6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 73-74-77 Cevapları Tutku Yayınları

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı İlim Hayatında Gençler Cevapları Sayfa 73, 74, 75, 76, 77


İlim Hayatında Gençler Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 73 Cevapları


Soru : Gençlerin bilgili ve kültürlü olması niçin önemlidir? Söyleyiniz.


Cevap: Gençler o toplumun gelişimini sağlayacak kitledir. Ne kadar bilgili ve kültürlü olursalar o kadar çok yararlı işler yaparlar.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 74 Cevapları


Bir gün Allah Resulü (s.a.v.) mescitte (biri ilim öğrenen diğeri dua ve ibadetle meşgul olan) iki gruba rastlamış ve şöyle buyurmuştur:

“Bunların ikisi de hayır üzeredir. Şu gruptakiler Allah’a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara istediklerini dilerse verir dilerse vermez. Diğerleri ise ilim öğreniyor ve öğretiyorlar.”
Resulullah (s.a.v.), bunları söyledikten sonra “Şüphe yok ki ben ancak bir muallim (öğretici) olarak gönderildim.” buyurdu ve ilim öğrenenlerin yanına oturdu.
Dârimî, es-Sünen, Mukaddime, 32.

Soru : Yukarıdaki metinden nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap: Sadece dua ederek yani karşıdan bir şey isteyerek yaşamamız doğru olmaz. Kendimizi yaşadığımız yeri geliştirmek için öğrenmeli ve öğretmeliyiz.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 77 Cevapları


Soru : Bir toplumda gençlerin eğitimine önem verilmezse ne gibi sorunlar yaşanabilir? Gençlerin ilimden uzak olması toplumun geleceğini nasıl etkiler? Tartışınız.


Cevap:
Toplumun geleceği kötü olur. Yeni işler yapamazlar. Gençler sayesinde bu toplum bilgili ve kültürlü olarak büyür.
Fakat bu gençler bilgisiz ve kültürsüz olursa gelecek nesiller de öyle olacaktır. Bundan dolayı gençlerimize her zaman destek olmalıyız. Onları en iyi şekilde bilgilendirmeli ve yapacağı işler konusunda da desteklemeliyiz. Böylece gelişir ve büyürüz. Gelecek nesillerimiz de daha bilgili ve daha kültürlü birer birey olurlar.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bu bölümdeki soruları çözme süreci bazen benim için zorlayıcı olabiliyor. Özellikle gençlerin eğitimine verilen önemin altını çizerek, bu soruları çözme sürecinin aslında bir amaç doğrultusunda olduğunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.