6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 69-70 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı İslam’ın Tebliğinde Gençler Cevapları Sayfa 65, 66, 67, 68, 69, 70


İslam’ın Tebliğinde Gençler Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 69 Cevapları


“Enes b. Mâlik Resulullah’ın Bi’r-i Maûne’de şehit edilen sahabilere üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzüldüğünü görmedim, derdi.”

(İbn Sa’d, et-Tabakât, C 2, s. 54.)

Soru : Bu olayın Sevgili Peygamberimizi bu kadar üzmesinin sebebi sizce ne olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Şehit olan sahabiler en yakın dostları olup aynı zaman da Müslüman kardeşleridir. Ayrıca sahabiler peygamber efendimiz ile beraber İslam dinini yaymak için savaşmışlardır.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 70 Cevapları


Soru : Peygamber Efendimiz hicretin 7. yılında İslam’a davet mektuplarını hangi kral ve hükümdarlara göndermiştir? Araştırınız.


Cevap:

  • Dihyetü’l-Kelbî’yi Rum Kayseri Heraklius’a,
  • Amr bin Ümeyye ed-Demri’yi, Habeş Necaşîsi Ashame’ye,
  • Abdullah bin Huzâfe’yi İran Kisrâsı Hüsrev Perviz’e,
  • Hanb bin Ebî Beltâa’yı Mısır Firavunu Mukavkıs’a,
  • Salit bin Amr’ı, Yemâme Valisi Havza bin Ali’ye,
  • Şuca’ bin Vehb’i Gassân Meliki Münzir bin Hâris bin Ebî Şemir’e gönderdi.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bu derste Sevgili Peygamberimizin sahabilere duyduğu üzüntüyü anlamak gerçekten duygusal bir deneyimdi. Onun, Bi’r-i Maûne’de şehit düşen sahabilere bu kadar büyük bir üzüntü yaşamasının sebebi, onlarla olan yakınlığı ve İslam’ı yaymak için birlikte mücadele etmeleriydi.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.