6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190-195-196-205-206 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190-195-196-205-206 Cevapları ATA Yayıncılık

6.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 190-195-196-205-206 Sayfa Cevapları Alan Ölçme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190-195-196-205-206 Cevapları ATA Yayıncılık

Canan, kare, dikdörtgen ve paralelkenarın bir köşegeni çizilerek elde edilen yeşil üçgenlerin alanlarını hesaplamak istiyor. Siz olsaydınız alanı hesaplamaya hangi üçgenden başlardınız? Nedenini açıklayınız
Cevap: Kare şeklinde bütün kenarlar eşit olduğu için işleme ilk kareyi seçerdim. 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 195-196 Cevapları ATA Yayıncılık

Etkinlik

✒ Noktalı kâğıdımıza, yandaki gibi bir dikdörtgen çizelim ve sarıya boyayalım.
✒ Dikdörtgeninin alanını hesaplayarak not edelim
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190-195-196-205-206 Cevapları ATA Yayıncılık

✒ Dikdörtgeni yanda verilen eğik doğru parçası boyunca keselim. Makas kullanırken dikkatli olalım.
✒ Kestiğimiz dik üçgeni, kalan parça ile yandaki gibi birleştirelim ve bir paralelkenar oluşturalım.
➥ Oluşturulan paralelkenarın yüksekliği, hangi doğru parçası olabilir? Nedenini açıklayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190-195-196-205-206 Cevapları ATA Yayıncılık

➥ Paralelkenarın alanı ile önceden not ettiğiniz dikdörtgenin alanı arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. İlişkiyi belirlerken kullandığınız yöntemi açıklayınız.
➥ Belirlediğiniz ilişkiye göre dikdörtgenin alan bağıntısından yararlanarak paralelkenarın alan bağıntısını oluşturunuz.
Cevap: Bir kenar uzunluğu ve o kenara ait yüksekliğin çarpımı bize paralelkenarın alanını verir. 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Noktalı kâğıtta verilen ABC üçgenindeki [BC]’na ait yüksekliğin çizilebilmesi için A noktası ile hangi nokta birleştirilmelidir?
Cevap: Yükseklik dikliği oluşturacağı için A noktası ile F noktasını birleştiririz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190-195-196-205-206 Cevapları ATA Yayıncılık


2. Aşağıdaki paralelkenar ile üçgenlerin alanlarını bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190-195-196-205-206 Cevapları ATA Yayıncılık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları ATA Yayıncılık

3. Aşağıdaki paralelkenar ve üçgenlerin birer kenarlarına ait yükseklikler çiziniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190-195-196-205-206 Cevapları ATA Yayıncılık


4. ABCD paralelkenarında [AC] köşegen ve ⎪AB⎪ = 8 cm’dir. Pembe üçgenin alanı 28 cm² olduğuna göre ⎪CH⎪ kaç cm’dir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190-195-196-205-206 Cevapları ATA Yayıncılık


5. KLMN paralelkenarında ⎪NK⎪ = 8 cm, ⎪NA⎪ = 6 cm, ⎪NH⎪ = 12 cm ise ⎪NM⎪ kaç cm’dir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190-195-196-205-206 Cevapları ATA Yayıncılık


6. Bir bahçenin planı yandaki kareli kâğıtta verilmiştir. Plana göre bahçedeki lale ekili alan ile papatya ekili alan toplam kaç br² dir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190-195-196-205-206 Cevapları ATA Yayıncılık


7. Yandaki EDF dik üçgeninde ⎪DE⎪ = 24 cm, ⎪ DF⎪ = 10 cm ve ⎪EF⎪ = 26 cm ise ⎪DH⎪ = h kaç cm’dir?
Cevap:

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.