6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207-213 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207-213 Cevapları ATA Yayıncılık

6.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 207-213 Sayfa Cevapları Alan Ölçme Birimleri ve Arazi Ölçme Birimleri

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları ATA Yayıncılık

Günümüzde arazilerin alanları ölçülürken hangi alan ölçüleri kullanılmaktadır? Araştırıp sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Arazilerin alanlarını ölçerken metrekare, kilometrekare, santimetrekare gibi alan ölçüm birimleri kullanılmaktadır. 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 213 Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Yandaki ABCD paralelkenarında A, B, H noktaları doğrusal, ⎪AD⎪ = 6 m, ⎪DC⎪ = 8 m, ⎪CH⎪ = 5 m ve [AH] ⊥ [CH]’dır. Buna göre ABCD paralelkenarının alanı kaç cm² dir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207-213 Cevapları ATA Yayıncılık


2. Dönüştürmelerde verilen noktalı yerlere, uygun sayıları yazınız
Cevap:

a) 10 km² = ..10 . 1000000 = 10 000 000.. 
b) 5 m² = ..5 . 10000 = 50 000.. cm²
c) 0,02 m² = ..0.02 . 1000000 = 20 000.. mm²
ç) 8,5 ha = …8,5 . 10 000 = 85 000 … m²
d) 86 cm² = ..86 . 100 = 8600… mm²
e) 51 daa = ..51 . 10 = 510… a
f) 420 a = …420 . 100 = 42 000…. m²
g) 5000 a = ..5000 ÷ 10 = 50.. ha
ğ) 4 daa = ………………. cm²
→ 4 daa = 4 . 1000 = 4000 m²
→ 4000 m² = 4000 . 10000 = 40 000 000 cm²


3. Yandaki KLMN dikdörtgeninin kısa kenarı sabit tutulup uzun kenar uzunluğu 2 katına çıkarılırsa alanı kaç ar artar?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207-213 Cevapları ATA Yayıncılık


4. Yandaki şekilde, PRST paralelkenar ve SZR, dik üçgendir. ⎪PT⎪= 100 cm, ⎪SZ⎪= 80 cm, ⎪RZ⎪= 60 cm ve ⎪PR⎪ = 150 cm’dir. Buna göre PRST paralelkenarı ile SZR dik üçgeninin alanları toplamı kaç mm² dir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207-213 Cevapları ATA Yayıncılık


5. Bir bölgedeki insanlar, 0,05 km²lik boş bir meydanda etkinlikler düzenlemiştir. Meydanın her 1 m²sinde 4 kişi olduğuna göre etkinliğe toplam kaç kişi katılmıştır?
Cevap:

0.05 km² = 0,05 . 1000 000 = 50 000 m²
50 000 . 4 = 200 0000 kişi vardır. 


6. Kutucuktaki işlemde verilen noktalı yere kaç yazılmalıdır?
Cevap:

0,1 daa + 1000 m² + 2 ha = …………………. a
0,1 daa → 0,1 . 1000 = 100 m²
2 ha → 2 . 10 000 = 20 000 m² 
20 000 + 100 + 1000 = 21 100 m²

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.