5. Sınıf Türkçe

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198-201-202-203-204-205 Cevapları KOZA Yayınları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198-201-202-203-204-205 Cevapları KOZA Yayınları

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı KOZA Yayınları 198-201-202-203-204-205 Sayfa Cevapları Zaman İçinde Gezerken Gördüklerimiz

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları KOZA Yayınları

HAZIRLIK

1. İnsanın tarihini bilmesi neden önemlidir?
Cevap: İnsanın tarihini bilmesi gerekmektedir. Ne zorluklar sonucunda bu güzel ve güvenli hayatı yaşadığını bilmesi oldukça önemlidir. Her şey daha da kıymetli olur.

2. Sizce gelecekte zamanda yolculuk mümkün olacak mıdır? Neden?
Cevap: Bence gelecek zamana yolculuk mümkün olmayacaktır. Çünkü hiç bir şey eskisi gibi değildir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları KOZA Yayınları

 1. ETKİNLİK

Aşağıda verilen kelimelerin ve kelime grubunun anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Kelimeleri, sözlük anlamlarından yararlanarak bulmacadaki yerlerine yerleştiriniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze yazmayı unutmayınız.
Cevap:  

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198-201-202-203-204-205 Cevapları KOZA Yayınları

1. Aşırı duygulanma dolayısıyla çevrede olup bitenin farkına varamamak.
2. Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren aygıt.
3. Öfke, kızgınlık, can sıkıntısıyla anlaşılmaz sesler çıkarmak.
4. Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale.
5. Düşman ülkesine akın yapan savaşçı.
6. Toprak ve kireçle karışık taş kırıntıları, yapı döküntüsü, inşaat atığı.
7. Neşeli, hoşça vakit geçirme işi.
8. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme, icat.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları KOZA Yayınları

2. ETKİNLİK

Metinde geçen gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri aşağıya yazınız.

Gerçek anlamlı kelimeler: Zaman, Uyku, Pedal, Sırt, Renk, Işık, Akıl, Kule, Duvar
Mecaz anlamlı kelimeler: Yol almak, Keskin bakış, Kendine Gelmek, Eziyet Çekmek, Sözünü kesmek
Terim anlamlı kelimeler: Dinamo, Rümelihisar, Sümerler, Hattiler, Hititler, Anadolu, Selçuklar


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerden yapım eki almış olanları işaretleyiniz.
Cevap: 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198-201-202-203-204-205 Cevapları KOZA Yayınları


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne uygun şekilde sözlü olarak cevaplayınız.

Zaman bisikletiyle yolculuk yaparken görülebilen tek şey nedir?
Cevap: Zaman bisikletiyle yolculuk yaparken görülebilen tek şey uçuşan bir ışık ve renk cümbüşüdür.

Zaman bisikletinin durmasının sebebi nedir?
Cevap: Bilgisayar pilinin gücü bittiği için bisiklet durmuştur.

Zaman yolcuları zaman bisikletini tekrar çalıştırmak için nasıl bir çözüm buluyorlar?
Cevap: Bilgisayarı bisikletin dinamosuna bağlayarak çalıştırmışlardır.

Zaman bisikletinin pedallarını kim çeviriyor?
Cevap: Zaman bisikletinin pedallarını babaları çevirmektedir.

Yolcular, zaman bisikletinin pedallarını çevirmeye başladıktan sonra kimleri gördüler?
Cevap: Hattiler, Hititler, Sümerler, Büyük İskender, Selçuklular, Osmanlı Akıncıları ve Fatih Sultan Mehmet’i görmüşlerdir.

Metnin kahramanları, tarihteki hangi önemli olaylara tanıklık ediyorlar?
Cevap: Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği dönem en önemli olaylardan bir tanesidir. Ve ona tanıklık etmişlerdir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 203 Cevapları KOZA Yayınları

5. ETKİNLİK

Metnin hikâye unsurlarını yazınız.

Şahıs kadrosu: Yağmur, Damla ve Babaları
Yer (mekân): Karain mağarası
Olay: Babalarının Yağmur ve Damlayı zamanda yolculuk yapmaya çıkarması
Zaman: Bilinmeyen zaman


6. ETKİNLİK

Metindeki olayları oluş sırasına göre anlattıktan sonra özetleyerek aşağıya yazınız.
Cevap: Zamanda yolculuk yapmak için bisiklete biniyorlar ve yola çıkıyorlar. Biraz ilerledikten sonra bilgisayarın pilinin gücü bitiyor. Tekrardan gidebilmek için bilgisayarı bisikletin dinamosuna bağladılar. Yollarına devam ettiler. Yolda giderken öncelikle Hattiler, Hititler, Sümerlerin zamanını görmüşlerdir. Daha sonra Büyük İskender’i görmüşlerdir. Selçuklular, Osmanlı Akıncıları ve en son Fatih Sultan Mehmet’i görmüşlerdir. İstanbul’un nasıl fethedildiğini görmüşlerdir. Sonra yoruldukları için geri dönmek için yola çıkmışlardır.


7. ETKİNLİK

Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları belirleyerek yazınız.
Cevap: 

Gerçek Unsurlar: Bilgisayarın gücünün bitmesi, bisikleti dinamoya bağlamak,
Kurgusal Unsurlar: Geçmiş zamana gitmek, Geçmişte yaşanan olayları görmeleri.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 204 Cevapları KOZA Yayınları

8. ETKİNLİK

Aşağıda verilen noktalama işaretlerinin birer görevini yazınız. Ardından noktalama işaretlerini birer cümle içinde kullanınız.
Cevap: 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198-201-202-203-204-205 Cevapları KOZA Yayınları


9. ETKİNLİK

“Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında hazırlayarak sınıfa getirdiğiniz fotoğrafları öğretmeninizin kontrolünde tahtaya yapıştırınız.
Bir zaman makinesi icat ettiğinizi düşününüz. Zaman makinenizle tahtadaki fotoğraflarda bulunan yerlerden hangisine gitmek isterdiniz? Bu yere gitmek istemenizdeki sebepler nelerdir? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Konuşmalarınızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız.
Cevap: Çanakkale Zaferinin olduğu zamana gitmek isterdim. Orada çok büyük savaşlar yapılmıştır ve Kadınların da cephedeki asker için yaptıklarını görmek isterdim. Onların sayesinde bu güvenli hayatta yaşıyoruz.


10. ETKİNLİK

Aşağıda verilen bir buluşa ait işlem basamaklarını okuyunuz. İşlem basamaklarına uyarak bir buluş yapmanın mümkün olup olmadığı hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız.
Cevap: Bu basamaklara uyarak bir buluş yapmak mümkündür. Çünkü her basamak bu icatları ortaya koymamız için yeterlidir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları KOZA Yayınları

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Gelecekte haberleşme araçlarında meydana gelebilecek değişimleri araştırınız.
Cevap: Haberleşme araçlarında şarj ve elektrik konusunda çok daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.