7. Sınıf Din Kültürü

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 55-56-57-58 Cevapları GÜN Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 55, 56, 57, 58


2. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 55 Cevapları


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.


1. Hac ibadetinin dinimizdeki önemini, ayet ve hadislerle açıklayınız.


Cevap :
Ayet;
Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. (Hac veya umre vazifesini tamamlamaktan herhangi bir özür nedeniyle) alıkonursanız, kolayınıza gelen bir kurban (gönderin). Kurban yerine ulaşıncaya kadar tıraş olmayın. Sizden kim hasta olur ya da başında (ona eza veren) bir şikâyeti olur ise fidye olarak oruç tutması, sadaka vermesi veya kurban kesmesi gerekir. (Engeller kalkıp) emniyete kavuştuğunuz zaman, kim hac zamanına kadar umreden faydalanmak ister ise kolayına gelen bir kurban (kessin). (Kurbanı) bulamayan da üç günü hacda yedi günü de döndükten sonra olmak üzere tastamam on gün oruç tutsun. Bu (fidye), ailesi Mescid-i Haram (mıntıkasında) oturmayanlar içindir. Allah’tan korkup sakının ve bilin ki Allah, cezası çetin olandır. (2/Bakara 196)
Hadis;
Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor: Allah’ın Elçisi bize konuşma yaptı ve,- “Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır, haccediniz” buyurdu. Bir sahâbî, – “Ey Allah’ın Elçisi! Her yıl mı?” diye sordu. Peygamberimiz, sükût etti cevap vermedi. Sahâbî sorusunu üç defa tekrarladı, bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s.), – “Eğer ‘evet’ deseydim her yıl hac yapmak farz olurdu, buna gücünüz yetmezdi” cevabını verdi. ( Müslim, “Hac”, 412. bk. İbn Mâce, “Menâsik”, 2.)
Ayet ve hadiste belirtildiği üzere Hac ibadeti farz bir ibadettir. Yine affedilmeyen bazı günahların Arafat’ ta affedileceği ve büyük sevaplar içerdiği herkesçe bilinir.  Ayrıca Hac yapanlar orada çok farklı bir atmosfer olduğunu söyler ve herkes oraya ayrı bir ilgi duyar.


2. Haccın insan davranışları üzerinde ne gibi etkileri vardır? Anlatınız.


Cevap :
Hac sabretmeyi ve günahların affını sağlayan çok büyük bir ibadettir. Ancak insan ne yaparsa yapsın hangi ibadeti yaparsa yapsın , kendi günahlardan dönmedikçe ve tövbe ederek kendini düzeltmeye çalışmadıkça aynı günahları yapmaya devam edecektir. Onun için Hacca da giderek aynı zamanda günahlardan dönmeli ve iyi bir insan olmaya niyet ederek hayatımıza devam etmeliyiz.


3. Hac nasıl yapılır? Kısaca anlatınız.


Cevap :
Mîkât yerinde boy abdesti veya namaz abdesti aldıktan sonra, kerâhet vakti değilse iki rekât ihram namazı kılınır. Hac yapacak olan kişi “Allahümme innî ürîdü’l-hacce, fe yessirhü lî ve tekabbelhü minnî” (Allah’ım! Senin rızan için hac yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden kabul eyle) diye niyet eder. Daha sonra telbiye getirilir.
Erkekler bütün giysilerini çıkarıp iki peştemalla örtünür. Kadınlar ise normal giysileriyle ihrama girerler. Yalnız yüzlerini örtmezler. Daha sonra Kabe’nin etrafında Hacer-ül Esved’den başlayarak tavaf yapılır. Safa Merve tepeleri arasında Say ibadeti yapılır. Kurban Bayramı Arefesi’nde öğleden sonra Arafat’ta vakfe yapılır. Aynı gün güneş batınca Müzdelife’ye gidilir. Burada akşam ve yatsı namazları birleştirilerek kılınır. Bayram sabahına kadar müzdelife vakfesi yapılır. Bayramın 1. Günü Mina’da şeytan taşlanır daha sonra kurban kesilir. Kurban kesildikten sonra burada tıraş olarak ihramdan çıkılır. Daha sonra farz olan ziyaret tavafı Kabe’de yapılır. Bu şekilde ihramdan çıkılarak Hac tamamlanmış olur.


