güzel ahlaklı bir insan çevresinde örnek olacak nitelikte olduğu için elbette hayata olumlu bakması ve olumlu yaşaması bu yönde olabilir. Bir müslüman güzel ahlakı esas almalıdır. Güzel ahlak her zaman bize sıkıntılardan kurtaran bilen ve bizi rahatlatan sabrı armağan etmiştir. Peygamber efendimiz ve güzel ahlak üzerine birçok hadis-i şeriflerini görebiliriz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.