5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91-92-93 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Neler Öğrendik? Cevapları Sayfa 89


Neler Öğrendik? Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı


HARİTAYI TANIYORUM
Fiziki haritalarda dağ, ova, ırmak gibi coğrafi şekilleri görebiliriz. Bir dağın yüksekliğini veya bir denizin ne kadar derin olduğunu haritadaki renklendirme sayesinde anlayabiliriz. Renklerin ve işaretlerin ne anlama geldiğini ise harita işaretleri bölümünden öğrenebiliriz.
AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI
Yaşadığımız çevrede meydana gelen afetlerin orada meydana gelmesi tesadüf değildir.
AFETLERIN İNSAN ÜZERINDEKI ETKILERI
Doğal afetler can ve mal kayıplarına neden olur. Toplumsal hayatı olumsuz etkiler.
NEREDE YAŞANIR?
Ülkemizde nüfus bazı yerlerde çok, bazı yerlerde azdır. Bunun sebepleri doğal ve beşerî olmak üzere ikiye ayrılır.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 3. Ünite Yaşadığım Yer Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları Sayfa 92-93


3. Ünite Yaşadığım Yer Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı


A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.


 1. ( Yanlış ) Maki, karasal iklimin bitki örtüsüdür.
 2. ( Doğru ) Çayın yetişmesi için uygun iklim koşulları sadece Doğu Karadeniz kıyılarında vardır.
 3. ( Yanlış ) Fiziki haritada akarsu ve göller yeşil renkle gösterilir.
 4. ( Yanlış ) Doğal afetlerin oluşumunda o yerin coğrafi özelliklerinin etkisi yoktur.
 5. ( Doğru ) Karadeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde her mevsim yağış görülür.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.


(ovaplatovadidağgöl-iklim-hava durumuakarsu)


 1. Dağ çevresine göre daha yüksek olan ve tabandan zirveye kadar yamaçları eğimli olan yeryüzü şeklidir.
 2. Ova akarsular tarafından derin yarılmamış, çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir.
 3. Karalardaki çukurlukta birikmiş durgun sulara göl denir.
 4. Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere plato denir.
 5. Yağmur veya kar sularıyla beslenen, belli bir yatak boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara akarsu denir.
 6. Vadi akarsuların yatağını (yani aktığı yeri) aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şeklidir.
 7. Hava olaylarının bir yerde uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama duruma iklim denir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı


C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. Aşağıdaki bilgilerden hangisine fiziki haritalardan ulaşamayız?


A) Yer şekilleri B) Yükselti değerleri C) Nüfusun dağılışı D) Akarsu ve göller


2. Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?


A) Sanayinin gelişmiş olması
B) Dağlık ve engebeli olması
C) Turizmin gelişmiş olması
D) Uygun iklim koşullarına sahip olması


3. Haritada numaralanmış alanlarla buralarda görülen afetler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?


I II III
A) Orman yangını Deprem Heyelan
B) Deprem Orman Yangını Heyelan
C) Orman Yangını Heyelan Deprem
D) Heyelan Orman Yangını Deprem


4. Aşağıdaki özelliklerden hangisinde iklimin etkisinden söz edilemez?


A) Yetiştirilen tarım ürünlerinde
B) Evlerin yapı malzemelerinde
C) Halkın giyim biçiminde
D) Çıkarılan yer altı kaynaklarında


5. I. Barınma için ev yapması
II. Beslenmek için tarım yapması
III. Nehirlerden balık avlanması
IV. Ulaşım için köprü yapması
Verilenlerden hangileri insanların ihtiyaçlarını karşılamak için doğal ortamda yaptıkları değişikliğe örnek gösterilebilir?


A) I-II-III B) II-III-IV C)I-II-IV D)I-II-III-IV


6. Bitki örtüsünün az, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olabilir?


A) Çığ
B) Deprem
C) Erozyon
D) Heyelan


7. Türkiye’deki yer şekilleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin fiziki haritada kahverengi ile gösterilebileceği söylenebilir?


A) Ege Denizi
B) Erciyes Dağı
C) Bafra Ovası
D) Kızılırmak Nehri


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Ülkemizde kaç tip iklim etkilidir ve özellikleri nelerdir?


Cevap: Ülkemizde kaç tip iklim etkilidir ve özellikleri nelerdir?
Ülkemizde 7 coğrafi bölgede 3 farklı iklim türü görülür. Akdeniz iklimi, Karasal iklim ve Karadeniz iklimi görülen 3 ana iklimdir. Bu iklim türlerinin özellikleri birbirinden farklıdır.
Akdeniz iklimi, ülkemizde Akdeniz kıyıları ve Ege kıyılarında görülür. Yazları sıcak ve kurak geçerken kışları ılık ve yağışlıdır. Kış sert geçmediği için kar yağışı nadir görülür. Akdeniz iklimin bitki örtüsü makilerdir. Makiler her mevsim yeşil kalırlar.
Karasal iklim, yazların kurak ve sıcak kışları ise soğuk ve sert olan bu iklim ülkemizde İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde hakimdir. Gece gündüz arası sıcaklık farklı çok fazladır. Bitki örtüsü bozkırlardır.
Karadeniz iklimi, Karadeniz’e kıyısı olan bölgelerde görülür. En fazla yağış alan iklim türüdür. Yılın her zamanı yağış alır. Kışları kar yağışı varken yazları yağmur yağışı görülür. Yağışın fazla olmasından dolayı ormanlar bu bölgede fazladır. İklim türünün bitki örtüsünü ormanlar oluşturur.


