7. Sınıf Din Kültürü

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 99-100-102 Cevapları GÜN Yayıncılık

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık Üniteye Hazırlık Cevapları Sayfa 99


5. Ünite Üniteye Hazırlık Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 99 Cevapları


1. Mezhep, fıkıh, itikat ve tasavvuf kavramlarının anlamlarını öğreniniz.


Cevap :
Mezhepbir dinin, anlayış ve görüş ayrılıkları dolayısıyla ortaya çıkan, belirli kuralları, kendi içinde tutarlı inanç ve davranış bütünlüğü bulunan büyük kollarından her biri.
Fıkıh: İslam hukuku
İtikat: İnanmak demektir.
Tasavvuf: takvaya erişebilme sanatı, manevi yolda yürüme yolu


2. Fıkhi mezheplerin hangileri olduğunu araştırıp öğreniniz.


Cevap :
Fıkhi mezhepler dört tanedir. Bunlar; Şafi, Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezhepleridir. Dördüde hak mezheptir.


3. Nakşibendilik hakkında araştırma yapınız.


Cevap :
Nakşibendilik; Muhammed Bahauddin Nakşibend’in (öl. 1389) görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvufi yorum biçimidir. Muhammed Bahauddin Nakşibend, Buhara yakınlarındaki Kasr-ı Ârifan köyünde doğmuş, yine aynı köyde vefat etmiştir.
Sünnet yoluna uyulması hayatın ayet ve hadisler ışığında düzenlenmesi kişiler için öncüdür. Belirli zikirlerle Allah yolcusu olan bu insanlar hem hayatlarına devam ederek hemde sünnet olan şekil gibi farz ve haramlara dikkat ederek güzel bir Müslüman olmaya çalışırlar. Hayatlarına devam ederken bir yandan da nefislerini terbiye etmeye çalışırlar.


4. Yeseviliğin Orta Asya ve Anadolu’da İslam’ın yayılmasına katkısı hakkında bir araştırma yapınız.


Cevap :
Ahmet Yesevi’nin mürşidleri, Anadolu ve Orta Asya’ ya giderek irşad vazifesi ile ilgilenmişler ve insanlara İslamiyet’i anlatmışlardır. Onların ahlaklarının güzelliğini ve sadeliklerini gören insanlar bu insanların Allah’ tan başka bir dertleri olmadığını anlamış ve İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır.


5. Alevilik-Bektaşilikte yer alan semah, musahiplik ve gülbank kavramlarının anlamlarını sözlüklerden bularak defterinize yazınız.


Cevap :
Semah; Alevi ve Bektaşi topluluklarınca müzik eşliğinde oynanan, bir tür törensel halk dansı.
Musahiplik; Sahiplenme , Aleviliğe göre ise yol kardeşliği demektir.
Gülbank; eskiden yeniçerilerin ulufe aldıklarında hep bir ağızdan makamla söyledikleri dua ya da kimi dergâhlarda hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua, söylenen ilahi ya da içilen ant

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri Cevapları Sayfa 100, 101, 102


Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 100 Cevapları


Soru : Sizce insan çocukluk, gençlik ve yaşlılık gibi hayatının çeşitli dönemlerinde aynı şeyleri mi düşünür? İnsanlar her konuda aynı şeyi düşünebilir mi? Niçin?


Cevap :
Bence insan çocukluk, gençlik ve yaşlılık gibi hayatının çeşitli dönemlerinde aynı şeyleri düşünemez. Çocukluk döneminde hayata çok masumane ve oyun gözüyle bakmak vardır. Çocuklar yetişkinlerden farklı bir bakış açısına sahiptir.
Onlar için mesela paranın kıymeti yokken bir liralık bir kalemleri Dünya’nın en büyük şeyidir. Gençlik döneminde ergenlik ağırlıklı daha farklı hisler hissedilir. Kendini tanımaya başlayan bir insan olarak, gelecek kaygısı ve hayata hazırlamanın yanında duygular değişir ve adapte olma sorunu yaşanabilir. Yaşlılık dönemi ise insanların genelde huylarının oturduğu ama bazen olgunluk yıllarından sonra çocuksu tavırların başladığı bir zamandır. Bu insanlar gençliğin aksine daha çok ölümü ve hallerini düşünmektedirler.


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 102 Cevapları


Soru : Sizce günümüzde dinî konularda farklı düşünce ve anlayışların ortaya çıkmasının başka ne gibi sebepleri olabilir? Sınıfınızda tartışınız.


Cevap :
Farklı kültürdeki insanların dine kendi adetlerini katmaları, zamanın değişmesiyle beraber insanların ne yazık ki dinden uzaklaşmaları ve farklı mezheplerin ortaya çıkması buna etken olarak gösterilebilir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. İslam dininde farklı düşünceler ve farklılıklar daha peygamber efendimiz sağken sahabeler arasında olmuştur. Bunun sebebi birçok insanın farklı düşüncelere sahip olması farklı yaş gruplarının farklı ihtiyaçları ve farklı anlayışları olduğu için ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu düşünceler tamamıyla farz ve vacip gibi temel ilkeleri benimseyerek sadece belirli kısımlarda değişiklik yaparak İslam dinini tekrar esas alan bir düşünce özgürlüğü olarak nitelendirilebilir.

  2. İslam dininde itikat ve tasavvuf önemli yaklaşımlardan ve ahlaki değerlerden biri olarak sayılmaktadır. Ayrıca İslam dininin farklı görüş ve düşünceler sebebiyle ayrılığa düşe bilen ve bunların bir arada toplayan mezhepler İslam dinine en güzel şekilde benim siye bilirler. İslam dini hakkında ilim sahibi olmak ve İslam’ın hukuku olarak bilinen fıkıh hakkında bilgilenmek ibadetlerimizi bu şekilde yerine getirmek yapabileceklerimizi bilmenin en güzel şeklidir. İnsanlar İslam’da çeşitli düşünce ayrıldıklarını mezhepleri ayırarak İslam dinine aynı şekilde yaşamaya devam etmişlerdir. Yukarıda belirtilen fıkıh tasavvuf mezhep gibi kelimelerin anlamını açıklayarak bize belirttiğiniz için size çok teşekkür etmek isterim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.