6. Sınıf Türkçe

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184-186-187-188-189 Cevapları Anka Yayınevi

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184-186-187-188-189 Cevapları Anka Yayınevi

6.Sınıf Anka Yayınevi Türkçe Ders Kitabı 184-186-187-188-189. Sayfa Cevapları Ormanlarımız

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları Anka Yayınevi

Düşünelim – Tartışalım

1. Daha önce hiç ağaç diktiniz mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet daha önce ağaç diktim. Okulumuzda yapılan bir etkinlikte herkes bir fidan dikimi gerçekleştirdi. 

2. Ormanlar bizim için neden önemlidir?
Cevap: Ormanlar canlıların yaşam alanıdır. Bizlerin oksijen kaynağıdır. Ormanların azaldığı yerde hava kirliliği artar bu da bizim ve diğer canlıların yaşamını olumsuz etkiler. 

3. Orman alanlarını genişletmek için neler yapmalıyız?
Cevap: Orman alanlarını genişletmek için şehirleşme yolunda atılan adımları ormanlarımızı yok ederek gerçekleştirmemeliyiz. Belli alanlara fidan dikimi yapmalıyız. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları Anka Yayınevi

1. Etkinlik

Okuduğunuz metindeki anlamını bilemediğiniz kelimeleri yazınız. Anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.
Cevap:

Kelime: safha
Tahminim: yenilik
Sözlük Anlamı: evre

Kelime: mineral
Tahminim: madde
Sözlük Anlamı: kristalleşmiş katı bir madde.

Kelime: sızmak
Tahminim: akmak
Sözlük Anlamı: yavaş yavaş akmak, çıkmak

Kelime: kıyas
Tahminim: karşılaştırma
Sözlük Anlamı: ölçme 


2. Etkinlik

Aşağıdaki kelimelerden aynı kavram alanına girenleri gruplandırınız. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız
Cevap:

1.grup: Tohum, çiçek,  kozalak, kum, taş.
2.grup: Erozyon, yangın, deprem, sel.

  • Çileğin tohumlarını tarlaya ekerek suladı.
  • Çiçeklerin kokusu adeta beni büyüledi
  • Babam bahçedeki kozalakları toplayarak mangalda yaktı.
  • Denize gittiğimiz de kumlu yerleri tercih ediyoruz
  • Taşları üst üste dizerek duvarın yarısını tamamladı
  • Erozyon sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 200’e yükseldi
  • Yangın çıkan evin balkonunda bir kadın ve bir çocuk vardı
  • Deprem 11 ili sarstı
  • Selin vurduğu İskenderun ilçesinde birçok ev su altında kaldı. 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları Anka Yayınevi

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız

1. Metnin konusu nedir?
Cevap: Metnin konusu Ormanların bütün canlılar için önemi. 

2. Ormanlardan hangi şekilde yararlanmaktayız?
Cevap: Ormanlardan barınma, ısınma, eğlence, beslenme şeklinde yararlanmaktayız.

3. Ormanlar hangi doğal afetleri önler?
Cevap: Ormanlar erozyon, toprak ve kar savrulmaları, sel ve toprak kaymaları gibi doğal afetleri önler. 

4. “Ormanlar toprak, su ve havanın sigortasıdır.” cümlesiyle anlatılmak istenen nedir?
Cevap: Ormanlar, toprağın altına saldığı köklerle, dallarında çıkan yapraklarla ve meyveleriyle toprağın canlı kalmasına, havanın dengeli kalmasına ve böylece suyun da temiz kalmasını sağlar. Ormanlar olmazsa tüm doğal denge bozulur ve bozulmalar meydana gelir. 

5. Ormanların iklim üzerindeki etkileri nelerdir?
Cevap: Ormanlar çevreye yaydığı oksijen ile hava da bulunan zararlı gazları temizler. Bu sayede iklimi dengede tutar. 

6. Ormanların varlığı, insanların ruh sağlığı açısından neden büyük önem taşır?
Cevap: Ormanlar sessiz, sakin insanının içine huzur veren ortamdır. Şehirlerin karmaşasından kurtarıp sakinliğe getiren bir yer olduğu için ruh sağlığı açısından çok önemlidir. 

7. Orman yangınlarını önlemek için neler yapılabilir?
Cevap: Orman yangınlarını önlemek için çöplerimizi temizlemeli ve cam kırıkları bırakmamalıyız. Ağaçların yakınında mangal yapmamalıyız. 

8. Metnin ana düşüncesi nedir?
Cevap: Ormanlarımız canlılar için büyük önem taşır bu yüzden ormanlarımızı korumamız gerekir. 

9. Metinden öğrendiklerinizi kısaca yazınız
Cevap: Ormanlar sadece bizler için değil tüm canlılar için çok önemlidir. Çevrenin, havanın temiz kalmasını sağlar. Aynı zaman da bazı doğal afetlerin oluşumunu engeller. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları Anka Yayınevi

4. Etkinlik

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184-186-187-188-189 Cevapları Anka Yayınevi

Resimde görülen doğa olayı nedir? Okuduğunuz metinden yararlanarak cevaplayınız ve önlemek için neler yapabilirsiniz yazınız.
Cevap: Resimde gerçekleşen doğa olayı erozyondur.  Erozyonu önlemek için ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı, tarımda aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.


5. Etkinlik

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184-186-187-188-189 Cevapları Anka Yayınevi

Yukarıdaki afişi inceleyip vermek istediği iletiyi düşününüz ve açıklayınız. Daha sonra gruplara ayrılarak “Doğanın korunması” temalı afişler tasarlayınız. Tasarımınız bittikten sonra afişinizi “Çok geç olmadan.” afişiyle karşılaştırarak farklılıklarını belirtiniz. Afişlerinizi öğretmeninizin yönlendirmesiyle okul panonuzda sergileyerek ormanların öneminin kavranmasına yönelik farkındalık oluşturunuz.
Cevap:

Doğa, insanlığın en değerli mirasıdır. Ancak, son yıllarda çevre sorunları doğayı tehdit etmektedir. Doğal kaynakların sınırlı olduğunu ve gelecek nesillere güzel bir miras bırakmak için çok geç olmadan hareket egçememiz gerekir.

Önlem olarak, atılabilir plastik kullanımını azaltabilir, enerji tasarrufuna daha sık dikkat edebilir ve sık sık fidan dikebiliriz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları Anka Yayınevi

6. Etkinlik

Ülkemizde ormanların dağılımını gösteren haritayı inceleyiniz. Haritadan edindiğiniz bilgileri yorumlayarak aşağıya yazınız. Yazınızı, yazım ve noktalama işaretlerine dikkat ederek oluşturunuz. Metninizi arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap: Ülkemiz, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’e kıyıları olan bir yarımadadır. Kıyılarının olduğu güney, batı ve kuzey kesimlerinde çok sık şekilde orman görülebilir ancak iç kesimlere gidildikçe bu tam tersine ormansızlaşma görülür. İç kesimlerde gerçekleşen kuraklık ormanların var olmasını engeller. Ülkemizin iç kısımlarında bulunan nehirler ve göller kısmen bu açığı kapatsa bile büyük ölçüde ülkemizin iç kesimleri ormandan mahrumdur.


Sonraki Metne Hazırlık

Doğadaki çeşitli ağaçlardan topladığınız yaprakları bir resim kâğıdına yapıştırınız. Bu yaprakların ait olduğu ağaçların adlarını yaprakların altlarına yazınız. Ağaçlardan biri hakkında araştırma yapınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184-186-187-188-189 Cevapları Anka Yayınevi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.