7. Sınıf Din Kültürü

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 25-27-29 Cevapları GÜN Yayıncılık

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s) Cevapları Sayfa 25, 26 ,27, 28, 29


Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s) Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 25 Cevapları


Soru : Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Meryem hakkında neler biliyorsunuz?


Cevap :
İsa (as) Hz Meryem’ in oğlu olduğunu , babasız Allah’ın emri ile doğduğunu ve bebekken konuştuğunu , ölmeden gökyüzüne çıkarıldığını ve kıyamet günü tekrar geleceğini biliyorum.


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 27 Cevapları


“Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah’ın çocuk edinmesi düşünülemez. O, bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ‘Ol!’ der ve o da oluverir. Şüphesiz, Allah, benim de Rabb’im sizin de Rabb’inizdir. Öyleyse (yalnız) ona kulluk edin. Bu, dosdoğru bir yoldur. (Fakat Hristiyan) gruplar, aralarında ayrılığa düştüler…” (Meryem suresi, 34-37. ayetler.)

Soru : Yukarıdaki ayetlerde verilmek istenen mesaj nedir? Yorumlayınız ve düşüncelerinizi aşağıya yazınız.


Cevap :
Yukarıda verilmek istenen mesaj, İsa (as) ın bir Peygamber olduğu ve haşa Allah’ın oğlu olmadığıdır. İbadet edilmemesi gerektiği ve sadece Allah’ a kulluk edilmesi gerektiğidir.


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 29 Cevapları


“ … Hâlbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler; (başkası ona benzer kılındığı için) şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler, bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta hiçbir bilgileri yoktur sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.” (Nisâ suresi, 157-158. ayetler.)

Soru : Yukarıdaki ayetlerde Hz. İsa (a.s.) hakkında ne gibi açıklamalar yer almaktadır.


Cevap :
Yukarıdaki ayetlerde İsa (as) ın öldürülmediği anlatılmıştır. Allah’ u Teala İsa (as) ın “Hz Muhammed (sav) in ümmetinden olma” duasını kabul etmiş ve kendi katına yükseltmiştir. Kıyamete yakın geri gelecek ve İslam’a davet edecektir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Hz İsa Hz Meryem’in oğludur. Hz İsa Allah’ın emri ile Doğan Bir peygamberdir. Hz İsa insanları doğru yola iletmek ve kötülüklerden alıkoymak için gönderilmiştir. Hz İsa bebekken konuşmuştur. Hz İsa gönderilmiş olduğu kavim tarafından eziyetlere maruz kalınca ruhun çekilmiş ve kıyamet gününde tekrar geleceğine inanılmıştır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.