6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 45-46-47-48 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Ahlakı Tamamlayan Peygamber Cevapları Sayfa 45, 46, 47, 48, 49


Ahlakı Tamamlayan Peygamber Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 45 Cevapları


Soru : Allah’ın (c.c) rızasını kazanmak isteyen insanın zorluklar karşısındaki tutumu nasıl olmalıdır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Zorluklar karşısında her zaman sabırlı olup Allah’a dua etmelidir. Zorluklar geldiği zaman isyan etmemelidir.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 46 Cevapları


Hz. Âişe, Peygamberimizin ahlakı hakkında kendisine bilgi vermesini isteyen birisine “Sen Kur’an okumaz mısın? Onun ahlakı Kur’an’dı.” diye cevap vermiştir.

(Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 139.)

Soru : Peygamberimizin Kur’an ahlakına sahip olması ne demektir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Kur’an’ın emirlerine göre hareket ettiği göstermektedir. Peygamber efendimiz Kur’an da bahsedilen iyiliği, güzelliği, dürüstlüğü yansıtmaktadır.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 47 Cevapları


Soru : ”Muhakkak ki Allah; adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi, 90. ayet.)

Allah Teâlâ bu ayette dünyada düzeni sağlayabilmek için uymamız gereken esasları sıralamıştır. Ayette Allah’ın (c.c) emrettiği ve yasakladığı davranışlar nelerdir? Yazınız.


Cevap:
ALLAH’IN (c.c) EMRETTİĞİ DAVRANIŞLAR:

  1. Adalet
  2. İyilik
  3. Akrabaya yardım etmek

ALLAH’IN (c.c) YASAKLADIĞI DAVRANIŞLAR:

  1. Çirkin kötü işler yasaklanmıştır
  2. Kullara karşı kibirli olmak
  3. İnsanlara ve çevreye kötü davranmak

Soru : “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.” atasözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi anlatan bir kompozisyon yazınız.


Cevap: Yalan söyleyen bir insan kendini bir şekilde ele verir. Hiçbir yalan gizli kalmaz.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 48 Cevapları


Peygamberimiz “Gücün yettiğince ölçülü olarak ver, hayır kapısını kapama. Yoksa Allah da senin hayır kapılarını kapar.” buyurmuştur. (Buhârî, Zekât, 26.)

Soru : Yukarıdaki hadis-i şerifin bize verdiği mesaj nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap:
Her insanın belirli bir bütçesi vardır. Bu bütçemiz için her daim Allah’a şükretmemiz gerekir. Bütçemiz dahilince ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmamız gerekir. Bu kazandığımız bütçenin Allah katında bir sadakasıdır. Bizler sadaka vermediğimiz hayır işlemediğimiz takdirde Allah da bizlere hayır kapılarını kapatır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bu dersi çalışırken gerçekten zorlandım ve arkadaşlarımla düşüncelerimi paylaşmak istedim. Allah’ın rızasını kazanmak için zorluklar karşısında sabırlı olmamız gerektiğini öğrendik

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.