6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 20-21 Cevapları Tutku Yayınları

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Adaletli Hakem Cevapları Sayfa 20, 21


Adaletli Hakem Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 20 Cevapları


Soru : Adalet ne demektir? Adaletli bir insan hangi özelliklere sahiptir? Söyleyiniz.


Cevap: Adalet, hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; doğruluk. Adaletli insan kimse arasında ayrım yapmadan duruma göre doğru ve dürüst bir şekilde davranmasıdır.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 21 Cevapları


Kâbe hakemliği olayından hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Soru : Peygamberimizin (s.a.v.) Kâbe’ye geldiğini gören Mekkeliler neden memnun olmuşlardır?


Cevap: Hacerü’l-Esved taşını koymak için kabilelerden birinin seçilmesi için orada bulunan Ebu Ümeyye adında yaşlı adamın Mescidin kapısından girecek kişi anlaşmazlığı çözecek diyor. Bu lafın üzerine de peygamber efendimiz kapıdan giriyor. Sevinmelerinin nedeni peygamber efendimizin en doğru şekilde seçeceğini düşünmeleridir. Onun adaletli olduğuna inanmaları ve karışıklık olmadan bu durumu çözeceğine inanmaktadırlar.


Soru : Kâbe hakemliği olayı, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kişilik özelikleri ve toplumdaki konumu açısından size neler düşündürmektedir?


Cevap: Peygamber efendimiz doğru, dürüst ve güvenilir bir insan olduğunu göstermektedir. Peygamber efendimiz adaletli bir insan olduğunu anlamaktayız.


Soru : Yukarıdaki olaydan hangi değerleri çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.


Cevap: Doğru, güvenilir, dürüst bir insan olursak toplum arasında da belli bir saygınlığımız olur. Her zaman adaletli olmamız gerekir. Böylece anlaşmazlıklar önlenir ve hak yerini bulur.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Peygamberimizin adalet kavramını açıklaması ve Kâbe hakemliği olayı, bize onun ne kadar doğru ve adil bir insan olduğunu gösteriyor.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.