2. Yaşadığınız yerde iklimin neleri etkilediğini birer örnek vererek açıklayınız.


Cevap: Yaşadığınız yerde iklimin neleri etkilediğini birer örnek vererek açıklayınız.
İklimler insanların yaşadığı yerleri ve hayatlarını tamamen etkiler. İklim bir yerde uzun bir süre boyunca gözlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış şekli meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır.
İklimi sıcak olan yerlerde insanlar ince giysiler ve serinlemek için yüksek yerler seçerler. Soğuk yerlerde ise insanlar üstlerine kalın giysiler alır. Evlerini soğuğa göre dizayn eder, kış şartlarına göre önlemler alırlar.
Örneğin Karsta yaşayan bir insan kışın uzun süreceğini bildiği için kendisine birkaç çeşit bot üzerine pardösü kalın kazaklar ve eldiven gibi giysiler alır. Yaz döneminde kışın yakacak odun ve kömür arayışına çıkarak depolar.


3. Fiziki haritalarda renkler neyi ifade eder?


Cevap: Fiziki haritalarda renkler neyi ifade eder?
Fiziki haritalarda kullanılan renkler bize kara için yükseklik deniz içinse derinlik bilgisi verir. Haritada belirli yükseklikler ve derinlikler renklerle sınıflandırılmıştır. Renkler 500 metre aralıklarla değişir. Bu şekilde haritalarda evrensel bir dil oluşturulur. Yükseklik için yeşil tonları, sarı, turuncu ve kahverengi tonları kullanılırken denizin derinliği için mavi tonları kullanılır.

 • Yüksekliğin 500 metreye kadar olan yerlerde yeşil tonları
 • 500-1000 metre aralığı için sarı renk kullanılır.
 • 1000-1500 metre için turuncu renk kullanılır.
 • 1500 metre ve daha yükseklikler için kahverengi kullanılır.
 • Denizin derinliği için mavi tonları kullanılır. Mavi koyuluğu ne kadar artarsa derinlik o kadar artar.

4. Çevre sorunlarının oluşumunda insanın etkisine örnekler veriniz.


Cevap: Çevre sorunlarının oluşumunda insanın etkisine örnekler veriniz.
Çevre sorunlarının tamamı insan  etkisinden oluşmaktadır. Dünyada insanlar olmasaydı çevre sorunu olmazdı. Doğal dengeyi bozan en büyük etken insandır. Yine çevre sorunlarını giderebilecek tek varlık yine insandır.insan kendi eliyle yaptığını kendi eliyle düzeltmek zorundadır.
Asit yağmurları insan eliyle oluşturulmuş bir doğa sorunudur. Aşırı şekilde fabrikalardan çıkan zehirli gazlar araba egzozlarından çıkan gazların gökyüzüne yükselmesi ile zararlı asitlere dönmesi ile yeryüzüne kar, yağmur, dolu, sis gibi yağışlarla yeryüzüne düşer. Toprağa karışması ve topraktan da nehirlere ve akarsulara ulaşması ile bitkilerin ölmesine sebep olur. Kirlenen akarsular içindeki canlı yaşamını koruyamaz ve canlılar ölmeye başlar.

İlgili Makaleler

10 Yorum

 1. Merhaba forum sayfa cevapları ailesi cevaplarınızı çok beğendim Allah Celle celeluhu razı olsun

 2. Yaşadığımız yer bazen bir köy bazen bir kasaba bazen bir ilçe bazen diril olabilir yaşadığımız bölgeler çeşitli eklemlerde ve çeşitli coğrafi konumları sahip olabilmektedir örneğini yaşadığımız bir yerin ova plato ve dağlık ve diğerleri yakın olması gibi çeşitli özelliklere de sahip olabilir Ayrıca yaşadığımız yerler köylük yerlerde olabilir köy kasaba gibi yerler genellikle küçük yerlerdir il ilçe gibi yerler ise genellikle kalabalık yerler olarak bilinmektedir il ve ilçelerde yaşayan insanların genellikle kalabalıkta yaşadığını görebiliriz ülkemizde köylerde ve kasabalarda da çok az insan yaşadığını biliyoruz yaşadığımız yeri buna göre ayırt edebilir ve örneklerle yaşadığımız yeri anlatabiliriz.

 3. Fiziki haritaya baktığımız zaman bulunduğumuz bölgenin veya ülkemizde bulunan birçok ilçenin dağ Plato akarsu ve sınır çizgilerini görebiliyoruz ülkemizin diğer ülkelerle su ve kara sınırlarını haritada ve dünya haritasında gözlem neyi biliyoruz yalnız ülkemizin değil tüm dünyadaki ülkelerin nerelerde bulunduğunu bu ülkelerin komşularından sınır çizgilerine ve sahip oldukları dağ ova akarsu Plato gibi coğrafi konumlarını haritalar üzerinde belirleyebilir ve görebiliriz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.