6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 78-79-80 Cevapları Tutku Yayınları

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Siyasi ve Askerî Hayatta Gençler Cevapları Sayfa 78, 79, 80


Siyasi ve Askeri Hayatta Gençler Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 78 Cevapları


Soru : Hangi durumlarda düşmanla savaşmak zorunlu olur? Bu konudaki düşüncelerinizi açıklayınız.


Cevap: Düşmanın saldırısı ve zulmü olursa savaşmak zorunludur.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 80 Cevapları


Soru : Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile Muaz b. Cebel (r.a.) arasında yukarıda geçen diyaloğu, İslam dininin temel kaynakları açısından sınıfınızda değerlendiriniz.


Cevap:
İslam dininin temel kaynakları şunlardır;

  • Kuran-ı Kerim
  • Sünnet
  • Cima
  • Kıyas

Soru : Dinimizi öğrenmede ve yaşamada Kur’an ile sünnetin önemi nedir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.


Cevap: Kuran dinimizin emirlerini bildiren kitaptır. Sünnet ise bu emirleri nasıl yerine getirebileceğimizi gösteren bir peygamber efendimizin davranışlarıdır. Bundan dolayı dinimizde Kuran’ın ve sünnetin yeri ayrıdır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Soruya cevap verirken düşündüm ve cevap anahtarından yardım aldım. Düşmanla savaşmanın ne zaman zorunlu olduğunu anlamak için Peygamber Efendimiz’in öğretilerini ve Muaz b. Cebel ile yaptığı diyalogu inceledim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.