6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224-229-234-235 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224-229-234-235 Cevapları ATA Yayıncılık

6.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 224-229-234-235 Sayfa Cevapları Çember

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224-229-234-235 Cevapları ATA Yayıncılık

Zamanının en büyük buluşlardan biri olarak kabul edilen tekerlek, ulaşım sektöründe büyük kolaylıklar sağlamıştır.
Tekerleğin çember şeklinde olmasının sebebi ne olabilir? Açıklayınız
Cevap: Tekerleğin çember şeklin olmasının nedeni kenarları olmadığı için daha rahat dönme hareketi yapabilmesinden dolayıdır. 


Etkinlik

✒ Pergelimizin açıklığını cetvelle 2 cm olarak belirleyelim.
✒ Pergelimizin sivri ucunu A4 kâğıdımıza sabitleyelim.
✒ Pergelimizin diğer ucunu, sabitlediğimiz ucunun etrafında açıklığı değiştirmeden bir tur döndürelim ve bir şekil çizelim.
➥ Çizdiğiniz şeklin adı nedir?
Cevap: Çizdiğimiz şeklin adı çemberdir. 

➥ Çizdiğiniz şeklin merkezini belirlemek için hangi noktayı seçmek uygun olur? Açıklayınız.
Cevap: Çemberin orta noktası merkezi olur. Çünkü her uca uzaklığı eşit olur.

➥ Çemberin merkezi ile üzerindeki noktaların arasındaki uzaklıkları inceleyiniz. Uzaklıklar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. Belirlediğiniz ilişkiyi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Merkez olarak seçilen nokta her yere olan uzaklığı aynıdır. Merkezden çekilen uzaklık çemberin yarıçapını verir.  

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224-229-234-235 Cevapları ATA Yayıncılık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları ATA Yayıncılık

Etkinlik

✒ İki kitabın arasına 25 kr. değerindeki madenî parayı yandaki gibi sıkıştıralım.
✒ Cetvelle iki kitap arasındaki mesafeyi ölçelim.
✒ Ölçümümüzü not edelim.
✒ Not ettiğimiz ölçüm, çemberin hangi elemanının uzunluğudur?
Cevap: Çemberin çap uzunluğudur. 

➥ Kaydettiğiniz üç sonucu birbirleriyle karşılaştırınız.
Cevap:  Çıkan sonuçlar farklılık göstermiştir. Büyüklükleri değiştiği için çapları da değişmiştir. 

➥ Yaptığınız karşılaştırmalara göre çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi belirten genel bir ifade yazınız. Yazdığınız ifadeyi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Yaptığımız karşılaştırmalara göre çemberin uzunluğu çapına eşittir. 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Pergel kullanarak yarıçap uzunlukları 1 cm ve 2 cm olan iki çember çiziniz. Çemberlerin merkezlerini, birer yarıçaplarını ve çaplarını belirleyiniz.
Cevap: 

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224-229-234-235 Cevapları ATA Yayıncılık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224-229-234-235 Cevapları ATA Yayıncılık

Yukarıdaki şekillerden, IV numaralı şeklin içi boş diğerlerinin içi dolu ve O, K ve M noktaları şekillerin orta noktaları olmak üzere daire olanları belirleyiniz. Daire olanları belirlerken nelere dikkat ettiğinizi açıklayınız.
Cevap: Çembere benzeyen fakat içi dolu olan şekillere daire denir. Bu yüzden II ve III numaralı şekiller dairedir. IV numaralı şekil çemberdir. 


3. Yarıçap uzunluğu 70 cm olan çemberin uzunluğu kaç cm’dir? (π’yi 22/7 alınız.)
Cevap: 

Ç = 2 . π . r
Ç = 2 x 22/7 . 70
Ç = 440 cm’dir.


4. Yandaki M merkezli çemberin uzunluğu 125,6 cm ise çap uzunluğu kaç cm’dir? (π’yi 3,14 alınız.)
Cevap: 

Ç = 2 . π . r
125,6 = 2 . 3,14 . r
125,6 = 6,28r
r = 20 cm
Çap → 20 x 2 = 40 cm’dir


5 Bir sitenin yöneticisi Ömer Bey, sitedeki yanda ölçüleri verilen bölgenin etrafını telle çevirmek istiyor. Bölge, O merkezli bir çeyrek çember ve [OA] ile [OB] yarıçapları ile belirtildiğine göre Ömer Bey’in en az kaç m tele ihtiyacı vardır? (π’yi 3 alınız.)
Cevap: 

Ç = 2 . π . r
Ç = 2 . 3 . 12

Ç = 72 m
Çeyrek çember olduğu için;
72 ÷ 4 = 18 m olur. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.