6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 153-154 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 153-154 Cevapları ATA Yayıncılık

6.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 153-154 Sayfa Cevapları 3.Ünite Değerlendirme Soruları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları ATA Yayıncılık

1. Değerleri eşit olan kesirler ile değerleri eşit olan ondalık gösterimler eşleştirildiğinde hangi ondalık gösterim açıkta kalır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 153-154 Cevapları ATA Yayıncılık


2. Aşağıdaki ondalık gösterimleri çözümleyiniz.
Cevap:

a) 28,346
2 . 10 + 8 . 1 + 3 . 1/10 + 4 . 1/100 + 6 . 1/1000
2 . 10 + 8 . 1 + 3 . 0,1 + 4 . 0,01 + 6 . 0,001 

 

 

b) 102,08
1. 100 + 2 . 1 + 8 . 1/100 
1 . 100 + 2 . 1 + 8 . 0,01 

c) 0,613
6 . 1/10 + 1 . 1/100 + 3 . 1/1000
6 . 0,1 + 1 . 0,01 + 3 . 0,001

ç) 40,062
4 . 10 + 6 . 1/100 + 2 . 1/1000
4 . 10 + 6 . 0,01 + 2 . 0,001

d) 62,402
6 . 10 + 2 , 1 + 4 , 1/10 + 2 . 1/1000
6 . 10 + 2 . 1 + 4 . 0,1 + 2 . 0,001

 

 

e) 18,003
1 . 10 + 8 . 1 + 3 . 1/1000
1 . 10 + 8 . 1 + 3 . 0,001


3. Aşağıdaki soruları, kutucuklarda verilen ondalık gösterimlere göre cevaplayınız
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 153-154 Cevapları ATA Yayıncılık
a) I kutucuğundaki ondalık gösterim, yüzde birler basamağına yuvarlandığında, yüzde birler basamağında hangi rakam bulunur?
Cevap:

I. 24,246 → 
Yüzde birler basamağı → 4’dir. yuvarlandığı zaman yüzde birler basamağı 5 olur

b) C kutucuğundaki ondalık gösterim, onda birler basamağına yuvarlandığında, ondalık gösterimin rakamlarının toplamı kaç olur?
Cevap:

C. 32,291 
Onda birler basamağına yuvarlandığı zaman → 32,3 olur
3 + 2 + 3 = 8

c) F ile H kutucuklarındaki ondalık gösterimlerin çarpımı kaçtır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 153-154 Cevapları ATA Yayıncılık

ç) A kutucuğundaki ondalık gösterim, E kutucuğundaki ondalık gösterimin kaç katıdır?
Cevap:

A. 0,3
E. 0,25
0,3 ÷ 0,25 = 1,2

d) B kutucuğundaki ondalık gösterim, G kutucuğundaki ondalık gösterime bölündüğünde sonuç kaç olur?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 153-154 Cevapları ATA Yayıncılık

e) E ile F kutucuklarındaki ondalık gösterimlerin çarpımı kaçtır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 153-154 Cevapları ATA Yayıncılık

f) D kutucuğundaki sayının 0,2 katı kaçtır?
Cevap:

D. 1,75
1,75 . 0,2 = 0,35


4. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz.
Cevap:

a) 2,65 + 0,25 =
2,65 → 3
0,25 → 3
3 + 3 = 6 

b) 5,05 · 0,1 =
5,05 → 5
5 . 0,1 = 5

 

 

c) 86,15 – 0,25 =
86,15 → 86
0,25 → 3
86 – 3 = 83

ç) 510,1 ÷ 0,1 =
510,1 → 510
510 ÷ 1/10
510 . 10/1 = 5100

d) 73,25 + 0,5 =
73,25 → 73
0,5 → 1
73 + 1 = 74

e) 0,05 · 6,01 =
0,05 → 0,1
6,01 → 6
0,1 . 6 = 0,6


5. Tüm kenarları eş ve bir kenar uzunluğu 1,24 cm olan bir altıgenin çevre uzunluğu, bir kenar uzunluğu 0,86 cm olan karenin çevre uzunluğundan kaç cm fazladır?
Cevap:

Altıgen bir kenarı → 1,24 cm
1,24 . 6 = 7,44 cm

Kare bir kenar uzunluğu → 0,86 cm
0,86 . 4 = 3,44 cm

7,44 – 3,44 = 4 cm fazladır. 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Koşu yarışmasına hazırlanan Mert, birinci gün 28,24 dakika; ikinci gün, birinci gün antrenman yaptığı sürenin 3 katı kadar süre antrenman yapmıştır. Buna göre Mert, iki günde toplam kaç dakika antrenman yapmıştır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 153-154 Cevapları ATA Yayıncılık


7. Aşağıdaki işlemleri kısa yoldan yaparak noktalı yerlere uygun sayıları yazınız
Cevap:

a) 513,21 ÷ 10 = 51,321
b) 64,7 ÷ 100 = 0,647
c) 1,2 ÷ 1000 = 0,0012
ç) 128,53 · 10 = 1285,3
d) 5,216 · 100 = 521,6
e) 92,14 · 1000 = 92140


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 153-154 Cevapları ATA Yayıncılık

8. Kutucuklarda verilen çokgenlere göre;

a) Dikdörtgen sayısının tüm çokgenlerin sayısına oranı,
Cevap:

Dikdörtgen sayısı → 2
tüm çokgenlerin sayısı → 8
Dikdörtgen sayısının tüm çokgenlerin sayısına oranı → 3/8

b) Üçgen sayısının altıgen sayısına oranı,
Cevap:

üçgen sayısı → 3
altıgen sayısı →  1
Üçgen sayısının altıgen sayısına oranı → 3/1 

c) Kenar sayısı 4’ten fazla olan çokgen sayısının üçgen sayısına oranı,
Cevap:

Kenar sayısı 4’ten fazla olan çokgen → 2
üçgen sayısı → 3
Kenar sayısı 4’ten fazla olan çokgen sayısının üçgen sayısına oranı → 2/3

ç) Beşgen sayısının tüm çokgenlerin sayısına oranı,
Cevap:

Beşgen sayısı →  1
tüm çokgenlerin sayısı → 8
Beşgen sayısının tüm çokgenlerin sayısına oranı → 1/8

d) Dörtgen sayısının üçgen sayısına oranı,
Cevap:

Dörtgen sayısı → 3
üçgen sayısı → 3
Dörtgen sayısının üçgen sayısına oranı → 3/3

e) Beş açılı olan çokgen sayısının dört açılı olan çokgen sayısına oranı kaçtır?
Cevap:

Beş açılı olan çokgen sayısı → 1
dört açılı olan çokgen sayısı → 3
Beş açılı olan çokgen sayısının dört açılı olan çokgen sayısına oranı → 1/3


9. Bir gruptaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 5/8’dir. Buna göre erkeklerin sayısının gruptakilerin sayısına oranı kaçtır?
Cevap:

gruptaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 5/8
Kız sayısı → 5
Erkek sayısı → 8
Toplam sayı → 13
erkeklerin sayısının gruptakilerin sayısına oranı → 8/13


10. Sabit hızla 2 saatte 100 km giden bir aracın gittiği yolun geçen süreye oranını m/sn. birimi ile belirtiniz.
Cevap:

100 ÷ 2 = 50 saatte gittiği km
1 km → 1000 m
50 km → 50 . 1000 = 50 000 m
1 saat → 3600 saniye

50 000 ÷ 3600 = 125/9 olur

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.