6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 109-110-112-113 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 109


Hazırlık Çalışmaları  Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 109 Cevapları


Soru : 1. Sahabe, uhuvvet ve fütüvvet kavramlarının anlamlarını araştırınız.


Cevap:
Sahabe: Hazreti Muhammet’in meclislerinde bulunmuş, onun söyleşilerini dinlemiş, davranışlarına tanık olmuş Müslümanlar
Uhuvvet: Kardeş gibi davranan, dostluk gösteren.
Fütüvvet: alçakgönüllülük, yiğitlik, eli açıklık, başkalarını sevmek, dünya malına önem vermemek


Soru : 2. Sahabilerin İslam ümmeti içindeki yeri ve önemi hakkında bir araştırma yapınız.


Cevap: İlk Müslümanlardır. Karşılaştıkları zorluklar karşısında yine de İslam dininden vazgeçmeyip yaymaya devam etmişlerdir.


Soru : 3. Peygamberimizin (s.a.v.), sahabilerin üstünlüğünü ifade eden bir hadis-i şerifini bulup defterinize yazınız.


Cevap:
Ashâbıma dil uzatmayın. Sizden biriniz Uhud dağı kadar altın tasadduk etseniz yine de onlardan birinin bir müd harcamasına sevapça ulaşamazsınız.’ (Buhârî, Fedâilu’s-Sahâbe, 4)


Soru : 4. Musab b. Umeyr’in (r.a.) hayatı ve kişiliği hakkında bir araştırma yapınız.


Cevap: Mus’ab bin Umeyr , İslam peygamberi Muhammed’in arkadaşlarındandır. Medineli Müslümanlarla Muhammed arasında yapılan ilk antlaşma olan Birinci Akabe Biatı’ndan sonra bizzat Muhammed tarafından İslam’ın tebliğ edilmesi için Medine’ye gönderilen sahabedir.


Soru : 5. Dâru’l-Erkam ve Erkam b. Ebi’l-Erkam (r.a.) hakkında bir araştırma yapınız.


Cevap:
Daru’l-Erkam Erkam b. Ebi’l-Erkam el-Mahzûmî’ye aitti. Mekkeli müşriklerin zorbalıklarından dolayı Peygamber efendimiz kendine ikametgah olarak seçmiştir. Burada bir yandan ashâb-ı kirâma dinî bilgiler öğretirken bir yandan da ilâhî gerçeği arayan insanları İslâm’a davet ediyor.

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Ayetlerin Diliyle Sahabe Cevapları Sayfa 110, 111, 112, 113


Ayetlerin Diliyle Sahabe Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 110 Cevapları


Soru : Peygamberimizin (s.a.v.) zamanında yaşayan müminler ne gibi zorluklar yaşamış olabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi açıklayınız.


Cevap: O zaman da birçok insan kötü yollara bulaşmış elleriyle yaptıkları putlara tapmaktaydı. Peygamber efendimiz İslam dinini tebliğ ederken de birçok zorbalık yapmışlardır. Bundan Müslüman olan kişilerde etkilenmişlerdir.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 112 Cevapları


“Muhammed, Allah’ın resulüdür. Onunla beraber olanlar inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat’ta ve İncil’de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkârcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükâfat vadetmiştir.”
Fetih suresi, 29. ayet.

Soru : Yukarıdaki ayet-i kerimede, sahabilerin hangi özellikleri ön plana çıkarılmaktadır? Arkadaşlarınızla belirleyip aşağıya yazınız.


Cevap: Sahabilerin hepsi birbirlerini kollamaktadır. Allah’a inanıyorlar ve ondan iyilik istiyorlar.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 113 Cevapları


Soru : Sahabileri, İslam ümmeti içinde ayrıcalıklı kılan başlıca özellikleri nelerdir? Aşağıdaki şemaya, örnekten de yararlanarak yazınız.


Cevap:
Sahabileri ayrıcalıklı kılan başlıca özellikler:

  • İslam’a ilk inanan kişiler olmaları
  • İslam uğruna savaşmışlardır.
  • Peygamber efendimizin yanında olmuşlardır.
  • Ashab-ı Kiram olarak nitelendirilme şerefine ulaşmışlardır.
  • Peygamber efendimiz ile aynı sofrada yemek yemişlerdir.
  • Hz. peygamberi görme şerefine ulaşmışlardır.
  • Peygamber efendimizin ilminden faydalanmışlardır.
Kanalımıza abone olun

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Peygamber efendimizi görüp iman eden insanlara sahabe denir peygamber efendimiz zamanında yaşayan sahabeler peygamber efendimize tabi olmuş Müslümanların yayılması için mücadele etmiş ve bu alanda Müslümanlığı tam ve güzel bir şekilde yaşamışlardır kimi sahabeler şehit olmuş kimi sahabeler ise birçok mücadeleden geçerek eziyetler çekmiştir. Yine de karşılaşmış oldukları müşriklerin yapmış oldukları eziyetleri ve zulümlere karşı sabır da yaklaşmış ve Müslümanların yayılması ve Müslümanlığı yaşamak için çaba harcamış lardır o zamanda bir sahabe olsaydınız peygamber efendimizi çok severdiniz çünkü peygamber efendimiz onlara çok merhametli davranır çok iyi niyetle yaklaşır be peygamber efendimizin ahlaki davranışları onları çok sevindirdi

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.