6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 56-57-58-59-60 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 2. Ünite Ölçme Değerlendirme Cevapları Sayfa 56, 57, 58, 59, 60


2.Ünite Ölçme Değerlendirme Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 56 Cevapları


A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız


Cevap:

  1. “(Resulüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” (En’am suresi, 107. ayet.)
  2. “Ben güzel ahlaki tamamlamak üzere gönderildim.” (Mâlik b. Enes, Muvattaa, Hüsnü’l-hulk, 1.)
  3. Kur’an-ı Kerim’de ayrıntılı şekilde yer almayan bazı emirler peygamberimiz tarafından açıklanmıştır.
  4. Hz. Muhammed’in (s.a.v) niteliklerini övmek için yazılmış naat adı verilen şiirler Peygamberimize bağlılığımızın bir göstergesidir.

B. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.


Soru : 5. Peygamberimizin âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olması ne anlama gelir?


Cevap: Rahmet; Tanrı’nın acıması, bağışlaması, yardımı anlamına gelmektedir. peygamber efendimiz biz insanlara Allah’ın varlığını bilmemiz, ona ibadet etmemiz için gönderilen Allah’ın bir  hediyesidir.


Soru : 6. Peygamberimizin hadislerine göre Müslümanlar arasındaki şefkat ve merhamet anlayışı nasıl olmalıdır?


Cevap: Müslümanların merhametli ve şefkatli olması gerektiğini bildirmiş olmadıkları müddetçe de cennete giremeyeceklerini söylemiştir.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 57 Cevapları


Soru : 7. Selamlaşmanın insanlar arası ilişkilere olumlu etkileri nelerdir?


Cevap: İnsanlar  selamlaşarak birbirleri arasındaki bağı koparmamış ayrıca Allah’ı da anmış oluyorlar. Selamlaşarak insanların arasındaki kardeşlik bağı güçlenmiş olur.


Soru : 8. Hz. Muhammed’in (s.a.v) tevazu sahibi bir insan olduğunu gösteren davranışlarına bir örnek veriniz.


Cevap:   Tevazu alçak gönüllülük anlamına gelmektedir. Peygamber efendimiz hiçbir zaman kendini insanlardan yüksek görmemiştir. Aldığı para, yaşadığı yer diğer insanlar gibi olmuştur.


Soru : 9. Peygamberimizin sünnetini öğrenmek Müslümanlar için neden önemlidir?


Cevap: Peygamber efendimizin sünnetleri aslında Kur’an’ı nasıl uygulamamız gerektiğidir. Bundan dolayı sünnetler Müslümanlar için önemlidir.


Soru : 10. Birbirini Allah (c.c) için sevmek ne demektir?


Cevap: Mahşer günü arşın gölgesinde korunacak yedi grup insanlardan biri birbirinden menfaat gözetmeksizin Allah için birbirini sevenlerdir. Allah için sevmek, huyunu sevmesen de Allah’ın kulu olduğu için sevmektir.


Soru : 11. Peygamberimize salavat getirmek Müslümanlara neler kazandırır?


Cevap: Peygamberimizin bunla ilgili bir hadisi vardır; “Kim bana salâvat okumayı unutursa, ona cennetin yolu unutturulur.” buyurmuştur.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 58 Cevapları


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.


Soru : 12. Peygamber Efendimiz Hz. Hatice’nin vefatından yıllar sonra “Allah’a yemin olsun ki Allah bana Hatice’den daha hayırlısını vermemiştir. İnsanlar beni inkâr ederken o bana inanıp tasdik etti. İnsanlar benden uzak dururken o beni malı ile destekledi. Allah, onun vesilesiyle beni evlatla rızıklandırdı.” buyurmuştur.
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 8, s. 204.)

Yukarıdaki metin, Peygamberimizin güzel huylarından hangisi ile
ilgilidir?


Cevap: A
A) Vefası
B) Dürüstlüğü
C) Güvenilirliği
D) Cömertliği


Soru : 13. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin adaletli olduğunu gösteren davranışlarından biridir?


Cevap: B
A) Hiç yalan söylememesi
B) Haksızlık yapılmasına izin vermemesi
C) Kendini övmekten hoşlanmaması
D) Çocuklara selam vermesi


Soru : 14. Peygamber Efendimiz “Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.” buyurmuştur. (Müslim, Birr, 32.)

Yukarıdaki hadis-i şerif Müslümanları aşağıdaki iyi huylardan hangisine yönlendirmektedir?


Cevap: D
A) Cömertlik
B) Doğruluk
C) Adalet
D) Tevazu


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 59 Cevapları


Soru : 15. Peygamberimizin namaz kıldırırken çocuk ağlaması duyduğunda namazı kısa tutması onun aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?


Cevap: C
A) Cömert olması
B) Uyarıcı olması
C) Merhametli olması
D) Vefalı olması


Soru : 16. “… Peygamber size ne verdiyse alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının…” (Haşr suresi, 7. ayet.) ayeti aşağıdakilerden hangisini emretmektedir?


Cevap: C
A) Selamlaşmayı
B) Adaletli olmayı
C) Peygambere itaati
D) Peygambere salavatı


Soru : 17. Peygamberimize itaatin Allah’a (c.c) itaat ile bir tutulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: D
A) İnsanlara karşı çok merhametli olması
B) Gönderilen son peygamber olması
C) Müjdeleyici ve uyarıcı olması
D) Allah’tan (c.c) aldığı emirler doğrultusunda konuşması


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 60 Cevapları


18, 19 ve 20. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.


Soru : 18. Hz. Peygamber, insanın fıtratı gereği yanılıp hata ettiği zamanlarda, bunu telafi etmek için ne yapmasını tavsiye etmiştir?


Cevap: Tövbe etmesi ve Allah’tan af dilemesi gerektiğini bildirmiştir.


Soru : 19. Allah’ın her an bizi gördüğünün bilincinde olmak sizce davranışlarımızı nasıl etkiler?


Cevap: Davranışlarımızı daha düzgün şekilde yapmamızı sağlar. yanlış davranışlardan kaçınmamızı her zaman doğru yolda olmamızı sağlar.


Soru : 20. İslam ahlakında vicdanın nasıl bir işlevi vardır?


Cevap: Vicdan İslam’ı yaşarken kendimizi sorgulamamızı, yaptığımız hatalara pişman olmamızı hata yapmamaya dikkat etmemizi sağlar.

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.