6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 107-108 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 107, 108


4.Ünite Değerlendirme Çalışmaları  Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 107 Cevapları


A Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru : 1. Bir mümin neden her zaman Allah’a (c.c.) güvenmelidir? Açıklayınız.


Cevap: Bir Müslüman yaratıcısı olan Allah’a güvenmelidir. Çünkü onu yaratan ve bu bedeni ona verip yaşamasına izin veren Allah’tır. Üzüldüğümüz zaman ondan yardım istemeli sevindiğimiz zaman ona şükretmeliyiz.


Soru : 2. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Allah’a (c.c.) olan güvenini, bir örnek vererek anlatınız.


Cevap: Hz. Ebubekir ve Hz. Muhammed müşriklerden saklanmak için Hira mağarasına geçmişlerdir. Müşriklerin oraya yaklaştığını gören Peygamberimiz Hz. Ebubekir’e korkmamasını Allah’ın onlarla birlikte olduğunu söylemiştir.


Soru : 3. Hz. Muhammed (s.a.v.), İslam’ı insanlara tebliğ ederken ne gibi zorluklarla karşılaşmış ve bu zorlukları nasıl aşmıştır? Söyleyiniz.


Cevap: Hz. Muhammed İslam’ı yayarken birçok zorluklarla karşılaşmıştır. Putlara tapmadığı için zorbalık görmüştür. Dini yayarken pek çok müşrik rahatsız etmiştir. Fakat Muhammed yılmayıp İslam dinini yaymaya devam etmiştir.


Soru : 4. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kararlılığını örneklerle açıklayınız.


Cevap: Peygamber efendimiz dininden vazgeçmesi için birçok imkan sunulmasına rağmen ” Güneşi sağ elime Ay’ı sol elime verseniz de davamdan vazgeçmem” sözü ile kararlılığını göstermiştir.


Soru : 5. Peygamberimizin (s.a.v.), tek başına yola çıktığı tevhit mücadelesinde başarılı olmasında rol oynayan sebepler nelerdir? Sınıfınızda arkadaşlarınızla bu konuyu tartışınız.


Cevap: Kararlı ve sabırlı olması en büyük destekçisi olmuştur.


Soru : 6. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) duaya verdiği önemi, hadislerinden örneklerle anlatınız.


Cevap:  “Allah katında duadan daha hayırlı bir şey yoktur.”


Soru : 7. Peygamberimizin (s.a.v.) bildirdiğine göre dua ederken nelere özen göstermeliyiz? Açıklayınız.


Cevap: Allah’ın duamızı kabul edeceğine inanarak dua etmeliyiz.


Soru : 8. Peygamberimiz (s.a.v.) dualarında Allah’tan (c.c.) neler istemiş, nelerden Rabb’ine (c.c.) sığınmıştır? Aşağıya örnekler yazınız.


Cevap: İslam’ı yayarken karşılaştığı zorlukların hafifletilmesini istemiştir. Çevresinde olan insanların doğru yola gelmesini istemiştir.


B Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


Soru : 9. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) su içerken önem vermediği bir husustur?


Cevap: D
A) Besmele çekmek B) Üç yudumda içmek
C) Oturarak içmek D) Sütle karıştırıp içmek


Soru : 10. “Yemeğin …………….., yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktadır.” (Ebu Davud, es-Sünen, Et’ime, 11; Tirmizî, Ktabü’ş-Şemâil, s. 200.) hadisinde boş bırakılan bölüm hangi ifade ile tamamlanmalıdır?


Cevap: A
A) Bereketi B) Güzelliği C) Lezzeti D) Tadı


Soru : 11. I. Tembellik II. Gayret III. Dua IV. Tedbir

Yukarıdakilerden kaç tanesi, tevekkülle bağdaştırılamaz?


Cevap: A
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 108 Cevapları


Soru : 12. I. Yemeğe besmele ile başlamak II. Yemekten sonra şükretmek III. Yemeği sol elle yemek IV. Yemeği önünden yemek

Yukarıdakilerden kaç tanesi, Peygamberimizin (s.a.v.) yemekle ilgili sünnetlerindendir?


Cevap: C
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


Soru : 13. İnsanın, yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri yaparak her türlü tedbiri alıp yeterli ve gerekli çalışmaları en güzel biçimde yerine getirdikten sonra sonucu Allah’tan (c.c.) beklemesine ……….………..denir.

Boşluğa hangi ifade getirilmelidir?


Cevap: B
A) İbadet B) Tevekkül C) Külli irade D) Şükür


C Aşağıdaki şemayı, örneklerden de yararlanarak tamamlayınız.


Cevap:
Peygamberimizi (s.a.v.) örnek alıp azim sahibi olan insan

  • amaçlarına ulaşmak için sabırla çalışır.
  • zorluklar karşısında yılmaz.
  • Allah’a şirk koşmaz
  • İhtiyaç sahiplerine yardım eder
  • hedefleri konusunda hep azimli olur
  • Doğru işlerde ilerler
  • Yetimlerin ve öksüzlerin haklarını savunur.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bu soruları çözümlemek zorlu olsa da, öğrenci etkinliklerine yardımcı olmak için bu cevap anahtarından bazı ipuçları alabilirim

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.