7. Sınıf Din Kültürü

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 59-60-61-63-65-67-71 Cevapları GÜN Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık Üniteye Hazırlık Cevapları Sayfa 59


3. Ünite Üniteye Hazırlık Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 59 Cevapları


1. Ahlak ve adalet kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.


Cevap :
Ahlak; 1.insanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı birtakım tutum ve davranışların tümü. 2.kişide huy olarak bilinen nitelik; iyi ve güzel olan nitelikler.
Adalet; hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; doğruluk.
Ahlak toplum arasında kabul edilir davranışlar olarak görülür. İyi niyetli ve sevecen olma , insanlara karşı yumuşak davranma gibi insanların hoşuna giden davranışlara insanlar “güzel ahlak” derler. İslamiyette güzel ahlaklardan bir tanesi kötülüğü affetmek ve içinde kin beslememektedir. Psikolojide de bu tutum desteklenmektedir. Çünkü kin insanı yorar ancak affetmekle insan olanı yok saymaz. Sadece o yaralanmış yanını tamir eder ve hisseder. Bu bırakış insanı rahatlatır ve huzura erdirerek psikolojik sağlamlık elde etmesini sağlar.
Adalet. işe eşit davranmak değil hakkı olanı vermektir. Adalet eşitlikten üstündür. Çünkü yirmi kg deki bir çuvalı hem büyüğün hemde çocuğun taşıması eşitliktir ancak adalet değildir. Adalet herkese taşıyacağı kadarını vermektedir. Çocuklar arasında da gerek din gerek psikoloji eşitliği değil adalete sevk etmektedir. Her çocuk farklı bir insandır ve olaylara tepkisi farklıdır. Eşit olacağız derken iki çocuğa da aynı muamele bazı yerde adaletsizlik olabilir.


2. Kur’an-ı Kerim’den, güzel ahlakla ilgili iki ayet bularak defterinize yazınız.


Cevap :
Bu cezalandırmanın sebebi şudur: Bir toplum, kendisinde bulunan güzel ahlâk ve meziyetleri değiştirmedikçe Allah da onlara verdiği nimetleri değiştirmez. Hiç şüphe yok ki Allah hakkiyle işiten ve kemâliyle bilendir. Enfâl / 53. Ayet
O (muttakiler) ki; bollukta da darlıkta da infak ederler, öfkelerini yutar ve insanları affederler.


3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) güzel ahlakla ilgili iki hadisini bularak sınıfınızda okuyunuz.


Cevap :

 • “İyilik, güzel ahlaktır. Günah (kötülük) ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmelerini istemediğin şeydir.”
 • “Güçlü kimse, güreşte güçlü olan değil, kızgınlık anında kendisine hâkim olandır.”
 • “Muhakkak ki Allah nezaketle muamele eder, nezaket ve ağırbaşlılığı sever, şiddet ve kabalık karşılığında vermediğini nezaket ve ağırbaşlılık karşılığında verir.”

4. Hz. Salih (a.s.) hakkında bir araştırma yapınız.


Cevap :
Salih (as) Kuranda ismi geçen peygamberlerdendir . Hz. Adem’in (a.s.) 19. kuşaktan torunudur. Semud Kavmi’ne peygamber olarak gönderildi. Semud kavmi yüksek dağları yüksek kayaları oyarak inşa ettikleri görkemli evlerle tanınırlardı.
Salih(as) ticaret yapardı. Çok dürüst olduğu için kavmi arasında çok sevilir ve kendilerine hükümdar yapmak istedikleri bir kişiydi.
Kayaları oydukaları için böbürlenen kavim Salih(as;) dan mucize istediler ve Allah Teala bir deve gönderdi. Deve kayanın içinden çıkıp Yaradan’ı tesbih etti. Devenin sütü hiç bitmedi ve sütü içenlere şifa oldu. Fakat Semudlular kendilerine denemek için gönderilen Salih Peygamberin devesini öldürdüler.
Kibir ve isyanları bitmeyince ses ve zelzele ile helak oldular. Hz Salih bir rivayete göre 120 kadar kişi ile Mekke‘ye göç etmiştir. Bir rivayete göre vefat edinceye kadar Filistin’de Remle yakınlarında yaşadı.


