6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 63-64 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 63, 64


2.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 63 Cevapları


A Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru : 1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilmesi insanlık için neden rahmettir? Açıklayınız.


Cevap: Rahmet Allah’ın yardımı, bağışlaması anlamına gelmektedir. Peygamber efendimizin rahmet yani bize yardım olarak gönderilmesi Allah’ın bizlere bir hediyesidir.


Soru : 2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) rahmet peygamberi olması ne anlama gelmektedir? Söyleyiniz.


Cevap: Rahmet; yardım, kötülüklerden koruma anlamlarına gelmektedir. peygamber efendimiz de bizleri kötü yollardan alıp iyi yolları göstermiştir. Bu da onun rahmet peygamberi olduğunu göstermektedir.


Soru : 3. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) merhametini örneklerle anlatınız.


Cevap: Tufeyl bin Amr, Resulullah’a gelir, kabilesinin İslama girmeyi reddettiğini söyler ve onlar için beddua talebinde bulunur. Hz. Peygamber ellerini kaldırır ve şöyle dua eder:

“Allah’ım, onlara hidayet ver, onları imana getir.”

Görüyoruz ki İslam’a girmeyi reddedenlere bile kızmak yerine dua etmiştir, bu da onun merhametine delildir.


Soru : 4. Peygamberimiz (s.a.v.), insanlara ne gibi müjdeler vermiştir? Söyleyiniz


Cevap:

  • kişinin sevdiği ile birlikte olacağını müjdelemiştir
  • alınan abdestin günahları temizleyeceği müjdesini vermiştir.
  • alınan abdestin günahları temizleyeceği müjdesini vermiştir.
  • Öfkesini kontrol edenin cennet nimetleri ile mücehhez kılınacağını müjdelemiştir.
  • Zalim karşısında hakkı söyleyenin cihadın en faziletlisini gerçekleştireceğini müjdelemiştir

Soru : 5. Hz. Peygamber (s.a.v.), insanlara ne gibi uyarılar yapmıştır? Anlatınız.


Cevap: Faizden, haramdan, içkiden uzak durmalarını söylemiştir.


Soru : 6. Peygamberimizin (s.a.v.), güzel ahlakın tamamlayıcısı olması ne demektir? Açıklayınız.


Cevap: Peygamber efendimizin ahlakı Kuran ahlakıdır. Her zaman iyi ve güzeli seçen, kötülükten sakınan bir insan olmuştur.


Soru : 7. Peygamberimize (s.a.v.) bağlılık ve itaatin önemini, ayet ve hadislerden örnekler vererek açıklayınız.


Cevap: “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkı bir şekilde sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlardan biri Allah’ın Kitab’ı, diğeri de Resûlünün sünnetidir.” (Muvatta, “Kader”


B Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


Soru : 8. Aşağıdakilerden hangisi, rahmet kavramının anlamları arasında yer almaz?


Cevap: B

A) Merhamet B) İbadet C) Sevgi D) Affetme


Soru : 9. “Ant olsun, size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet.)

Yukarıdaki ayetten hangisi çıkarılamaz?


Cevap: C

A) Peygamberimizin (s.a.v.) şefkatli bir insan olduğu
B) Peygamberimizin (s.a.v.) merhametli bir insan olduğu
C) Peygamberimizin (s.a.v.) ibadete çok düşkün olduğu
D) Peygamberimizin (s.a.v.) müminlerin iyiliğini istediği


Soru : 10. Aşağıdakilerden hangisi, Müslüman’ın Müslüman üzerindeki haklarından değildir?


Cevap: C

A) Selam verdiğinde selamını almak
B) Öldüğünde cenazesine katılmak
C) Hastalandığında onun yerine oruç tutmak
D) Davet ettiğinde davetine katılmak


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 64 Cevapları


Soru : 11. ……………………………………. Hz. Peygamber’in (s.a.v.), sağlığında sıhhat ve afiyet içerisinde olmasını arzu etmek, Allah (c.c.) katındaki derecesinin daha da artmasını istemek ve Allah’ın (c.c.) ona olan bağışlarının ahirette çoğalmasını dilemek için söylenen dua cümlesidir.

Yukarıdaki noktalı alana aşağıdaki hangi ifade getirilmelidir?


Cevap: B

A) Dua B) Salavat C) Tekbir D) İtaat


Soru : 12. I. Sallallâhü aleyhi ve sellem
II. Sübhânallahi ve bihamdihî Sübhânallahil azîm
III. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber
IV. Essalâtü vesselâmü aleyke ya Resulallah

Yukarıdakilerden hangileri salavat ifadesidir?


Cevap: C

A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) I, II, ve IV


 C Aşağıdaki hadislerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla doğru bir şekilde tamamlayınız.


Cevap:

✦ “Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak ve ancak rahmet olarak gönderildim.” (Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, Birr, 87.)

✦ “İnsanlara merhamet etmeyene Allah  da merhamet etmez.” (Buhârî, el-Câmiu’s-Sahih, Tevhid, 2.)

✦ “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” (Buhârî, el-Câmiu’s-Sahih, Edeb, 18.)

✦ “Merhametli olanlara Allah merhamet eder. Siz yeryüüzndekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.” (Ebu Davud, es-Sünen, Edeb, 58; Tirmizî, Es-Sünen, Birr, 16.)

✦ “Allah’ım! Ben iki zayıfın, yetimin ve kadının hakları konusunda (insanları) şiddetle uyarıyorum.” (İbn-i Mâce, es-Sünen, Edeb, 6.)

✦ “Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, C 2, s. 381; Malik b. Enes, el-Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8.)

✦ “Bizi aldatan bizden değildir.” (Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, İman, 164.)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Peygamberimizin insanlara müjdeler verdiği kısımda da çok ilginç bilgiler buldum. Özellikle abdestin günahları temizlediğine dair müjde, onun öğretileri ve rehberliği hakkında daha fazla düşünmemi sağladı.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.