6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 156-162 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 156-162 Cevapları ATA Yayıncılık

6.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 156-162 Sayfa Cevapları Cebirsel İfadeleri Tanıyalım

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 156-162 Cevapları ATA Yayıncılık

Deniz, 12 yaşında olduğuna göre Deniz’in annesinin yaşı nasıl bulunabilir? Açıklayınız.
Cevap:
Deniz’in yaşının 3 katının 5 fazlasını alırız. 
(3 x 12) + 5 = 36 + 5 = 41 yaşındadır


✒ Dosya kâğıdımıza bir doğal sayı yazalım.
Cevap: 8

✒ Yazdığımız doğal sayının 8 katını bulalım
Cevap: 8 x 8 = 64

➥ Doğal sayının 8 katını bulmak için hangi işlemi yaptınız?
Cevap: Yazdığım doğal sayının 8 katını bulmak için çarpma işlemi yaptım.

➥ Sayıyı ▲ sembolü ile belirttiğimizde, ▲ sembolünün 8 katını nasıl yazabilirsiniz?
Cevap: 

8= ▲
8▲ şeklinde yazarız

✒ Dosya kâğıdına yazdığımız doğal sayının 8 katının 5 fazlasını bulalım
Cevap:

8▲ + 5 =
(8 x 8) + 5 =
64 + 5 = 69

➥ Sayının 8 katını bulduktan sonra 5 fazlasını bulmak için hangi işlemi yaptınız?
Cevap: Yazdığımız sayının 8 katını bulup daha sonra 5 fazlasını bulmak için toplama işlemi yaptık.

➥ Sayıyı ▲ sembolü ile belirttiğinizde, ▲ sembolünün 8 katının 5 fazlasını nasıl yazabilirsiniz?
Cevap: 8▲ + 5 şeklinde yazarız. 

➥ Bir doğal sayıya karşılık gelen sembolün “katını”, “oranını”, “fazlasını”, “eksiğini” bulurken kullanılacak yöntemi belirten genel bir ifade yazınız. Yazdığınız ifadeyi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Katı → Çarpma
Oran → Bölme
Fazlası → toplama
Eksiği → Çıkarma 

Hepsinin genel ifadesi cebirsel ifadelerdir. 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

1) Kutucuklarda sözel olarak verilen durumlara uygun birer cebirsel ifade yazınız.
Cevap:

Hayvanat bahçesindeki kaplan sayısının çeyreğinin 2 fazlası → x + 2 
Kırtasiyedeki defter sayısının 7 katının 5 eksiği → 7x- 5
Odadaki oyuncak sayısının yarısının 11 fazlası → x/2 + 11
Seda’nın ders çalışma süresinin 5/12’inin 2 saat fazlası → 5x/12 + 2 
Ayşe’nin beslediği hayvanların sayısının 7 eksiğinin 2/5 katı → (x – 7) . 2/5


2) Kutucuklardaki cebirsel ifadelere uygun birer sözel durum yazınız. Cebirsel ifadelerin anlamlarını açıklayınız
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 156-162 Cevapları ATA Yayıncılık


3) Kutucuklardaki c değerleri için (2c + 30)/5 cebirsel ifadesinin değerini bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 156-162 Cevapları ATA Yayıncılık


4) 3m – 6 ile 7 – m cebirsel ifadelerinin terim sayısını, cebirsel ifadelerdeki katsayıları, sabit ve benzer terimleri belirleyiniz. Cebirsel ifadelerin değerlerini, m’nin 2 ve 5 değerleri için ayrı ayrı bulunuz
Cevap:

m = 2 değeri için
3m – 6
(3 x 2) – 6 = 6 – 6  = 0
Sabit terim → -6

m = 2 değeri için
7 – m = 
7 – 2 = 5
Sabit terim → 7

m = 5 değeri için
3m – 6
(3 x 5) – 6 = 15 – 6 = 9
Sabit terim → -6

m = 5 değeri için
7 – m
7 – 5 = 2
Sabit terim → 7

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.