6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214-218-219 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214-218-219 Cevapları ATA Yayıncılık

6.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 214-218-219 Sayfa Cevapları Alan ile İlgili Problemler

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214-218-219 Cevapları ATA Yayıncılık


Boyacı Mehmet Usta, bir evin yanda çizimi verilen ön yüzünü boyamak istiyor. Pencereler dışındaki alanı boyayacak olan Mehmet Usta, boyayacağı alanı hesaplarken nasıl bir yol izlemelidir? Açıklayınız
Cevap: Görselde verilen evin pencere, kapı, çatısı gibi içinde bulunan kare, üçgen, dikdörtgen şekillerini tek tek alanlarını hesaplayarak bulmalıyız. 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

1 Yanda, bir lokantanın dikdörtgen biçimindeki bahçesinin bazı ölçüleri verilmiştir. Lokanta sahibi, bahçedeki havuz, piknik alanı ve parkın dışındaki alanı çimlendirmek istiyor. Havuz dikdörtgen, park dik üçgen, piknik alanı paralelkenar olduğuna göre lokanta sahibinin çimlendirmek istediği alan kaç m² dir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214-218-219 Cevapları ATA Yayıncılık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları ATA Yayıncılık

2 Yandaki ABCD paralelkenarında, [AB]’na ait yükseklik sabit tutularak ⎪AB⎪ ve ⎪DC⎪, 3 katına çıkarılıyor. Yeni oluşan paralelkenar ile ilk hâlinin alanlarının oranı kaçtır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214-218-219 Cevapları ATA Yayıncılık


3. Yanda, dikdörtgen biçimindeki bir çiftliğin belirli bir bölümünün bazı ölçüleri verilmiştir. Köpek kulübesi kare, tavuk kümesi dikdörtgen, ahır paralelkenar, bekçi kulübesi dik üçgen şeklindedir. Buna göre bekçi kulübesi, tavuk kümesi, köpek kulübesi ile ahır dışında kalan alan kaç m² dir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214-218-219 Cevapları ATA Yayıncılık


4. Alanı 4 dekar olan bir bahçenin 7/10 ’sine mandalina fidesi dikilmiştir. Buna göre bahçede, mandalina fidesi dikilmeyen alan kaç m² dir?
Cevap:

4 dekar = 4 . 1000 = 4000 m²
4000 . 7/10 = 2800 m² mandalina fidesi dikilmeyen alan.


5. Çevre bilincine sahip öğrenciler, ağaç dikme kampanyasına katıldılar. Öğrenciler, 3 hektarlık arazideki her 4 m² lik alana bir ağaç fidesi dikeceklerine göre öğrencilerin kaç ağaç fidesine ihtiyaçları vardır?
Cevap:

3 hektar = 3 . 10 000 = 30 000 m²
30 000 ÷ 4 = 7500 ağaç fidesine ihtiyaçları vardır


6. 10 dönüm tarlanın 4 dekarlık kısmına patates, 20 arlık kısmına pancar, kalan kısma ise ayçiçeği ekiliyor. Buna göre tarladaki ayçiçeği ekili alan kaç m² dir?
Cevap:

10 dönüm = 10 . 1000 = 10 000 m²
4 dekar = 4 . 1000 = 4000 m² patates
20 ar = 20 . 100 = 2000 m² pancar
4000 + 2000 = 6000 m²
10 000 – 6000 = 4000 m² ayçiçeği ekilmiştir. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.