4. Kurban ibadetinin toplumsal dayanışma ve birlik açısından önemi hakkında bilgi veriniz.


Cevap :
Kurban ibadeti bulunmaz bir beraberlik ve paylaşma alanıdır. Kurban günü insanlar kurban keserek, kesmeyen ve durumu iyi olmayan insanlara yardım edebilmek için kurban eti dağıtırlar.
Yine belki hayatlarında bazı kereler et gören Afrika gibi fakir halka göndererek onları mutlu etmektedirler. Bu paylaşma insanlar arasında sevgiye neden olmaktadır. Yine o gün etli yemekler yapılarak misafirlere ikramda bulunulması da birlik beraberliğe katkı sağlar.


5. Hac kimlere farzdır? Söyleyiniz.


Cevap :
Haccın farz olmasının şartları;

 • Akil sağlığı yerinde ve ergenlik yaşına gelmiş olması
 • Özgür olması
 • – Hacca gidip gelecek maddî güce sahip olması
 • – Hacca gitmesine engel olacak bir sağlık probleminin olmaması
 • – Hacca giderken kullanacağı yolun güvenli olması

Haccın Farzları

 1. İhram
 2. Kâbe’yi tavaf
 3. Arafat’ta vakfe

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


1. Yeryüzünde ibadet amacıyla inşa edilen ilk mabettir. Müslümanların kıblesidir. Beytullah adıyla da anılır.

Yukarıda belirtilen yer neresidir?


A) Arafat
B) Kâbe
C) Mina
D) Müzdelife


2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Hac sünnet, umre farzdır.
B) Hem hacda hem de umrede Kâbe tavaf edilir.
C) Hac belli bir zamanda yapılır, umre ise her zaman yapılabilir.
D) Hac ve umre ibadeti, ihrama girilerek yerine getirilir.


3. Hac ibadeti sırasında vakfe, aşağıdaki mekânlardan hangisinde yerine getirilir?


A) Arafat’ta
B) Kâbe’de
C) Mina’da
D) Müzdelife’de


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 56 Cevapları


4. Hz. İsmail (a.s.) aşağıdaki peygamberlerden hangisinin oğludur?


A) Hz. Yusuf’un (a.s.)
B) Hz. Musa’nın (a.s.)
C) Hz. Salih’in (a.s.)
D) Hz. İbrahim’in (a.s.)


5. Hac ibadeti esnasında Zilhicce ayının dokuzuncu gününe rastlayan arife günü öğle vaktinden Kurban Bayramı’nın ilk günü, güneş doğuncaya kadar Arafat’ta bir süre beklemeye ne ad verilir?


A) Sa’y B) Şavt C) Tavaf D) Vakfe


6. Aşağıdakilerden hangisi kurbanla ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?


A) Kurban, Allah’a (c.c.) yakınlaşmak ve onun rızasını kazanmak amacıyla kesilir.
B) Kurban etinin bir kısmı fakir ve muhtaçlara verilir.
C) Kişi, kestiği kurbanın etinin bir kısmını satabilir.
D) Kurban Bayramı’nın bir, iki ve üçüncü günleri kurban kesilebilir.


7. Hac esnasında sık sık okunan duaya ne ad verilir?


A) Rabbenâ B) Salli-Bârik C) Tahiyyat D) Telbiye


8. Hacı adayları şeytan taşlama görevini ve kurban kesme ibadetini nerede yerine getirirler?


A) Arafat’ta B) Kâbe’de C) Mina’da D) Müzdelife’de


9. Hac ya da umreye niyet eden kişinin, diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları, bu ibadetlerin esaslarını tamamlayıncaya kadar kendine haram kılmasına ……………………… denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir?


A) Vakfe durmak B) İhrama girmek C) Sa’y yapmak D) Tavaf yapmak


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 57 Cevapları


C. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri, yay ayraç içindeki ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.