5. Felâk suresinin anlamını Kur’an mealinden bularak defterinize yazınız.


Cevap :
Nas Suresi Türkçe Meali (Diyanet):
De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar Cevapları Sayfa 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71


Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 60 Cevapları


Soru : Güzel ahlaklı bir insan hangi özelliklere sahip olmalıdır?


Cevap :
Bence güzel ahlaklı bir insan yalan söylemek, insanları incitmek, alay, dedikodu gibi şeylerden uzak duran, tatlı dilli, misafirperver, yumuşak ve güzel huylu, zorda kalana el uzatan , insanları affeden ve kin tutmayan bir insandır. Hakkını güzel ve kibar bir şekilde savunur ama insanları incitmez. Hakkını yedirmez ama kimseyi kırmadan bunu yapar.


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 61 Cevapları


Soru : Aşağıya, güzel ahlaklı insana yakışan davranışlardan birini ifade eden bir resim çiziniz.


Cevap :

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 59-60-61-63-65-67-71 Cevapları GÜN Yayıncılık
“7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71 Cevapları”

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 63 Cevapları


Soru : Verilen örnekleri de dikkate alarak yukarıdaki şemada boş bırakılan yerleri doldurunuz.


Cevap :
Doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edinen insan

 1. kimseyi aldatmamalıdır.
 2. hiçbir zaman yalan söylememelidir.
 3. . yalan içeren şakalar yapmamalıdır.
 4. . Adaletten ayrılmamalıdır
 5. . Yalan söyleyenlerle arkadaşlık etmemelidir
 6. . yalancı şahitlik yapmamalıdır

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 65 Cevapları


Allah’ın elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.) bir yolculuktan dönerken sahabilerden biri olan Hz. Cabir (r.a.) ile konuşmaktadır. Bu konuşma sırasında Cabir’in (r.a.) yeni evlendiğini ve borçlu olduğunu öğrenir. Cabir (r.a.), Hz. Peygamber’e (s.a.v.), sadece bir devesi olduğunu söyler.
Hz. Peygamber (s.a.v.), Cabir’e (r.a.) yardım etmek istemektedir. Konuşma sırasında ona, devesini çok beğendiğini söyler. Bu deveyi kendisine satıp satmayacağını sorar. Cabir (r.a.) de Hz. Peygamber’e (s.a.v.), Medine’ye kadar deveye binmek şartıyla satabileceğini ifade eder. Yolculuk bitip Medine’ye varınca Hz. Cabir (r.a.) yolda yaptıkları konuşma gereğince deveyi teslim etmek için Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yanına gider. Fakat hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Hz. Peygamber (s.a.v.), yaptıkları anlaşma gereğince devenin parasını öder fakat deveyi almaz. Bu deveyi Cabir’e (r.a.) düğün hediyesi olarak verir. (Buhârî, Cihad, 49.)

Soru : Yukarıdaki olay, başkalarına maddi yardımda bulunmanın önemi konusunda nasıl bir mesaj içermektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap :
Yukarıdaki olayda Peygamber Efendimiz büyük bir ahlak göstermiş ve bu yardımı karşıdaki insanı kırmadan yapmıştır. Düğün hediyesi vererek gururunu incitmeden ona yardımda bulunmuştur. Bizlerde insanlara yardım etmek istediğimiz zaman bu yardımı onları rencide etmeden yapmalıyız. Böylece sevabımız artar ve karşıdaki insan kendini kötü hissetmez.


Soru : Hz. Peygamber (s.a.v.) insanlara yardım ederken nelere dikkat etmiş, nasıl bir incelik göstermiştir? Yorumlayınız.


