6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 38-39-40 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Bir Hadis Öğreniyorum Cevapları Sayfa 38


Bir Hadis Öğreniyorum Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 38 Cevapları


“Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da güç yetiremezse kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir.” Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, İman, 78.

Soru : Yukarıdaki hadisi yorumlayınız. Sınıfınızda ikişer, üçer kişilik gruplar oluşturup bu hadisin içeriği ve mesajıyla ilgili doğaçlama drama yapınız.


Cevap:

Bir insanı kötülük yaparken gördüğümüz zaman üç şekilde uyarmamız gerekmektedir. İlk el ile uyarmalıyız. Eğer el ile değişmiyorsa dil ile, eğer o zaman da değişmiyorsa kalben uyarmamız gerekmektedir.

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 39, 40


1.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 39 Cevapları


A Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru : 1. Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu çevrede sosyal ve ahlaki durum nasıldı? Bilgi veriniz.


Cevap: Peygamber efendimizin doğduğu çevre toplum da huzur ortamı olmayan, kadınlara önem verilmeyen, hırsızlık olan, güven ortamı olmayan bir yerdi.


Soru : 2. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) gençlik dönemini ana hatlarıyla anlatınız.


Cevap: Amcası Ebu Talip ile ticaret yapmaya başlamıştır. Ticaret yaparken Hz. Hatice ile tanışıp onun kervanlarından sorumlu olmuştur. O dönemin toplumu gibi kötü alışkanlıkları yapmamış uzak durmuştur.


Soru : 3. Peygamberimizin (s.a.v.) gençlik dönemindeki kişisel ve ahlaki özelliklerini arkadaşlarınızla irdeleyiniz.


Cevap: Dürüst, güvenilir, sadık bir insandır. Her zaman merhametli adaletli bir kişiliği vardır.


Soru : 4. Resulullah’a (s.a.v.) ilk vahiy nasıl gelmiştir? Anlatınız.


Cevap: Hira mağarasında 610 yılında Cebrail (a.s) vasıtasıyla ilk vahiy ulaşmıştır.


Soru : 5. Peygamberimizin (s.a.v.) İslam davetine Mekkeli müşriklerin tepkisi nasıl olmuştur? Açıklayınız.


Cevap: Daveti kabul etmeyen müşrikler çoğunluktadır. Peygamber efendimiz putlara tapmaması onların tepkilerinin artmasına da sebep olmuştur.


Soru : 6. Hicret’in sebep ve sonuçları hakkında kısaca bilgi veriniz.


Cevap: Mekke müşrikler yüzünden Müslümanlar için güvenilir bir yer olmamaya başlamasından dolayı Medine’ye hicret etmek zorunda kalmışlardır. Müslümanlar dinlerini Medine de daha özgür bir şekilde yaşayabileceklerdir.


Soru : 7. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Medine’ye ulaşınca ilk olarak neler yaptı? Kısaca anlatınız.


Cevap: Devesinin durduğu yerdeki araziyi satın almış ve mescit yapımına başlamıştır. Müslümanlar için Pazar yeri belirlenmiştir.


B Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


Soru : 8. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklarından biri değildir?


Cevap: B

A) Fâtıma B) Hatice C) Rukiye D) Kasım


Soru : 9. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğum tarihi ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir?


Cevap: A

A) 20 Nisan 571-Mekke B) 20 Eylül 610-Mekke
C) 8 Haziran 615-Medine D) 27 Ekim 622-Mekke


Soru : 10. Mekkeliler Sevgili Peygamberimize (s.a.v.) “Muhammedü’l-Emin” diyorlardı. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: C

A) Peygamberimizin (s.a.v.) yetim ve öksüz olması
B) Peygamberimizin (s.a.v) azimli ve kararlı olması
C) Peygamberimizin (s.a.v.) dürüst ve güvenilir olması
D) Peygamberimizin (s.a.v.) sabırlı ve çalışkan olması


Soru : 11. Aşağıdakilerden hangisi, Medine Dönemi’nde gerçekleşmemiştir?


Cevap: D

A) Medine Sözleşmesi B) Hudeybiye Barış Antlaşması
C) Hendek Savaşı D) Akabe Biatları


Soru : 12. Aşağıdakilerden hangisi, Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan savaşlardan biri değildir?


Cevap: C

A) Uhud Savaşı B) Bedir Savaşı
C) Hayber Savaşı D) Hendek Savaşı


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 40 Cevapları


Soru : 13. I. Kan davalarının yasaklanması II. Faizin yasaklanması
III. İçkinin yasaklanması IV. Kadın haklarının korunması
Yukarıdakilerden hangisi, Veda Hutbesi’nde dikkat çekilen hususlardan biri değildir?


Cevap: C

A) I B) II C) III D) IV


Soru : 14. I. Dayanışma II. Sevgi III. Saygı IV. Kavga
Yukarıdakilerden kaç tanesi Peygamberimizin (s.a.v.) ailesinde görülürdü?


Cevap: C

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


C:  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla doğru bir şekilde tamamlayınız.


Cevap:

  • ✦ İslam tarihindeki ilk yapılan cami, hicret esnasında yapılan Kuba  Mescidi’dir.
  • ✦ Peygamberimizin (s.a.v.) hicret esnasındaki yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir (r.a)  idi.
  • ✦ İ lk Hicret, adil bir hükümdarı olan Habeşistan’a yapılmıştır.
  • ✦ Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) ilk cuma namazını Ranuna denilen yerde kıldırmıştır.
  • ✦ Peygamberimizin (s.a.v.) Mescid-i Nebi’nin yanında bulunan mezarının bulunduğu yere Ravza-i Mutahhara denir.
  • ✦ Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara Muhacir, onlara kucak açıp her türlü yardımı yapan Medineli müminlere de Muhacir Ensar denir.
  • ✦ Peygamberimiz (s.a.v.) yirmi beş yaşındayken Hz. Hatice ile evlenmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Çevremizde güzel davranışlarda bulunma yan ve günah işlemiş bir insan gördüğümüz zaman onu kibar bir şekilde uyarmak ve bunun doğru olmadığını söylememiz gerekmektedir. Müslüman insanlar da günah işleyebilir ler. Yalnız bu günahların farkına varıp bir daha yakmadan tövbe etmek ve Allah’a yönelerek estağfurullah çekmek bizi doğru yola iletecektir. Çevremizde gördüğümüz zaman bunu ona söylemeli ve doğru yolu bulması gerektiğine kibarca uyarmalıyız. Müslümanlık nedir böyle genişlemiş ve ilerlemiştir. Müslümanlığı bir insandan bir insanı anlatarak güzel ahlaka ve güzel ibadetleri anlatarak insanları kötü günahlardan allı koyabiliriz

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.