Cevap :

 1. Arafat’ta vakfe yapmak ve Kâbe’yi tavaf etmek haccın farzlarındandır.
 2. Bir dileğin gerçekleşmesi şartına bağlı olarak kesilen kurbana adak kurbanı denir.
 3. Yeni çocuğu dünyaya gelen birinin, Allah’a (c.c.) şükretmek maksadıyla kestiği kurbana akika kurbanı denir.
 4. Mekke’de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında, haccın gereklerinden biri olan sa’y yapılır.
 5. İhram hac veya umre esnasında, kişinin diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları bir süre için kendine haram kılmasıdır.
 6. Tavaf ederken Kâbe’nin etrafında bir kez dönmeye şavt denir.
 7. Tavafa başlarken Kâbe’nin duvarında bulunan  Hacerü’l-Esved  adlı taşın bulunduğu yerden başlanır.

Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.


Cevap :

 1. ( Yanlış ) Dinimize göre imkânı olanların her yıl hacca gitmesi zorunludur.
 2. ( Doğru ) Kurban keserken besmele çekip Allah’ın (c.c.) adını anmak zorunludur.
 3. ( Doğru ) Küçükbaş hayvanları bir kişi, büyükbaş hayvanları ise yedi kişi ortak kurban edebilir.
 4. ( Doğru ) Tavuk, horoz gibi kümes hayvanları kurban olarak kesilemez.
 5. ( Yanlış )  İslam kültüründe, günümüzdeki şekliyle kurban ibadeti Hz. Musa’ya (a.s.) dayandırılır.
 6. ( Yanlış ) Hacda şeytan taşlama görevi Arafat’ta yerine getirilir.
 7. ( Doğru ) Kâbe’yi Hz. İbrahim (a.s.) ile Hz. İsmail (a.s.) inşa etmiştir.

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 58 Cevapları


D. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.


Cevap :

 1. İslam dininde zengin Müslümanlara farz olan ibadetlerden biri. (Hac)
 2. Haccın farzlarından olan vakfenin yapıldığı yer. (Arafat)
 3. Kabe’nin güneydoğu köşesinde bulunan ve tavafın başlangıç noktası olarak kabul edilen siyah taş. (Hacerul Esved)
 4. Hacca gidenlerin giydiği iki parçadan oluşan dikişsiz beyaz giysi. (İhram)
 5. Hacı adaylarının sa’y yapmaya başladıkları tepe. (Safa)
 6. Hac sırasındaki Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmek. (Tavaf)
 7. Arefe günü, Arafat’ta yerine getirilen haccın farzlarından biri. (Vakfe)
 8. Safa ile Merve tepeleri arasında yedi kez hızlı adımlarla gidip gelmek. (Sa’y)
 9. Hz. İsmail (a.s.) zamanından beri var olan, Kâbe’nin yanındaki kutsal su. (Zemzem)
 10. Yılın herhangi bir zamanında ihramlı olarak Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y yapmak suretiyle yerine getirilen ibadet. (Umre)
 11. Hz. İbrahim’in (a.s.), Hz. Hacer’den dünyaya gelen oğlu. (İsmail)
 12. Hac sırasında şeytan taşlama görevinin yerine getirildiği yer. (Mina)
 13. Hz. İbrahim (a.s.) ile oğlu Hz. İsmail (a.s.) tarafından inşa edilen Mekke’deki kutsal mabet. (Kabe)

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Hac ibadeti dinimizce oldukça yeri olan ve her Müslümanın İslamın şartları olan Hac ibadetini yerine getirmesi gerektiği bilinmektedir. Haccın gerekliliğine sünnetlerde ve ayetlerde karşılaşabiliyoruz. Maddi olanakları yerinde olan bir Müslümanın Hac ibadetini eksiksiz bir şekilde yapması gerekmektedir hacca gidemeyen Müslümanlar umreye giderek kutsal yerlerimiz olan Mekke ve Medine şehirlerinin de ziyaret etmek Ayrıca hacer-ül esved itiraf ederek Hac ibadetini tamamlaması oldukça güzel sevaplara arasında yer almaktadır. Mekke ve Medine’nin sokaklarında dolaşarak manevi huzura ermek peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu topraklarda yaşayışını ve sahip olduğu halayla manevi değeri olan bu gibi alanları ziyaret etmek ve hac ibadetimizi yapmak her Müslümanın isteğidir.

 2. Çok gözəl teşekkörler yarın din ödəvim vardı yarın cuma sizin sayənizde yapabildim sağolun eywallah ️️❤️

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.