Cevap :
Hz. Peygamber (s.a.v.) insanlara yardım ederken insanların ihtiyacını görecek kadar vermeye gayret etmiş ve bu yardımı karşıdaki incinmeyecek şekilde dikkatle yapmıştır. Karşıdaki insanda kendini kötü hissetmemiş , seve seve bu durumu kabul etmiştir.


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 67 Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 59-60-61-63-65-67-71 Cevapları GÜN Yayıncılık
“7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 67 Cevapları”

Soru : Yukarıdaki şemayı inceleyiniz. Bu şemayı adaletli olmanın önemi ve adaletsizliğin yol açacağı sorunlar açısından sınıfınızda değerlendiriniz.


Cevap :
Adaletli bir toplum güvenli bir toplum demektir. Çünkü haksızlığa uğrayan insanın yanında durulur. İnsanlar eşitlik , barış içinde huzurlu , mutlu  ve hukuk üstünlüğü ile güvendedirler. Ancak adaletsizlik kargaşalara, zulümlere, haksızlıklara, huzursuzluk ve her alanda nefretlere yol açar. Buda huzursuz bir toplum meydana getirir.


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 71 Cevapları


Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
Mehmet Âkif ERSOY
cüda: Uzak kalmış olan.
Huda: Allah.
şüheda: Şehitler.


Soru : İstiklal Marşımızın yukarıdaki dörtlüklerinde vatan sevgisiyle ilgili ne gibi vurgular yer almaktadır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap :
İstiklal Marşımızın yukarıdaki dörtlüklerinde vatan sevgisiyle ilgili şehitlerimizi ve yapılan mücadelelerle ilgili bilgi sahibi olmak, dedelerimizin ne zorluklarla vatanı savunduğunu bilmek ve saygıda bulunmak ve vatan uğruna her şeyi verebilecek kadar vatansever olmaktan bahsedilir.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Güzel ahlak denince aklımıza İslam’ın gerekliliği olan ahlaki davranışları yerine getirmek edepli ve Adaklı davranmak geleneklerimiz olan hal ve davranışlarımıza dikkat etmek Ayrıca çevremizdeki insanlara ve kendimize zarar verecek bir çoğu davranışlardan uzak kalarak çevremizdekilere örnek demlikte bir ahlaka sahip olmak gibi temel ilkeler gelmektedir. Güzel ahlaklı bir insan sabırlı hoşgörülü adil doğruyu söyleyen büyük günahlardan sakınan anneye babaya saygılı olan bir kişiliğe sahip olmalıdır. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehlibeyti ve sahabeler örnek ahlakları ile örnek gösterilecek niteliktedir ler.
   

 2. Ahlaklı olmak bir insanın temel duygularını hal ve davranışlarını kapsar. Ahlaklı bir insan hoşgörülü sevgili saygılı anlayışlı ve sabırlı olur. İslam dini güzel ahlak üzerinedir. Beni Müslüman ahlakıyla çevresindeki insanlara örnek olmalıdır. Adalet denilince aklımıza elbetteki doğruyu söyleme doğruluk için ve doğruyu savunmak amacıyla yapılmış olan hal ve hareketlerin tümü olduğunu söyleyebiliriz. Adil bir arkadaşımızın veya dostumuzun olduğunu çok isteriz çünkü adaletli bir insan yalan söylemediği ve doğru olduğu için ona güvenebilir ve bize her konuda doğru bir şekilde yardım edeceğine inanabilir iz.

 3. Güzel ahlaklı insanlar saygılı sevgili hoşgörülü yardımsever ve her zaman empati kurarak insanlara yaklaşan bir kişiliğe sahiplerdir Ayrıca bitkilere ve hayvanlara zarar vermezler merhametle yaklaşırlar iyi ahlaklı insanlar hem kendine hem çevresindeki insanlara faydalı olurlar kötülerden ve zararlardan uzak durur dar bu da bizim örnek kalacağımız bir ahlak biçimidir her zaman güzel ahlaklı olmaya Özen göstermeliyiz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.