6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179-180-181-182 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179-180-181-182 Cevapları ATA Yayıncılık

6.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 179-180-181-182 Sayfa Cevapları 4.Ünite Değerlendirme Soruları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları ATA Yayıncılık

1. Kutucuklardaki sözel durumlara uygun cebirsel ifadelerin hangileri yanlış verilmiştir?
Cevap: B) II ve III

II. Cebimdeki paranın 3 TL eksiği 3 – t → t – 3 şeklinde olması gerekir
III. Paramın 3’te 1’inin 5 TL fazlası 3b + 5 → b . 1/3 + 5


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179-180-181-182 Cevapları ATA Yayıncılık
2. Kutucuklardaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap: D) I, II ve III


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179-180-181-182 Cevapları ATA Yayıncılık
3. Yukarıdaki öğrencilerden kaçının belirttiği ifade doğrudur?
Cevap:  C) 3

(x + 7)/2 cebirsel ifadesine ait sözel durum, “Bir sayının yedi fazlasının yarısı” olabilir → Doğrudur
a = 2 için 3 · ( a + 2 ) cebirsel ifadesinin değeri 12’dir.
3 . (2 + 2) = 3 . 4 = 12  → Doğrudur
y = 4 için ( 2y – 3 ) cebirsel ifadesinin değeri 2’dir.
2. 4 – 3 = 8 – 3 = 5 →Yanlış
t = 5 için (t + 3)/4 cebirsel ifadesinin değeri 2’dir
(5 + 3)/4 = 8/4 = 2 → Doğrudur


4. Kutucuklardaki cebirsel ifadeleri modelleyerek anlamlarını açıklayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179-180-181-182 Cevapları ATA Yayıncılık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları ATA Yayıncılık

5. İki farklı mahalledeki insanların muhtarlardan beklentileri ile yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve karşılaştırılmasına yönelik bir araştırmada kullanılmak amacıyla bir anket hazırlanıyor. Hazırlanan anketin amacına uygun olarak 3 araştırma sorusu yazınız.
Cevap:

  1. Mahallede her evin sorunu ile ilgilenebiliyor mu?
  2. Sorunlara karşı çözüm üretebiliyor mu?
  3. Mahallede yenilik yapıyor mu?

Çiftçilik ile uğraşılan iki farklı bölgedeki insanlar, geçimlerini sağlayabilmek için tarlalarına hangi tarım ürünlerini ekmektedirler?
6. Yukarıda, iki farklı grubu karşılaştırmayı gerektiren bir araştırma sorusu verilmiştir. Araştırma sorusuyla elde edilebilecek verilere örnekler veriniz. Elde edilebilecek verilerin nasıl yorumlanabileceğini belirtiniz.
Cevap:

  1. İklimden dolayı tarlalara ekilen ürünler farklılık göstermiştir. 
  2. Akdeniz bölgesinde yağış olduğu için suya ihtiyacı olan ürünler ekilmiştir. İç Anadolu Bölgesinde kurak geçtiği için suya daha az ihtiyacı olan ürünler ekilmiştir

 7. Cansu ile Kerim’in, 60 soruluk bir sınavda yaptıkları doğru ve yanlış cevap sayıları, yandaki ikili sıklık tablosunda belirtilmiştir. İkili sıklık tablosundaki verileri ikili sütun grafiği ile gösteriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179-180-181-182 Cevapları ATA Yayıncılık


8. Kutucuktaki veri grubunun açıklığı 19 olduğuna göre aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: A) 25

Açıklık → En büyük – En küçük sayı = 19 olduğuna göre
en küçük sayı → 18
18 + 19 = 37
Aritmetik ortalama → 26 + 22 + 18 + 24 + 23 + 37 = 150
150 ÷ 6 = 25 olur


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları ATA Yayıncılık

9. Yandaki ikili sütun grafiğinde, bir giyim mağazasının gelir-gider durumunun aylara göre değişimi belirtilmiştir. İkili sütun grafiğindeki verileri, ikili sıklık tablosu ile gösteriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179-180-181-182 Cevapları ATA Yayıncılık


10. Halil, 5 bölümden oluşan bir oyun oynadı. Halil, oyunun 1. bölümünden 85, 2. bölümünden 64 puan aldı. Oyun sonunda, Halil’in oyundaki 5 bölümün puan ortalaması 78 olduğuna göre, diğer bölümlerden aldığı puanlar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179-180-181-182 Cevapları ATA Yayıncılık


11. Ahmet, Ayşe ve Filiz’in boylarının ortalaması 144 cm’dir. Ahmet’in boyu 164 cm, Ayşe’nin boyu 138 cm olduğuna göre Filiz’in boyu kaç cm’dir?
Cevap: A) 130

(164 + 138 + x)/3 = 144
(302+x)/3 = 144
302 + x = 432
x = 432 – 302 
x = 130 cm


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları ATA Yayıncılık

46, 23, 114, 28, 39
12. Kutucuktaki veri grubunun açıklığını ve aritmetik ortalamasını bulunuz.
Cevap:

Açıklık → 114 – 23 = 91

Aritmetik ortalaması →
46 + 23 +114 +28 + 39 = 250
250 ÷ 5 = 50


Yabancı Dil Kursu: 40, 56, 36, 19, 20, 26, 22, 36, 20, 25
Diksiyon Kursu : 30, 28, 25, 30, 26, 31, 32, 29, 33, 36
13. Bir eğitim kurumundaki yabancı dil ve diksiyon kursuna katılan öğrencilerin yaşları, yukarıda verilmiştir. Veri gruplarının aritmetik ortalama ile açıklıklarını hesaplayarak yabancı dil ve diksiyon kursundaki öğrencilerin yaşlarını karşılaştırınız ve yorumlayınız.
Cevap:

Yabancı dil kursu 
Aritmetik ortalama→
40 + 56 + 36 + 19 + 20 + 26 +22 + 36 + 20 + 25 = 300
300 ÷ 10 = 30
Açıklık → 56 – 19 = 37

 

 

Diksiyon kursu
Aritmetik ortalama→
30 +28 + 25 + 30 + 26 + 31 + 32 + 29 + 33 + 36 = 300
300 ÷ 10 = 30
Açıklık → 36 – 25 = 11

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179-180-181-182 Cevapları ATA Yayıncılık

Diksiyon kursundaki yaş farkı Yabancı dil kursundaki yaş farkına göre daha azdır. Yabancı dil kursunda yaş aralığı daha fazladır. 


A Takımı: 50, 86, 70, 64, 86, 90, 82, 76, 74, 72
B Takımı: 86, 84, 90, 40, 60, 62, 70, 56, 60, 102
14. A ve B basketbol takımlarının 10 maç boyunca attıkları basket sayıları, yukarıda verilmiştir. A ve B takımlarının rakipleri her maçta, A ve B takımlarına aynı sayıda basket attıklarına ve bu maçlar sonunda takımların puanları eşit olduğuna göre hangi takımın daha başarılı olduğunu belirleyiniz
Cevap:

A takımı
Aritmetik ortalama→
50 + 86 + 70 + 64 + 86 + 90 + 82 + 76 + 74 + 72 = 750
750 ÷ 10 = 75
Açıklık → 90 – 50 = 40

Diksiyon kursu
Aritmetik ortalama→
86 + 84 + 90 + 40 + 60 + 62 + 70 + 56 + 60 + 102 = 710
710 ÷ 10 = 71
Açıklık → 102 – 40 = 62

A takımı daha başarılıdır

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.