6. Sınıf Türkçe

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172-174-175-176-177-178 Cevapları Anka Yayınevi

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172-174-175-176-177-178 Cevapları Anka Yayınevi

6.Sınıf Anka Yayınevi Türkçe Ders Kitabı 172-174-175-176-177-178. Sayfa Cevapları Son Martı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları Anka Yayınevi

Düşünelim – Tartışalım

1. Çevre kirliliği ne demektir? Çevre kirliliğinin sonuçları nelerdir?
Cevap: Çevre kirliliği, insanların kaynakları ve çevreyi bilinçsiz kullanımı sonucu ortaya çıkan ve dünyaya zarar veren kirliliğe denir. 

2. Doğaya zarar vermemek için neler yapmalıyız?
Cevap: Doğaya zarar vermemek için temizliğe önem vermeli ve çevremizdekilere de bu temizliği aşılamalıyız. 

3. “İnsan tabiattan uzaklaştıkça kalbi katılaşır.” cümlesinin iletisi nedir?
Cevap: Tabiat bizlere huzur veren ortamdır. İnsanlar tabiatı şehirleştirip yok ettikçe daha sert, duygusuz hale bürünmeye başlamışlardır. Bundan dolayı ne kadar tabiattan uzaklaşırsak o kadar duygusuz oluruz. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları Anka Yayınevi

1. Etkinlik

a. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıdaki kutucuklara yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172-174-175-176-177-178 Cevapları Anka Yayınevi

b. Bu kelimelerin anlamlarını metinde kullanıldıkları cümlelerden tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğru olup olmadığını sözlükten öğreniniz. Daha sonra bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kent
Tahminim: şehir
Cümlem: Kente yeni gelen mevsimlik işçiler çalışacakları yere götürülüyordu.

Çelimsiz
Tahminim: Güçsüz
Cümlem: Çelimsiz çocuk kendisine diklenen çocukları ailesine şikayet etti. 

Umutsuzluk
Tahminim: beklentilerin olmaması
Cümlem: Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi geldikçe içimi bir umutsuzluk kapladı. 

 

 

Yürek
Tahminim: kalp
Cümlem: On gelmeyince yüreğime bir ağrı girdi. 

Dirilmek
Tahminim: canlanmak
Cümlem: Uykudan kalkına aynı ölüp de dirilmiş gibiydi. 


2. Etkinlik

 Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını bulunuz.
Cevap:

Şahıs ve varlık kadrosu: İnsanlar, akasya ağacı, deniz, ağaçlar, martı, doktor.
Olay: Doktor yaşadığı yerde bulunan bir parkta oturur. O parkta akasya ağacı ve şehirde kalan son ağaç olduğu için o parka oturmuştur. Diğer ağaçlar bakımsızlık sevgisizlikten dolayı solmuş ve ölmüşlerdir. Doktorun arkasına bir martı konar. Doktor martıyı görünce geçmişini hatırlar ve mutlu olur. Martı da geçmişinden nasıl mutlu olduğunu ailesi bu şehir kirlendiği için göç ettiğini fakat kendi bu denizi sevdiği için kaldığını anlatır. Doktor ve martı arkadaş oluyorlar.
Yer: Kent, park
Zaman: Herhangi bir gün.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları Anka Yayınevi

3. Etkinlik

Metindeki kurgusal ögeleri bulup aşağıdaki boşluğa yazınız. Ardından arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap: Şehirdeki ağaçların ilgisizlikten hasta olup ölmeleri. Martının doktorla konuşması. Martı ile doktorun arkadaş olması kurgusal ögelerdir. 


4. Etkinlik

 Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

 Yazarın akasya ağacının kurumasından korkmasının nedeni nedir?
Cevap: Şehirdeki diğer ağaçların ölmesinden dolayı tek bu ağaç kalmıştır. Bu ağaçta ölürse hiç ağaç kalmayacaktır. 

 Yazar, martıyla karşılaşınca neden şaşırmıştır?
Cevap: Yazar kentte martı kalmadığını düşündüğü için şaşırmıştır. 

Yazar, martıyla karşılaştığında neleri anımsamıştır?
Cevap: Yazar martıyla karşılaştığı zaman geçmişini anımsamıştır. 

Martı, okyanusun ötesine neden halkıyla gitmemiştir?
Cevap: Martı bu denizi sevdiği için ailesi ile birlikte göç etmemiştir. 

