6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-110 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Hazırlık Soruları Cevapları Sayfa 106


Hazırlık Soruları Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 106 Cevapları


Soru : 1. Peygamberimizin zamanında yaşayan Müslümanların karşılaştığı zorluklardan hatırladıklarınız nelerdir?


Cevap: O zaman da yaşayan Müslümanlar Mekkeli müşriklerden çok zorbalık görmüşlerdir. İslam dinini istedikleri gibi yaşayamamışlardır.


Soru : 2. “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin…” (Hucurat suresi, 10. ayet.) ayetinden ne anlıyorsunuz?


Cevap: Müslümanlar arasında küslük olmaz. Küs olan kırgın olan Müslüman kardeşlerimizi barıştırmamız gerekir.


Soru : 3. İnandığı şeylerden vazgeçmeye zorlanan bir insan sizce nasıl tepkiler verir?


Cevap: Kızar, karşı koymaya çalışır. İnandığı şeylerden vazgeçirmek zordur.

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Ayetlerin Diliyle Sahabe Cevapları Sayfa 107, 108, 109, 110


Ayetlerin Diliyle Sahabe Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 107 Cevapları


“Onlar Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabrederler, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açıkça Allah yolunda harcarlar ve kötülükleri iyilik yaparak ortadan kaldırırlar…” (Ra’d suresi, 22. ayet.)

Soru : Teâlâ, yukarıdaki ayette sahabilerden hareketle Müslümanlarda olması gereken özellikleri vurgulamıştır. Bu özellikler nelerdir? Yazınız.


Cevap: Sabreden, ibadetlerini yapan, her zaman doğru yolda olan ve helal lokma yiyen kişilerdir.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 108 Cevapları


Muhacir ve ensarın kardeşliği, maddi ve manevi yardımlaşma esasına dayanıyordu. Yurdundan, yuvasından, ailesinden ve sevdiklerinden ayrı kalan Mekkelilerin yalnızlıklarını gidermek, onlara destek ve kuvvet kazandırmak amacını taşıyordu.

Soru : Muhacir ve ensar kardeşliği bugün hangi durumlarda ve nasıl hayata geçirilebilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Kardeşlik, kavga etmeden kötülük düşünmeden olması gerekir. Müslümanların kardeşliği de böyledir. Günümüz de din, dil ırk ayrımı yaparak Müslümanları birbirlerine düşürmekteler. Bunun önüne geçilmesi gerekir.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 110 Cevapları


Mekkeli Müslümanlar, ensarın yüce gönüllülüğünü suistimal etmediler. Muhacirlerden olan Abdurrahman b. Avf’a, kendisiyle kardeş ilan edilen Sa’d b. Rebî şöyle
dedi:

− Allah Resulü bizi kardeş yaptı. İşte mallarım, onların yarısını sana veriyorum. Müslüman kardeşinin bu fedakârlığı karşısında duygulanan Abdurrahman b. Avf ise:

− Allah (c.c) mallarını bereketli kılsın. Aile halkına da afiyet versin. Sen bana Medine çarşısını göster, kâfi, karşılığını verdi. Bu şekilde ticarete başlayıp çalışan Abdurrahman (r.a), kısa zamanda zengin oldu. (Buhârî, Menâkıbu’l-ensâr, 3.)

Soru : Muhacirin kendisine yardım teklif eden ensara verdiği cevap, Müslümanda olması gereken hangi özellikleri göstermektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap:
Çalışkanlık, alçakgönüllülük, paylaşmayı seven özellikleri vardır. Malını kıskanmak yerine ihtiyacı olan bir Müslüman kardeşiyle paylaşmış bu da onun gönlünün bol olup Allah’a olan sevgisini de göstermiş olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduktan sonra bunu önce yakınlarıyla daha sonra sahabeler ile paylaşmıştır Müslümanlığı kabul eden ve Peygamberimizin yolda giden tüm insanlar müşriklerin işkencelerine ve zulümlerine maruz kalmışlardır. Müslümanlık ilk yayılmaya başladığı zaman Mekke halkında bulunan müşrikler ilk Müslümanlar şehit etmiş onlar da ticareti yasaklamış ve birçok işkenceler yapmışlardır peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara karşı sabırlı ve metanetle olması gerektiğini söylemiştir müşrik insanların da bir gün Müslüman olabileceğini ümidiyle onlara karşı hoşgörülü davranmıştır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.