Martının yerinde olsaydınız halkınızla birlikte okyanusun ötesine gider miydiniz? Neden?
Cevap: Ben martının yerinde olsaydım halkımdan ayrılmaz onlarla birlik içinde olmak için göç ederdim. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları Anka Yayınevi

5. Etkinlik

Aşağıda renkli levhalardaki beş kelimeyi, cümle içinde altı çizili olan kelimeler ile değiştirmeniz gerekmektedir. Kelime numaralarını cümlelerin karşılarına yazınız.
Cevap:

Bizi de yanına çağırdı……………………Annemle beni de yanına çağırdı…………
Yarın oraya Ali de gelecek. ……………Yarın sinemaya Ali de gelecek…………………………
Burası bana hep huzur verir. ……………….Evim bana hep huzur verir……………………..
Onlar, günlerdir çamaşırlıkta asılı. ……………..Havlular, günlerdir çamaşırlıkta asılı……………………………
O, benim en sevdiğim kuzenimdir……………….Aslı benim en sevdiğim kuzenimdir……………………………….


6. Etkinlik

Metindeki hangi kelimeler adların yerine geçmiştir. Aşağıya yazınız
Cevap: Burası, kimse, onlara, onun, bendim, onu, ona, o, bu, beni.


7. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan zamirleri bulup cümlenin karşısındaki boşluğa yazınız.
Cevap:

Yarın ben de size geleceğim. __ben, size__
Onu, yıllar önce birlikte görmüştük. __onu__
Bu, benim yıllar önce sana hediye aldığım atkı. __bu, benim, sana__
Bizler, sorumluluklarımızı yerine getirirsek ülkemiz gelişir. __bizler__
Şunu yerden kaldırıp çekmeceye koyar mısınız? __şunu__


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları Anka Yayınevi

1. Etkinlik

a. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172-174-175-176-177-178 Cevapları Anka Yayınevi

b. Aşağıdaki soruları görsellerden hareketle cevaplayınız.

1. Bu görsellerin ortak özelliği nedir?
Cevap: Çevre kirliliğinden zarar gören canlılar gösterilmiştir. 

2. Görsellerden çıkarabileceğiniz yargılar nelerdir?
Cevap: Çevre kirliliği tek bizlere değil diğer canlıların yaşamını da tehlikeye atmaktadır. 

3. Çevre kirliliğinin insanlar üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
Cevap: Çevre kirliliği pek çok hastalığın habercisidir. Kaynakların tükenmesine, yeni hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. 

4. Dünyanın canlılar için daha yaşanabilir bir yer hâline gelmesi konusunda neler yapmalıyız?
Cevap: Dünyanın canlılar için daha yaşanılabilir bir yer olması için ilk olarak çevreye zarar veren yakıtları en aza indirgememiz gerekir. Bunların yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalıyız. Aynı zaman da israftan kaçınmalıyız. Bu konuda insanları bilinçlendirmeli ve uygulamaya geçmeliyiz. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları Anka Yayınevi

9. Etkinlik

Yandaki karikatürü inceleyiniz. Karikatürden hareketle aşağıdaki yönergeyi dikkate alarak defterinize çevre kirliliği hakkında bilgilendirici bir metin yazınız.
Cevap:

Çevre kirliliği, günümüzde karşılaştığımız en büyük sorunlardan biridir. Bu sorun, doğal kaynakların tükenmesi, doğal yaşam alanlarının yok olması ve insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere neden olmaktadır.

Çevre kirliliği, çeşitli sebeplerden ötürü meydana gelen olayların doğal çevreye zarar vermesi sonucunda oluşur. Fabrikalar, tarımda kullanılan gübrelemeler, enerji üretimi sırasında ortaya çıkan zehirli gazlar ve artan nüfus gibi etkenler; toprak, su ve hava kirliliği gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Çevre kirliliği ciddi bir tehdit oluşturmaktadır ve bu sorunun çözülebilmesi için acilen çözüm üretilmesi gerekir. Sanayi faaliyetlerinde daha temiz üretim yöntemlerinin benimsenmesi, temiz tarım faaliyetleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gibi adımlar, çevre kirliliğini azaltma açısından önemlidir.

İnsanların da çevreye duyarlı hareket etmesi ve geri dönüşüme destek vermesi gibi basit ama etkili yöntemlerle katkı sağlaması gerekmektedir. Gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak için çevre kirliliğiyle mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur.


10. Etkinlik

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172-174-175-176-177-178 Cevapları Anka Yayınevi


11. Etkinlik

Arkadaşlarınızla bir grup oluşturup çevre kirliliğini anlatan bir karikatür hazırlayınız. Çalışmanız bittikten sonra karikatürünüzü okul panosunda sergileyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172-174-175-176-177-178 Cevapları Anka Yayınevi


Sonraki Metne Hazırlık

“gov” ve “edu” uzantılı sitelerden ya da yakınınızdaki bir kütüphaneden “kutup ışıkları” hakkında araştırma yapınız.
Cevap: Kutup ışıkları dünyanın güney ve kuzey kutuplarına yakın yerleşim yerlerinde görülür. Genellikle mavi, mor ve yeşilimsi renklere yakın tonlarda gökyüzünde bir ışık hüzmesine benzer. Güneşten gelen ışınların Dünya’nın yapısından ve duruş açısından dolayı; dünyanın manyetik alanına girmesi sonucu kırılan ışıklardan meydana gelir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.