7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102-103-104-105 Cevapları MEB Yayınları

Göster

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları Sayfa  102, 103, 104, 105


3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları


3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI


A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.


 1. ( Yanlış ) Büyük cisimler sadece kendinden küçük cisimlere kütle çekim kuvveti uygular.
 2. ( Doğru ) Kütle çekim kuvveti büyük olan cisimlerin kütleleri de büyüktür.
 3. ( Yanlış ) Dünya’da 6 kg olan bir kişi Ay’da 1 kg’dır.
 4. ( Doğru ) Ağırlık bir kuvvettir.
 5. ( Doğru ) Hızlı trenler hava direncini azaltacak şekilde tasarlanmıştır.
 6. ( Yanlış ) Kütle dinamometre ile ölçülür.
 7. ( Doğru ) Cisme etki eden yer çekimi kuvveti ağırlık olarak adlandırılır.
 8. ( Doğru ) Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşebilir.
 9. ( Doğru ) Sürtünme kuvvetinin yönü cismin hareket yönüne zıttır.
 10. ( Yanlış ) Sırtında yükle merdivenleri çıkan bir kişi fiziksel anlamda iş yapmış sayılmaz.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.


(sürat-zorluk-kırılganlık-kilogram-kuvvetenerjiyükseklik-Joule-hava direnci-çekimnewton-metre-enerjinin korunumukütleağırlıkesneklik)


 1. Kuvvetin birimi olan newton aynı zamanda ağırlığın da birimidir.
 2. Yerkürenin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetine ağırlık denir.
 3. Kütle, madde miktarının ölçüsüdür.
 4. Potansiyel enerji esneklik potansiyel enerjisi ve çekim potansiyel enerjisi olmak üzere iki çeşittir.
 5. Enerji, vardan yok olmaz ya da yoktan var olmaz. Buna enerjinin korunumu kanunu denir.
 6. Fiziksel anlamda iş, bir cisme uygulanan kuvvet ve aldığı yol ile doğru orantılıdır.
 7. Enerji iş yapabilme yeteneğidir.
 8. Kütle ve yükseklik arttıkça çekim potansiyel enerjisi de artar.
 9. Kütle ve sürat arttıkça kinetik enerji de artar.

7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları


C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1-Yukarıdaki şekilde bir futbol topu sürtünmesiz ortamda hareket etmektedir. K noktasından serbest bırakılan futbol topunun kinetik enerjisi hangi noktadayken en fazladır?


A) L B) M C )N D) O


2- Fiziksel anlamda iş yapabilmek için cisme kuvvet uygulanmalı ve cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda yol almalıdır.
Buna göre bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangilerinde fiziksel anlamda iş yapmıştır?
I. Yazı yazarken
II. Çantası sırtında okulun merdivenlerini çıkarken
III. Kitap okurken


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III


3- Aşağıdaki olaylardan hangisi günlük yaşamda kinetik enerjinin sürtünme kuvveti etkisi ile ısı enerjisine dönüşmesine örnek olarak verilmez?


A) Güneş ışığı altında bırakılan suyun ısınması
B) Ani fren yapan arabanın tekerleğinin ısınması
C) Eller birbirine sürtüldüğünde ellerin ısınması
D) Silgi ile defter silindiğinde silginin ve defterin ısınması


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları


4- Aşağıdakilerden hangisi hava direncini azaltacak şekilde tasarlanmıştır?


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102-103-104-105 Cevapları MEB Yayınları
“7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 102-103-104-105. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

5- Aşağıda hem kütle hem de ağırlığın özellikleri karışık olarak sıralanmıştır.

1- Bir cismin değişmeyen madde miktarıdır. 5- Bulunduğu yere göre değişir.
2- Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. 6- Bulunduğu yere göre değişmez.
3- Dinamometre ile ölçülür. 7- Birimi kg ya da g’dır.
4- Eşit kollu terazi ile ölçülür. 8- Birimi N’dir.

Seçeneklerden hangisinde sadece ağırlığın özellikleri verilmiştir?


A) 1, 3, 5, 7 B) 2, 4, 6, 8
C) 2, 3, 5, 8 D) 1, 3, 6, 7


6-Resimdeki dağda A noktasında bulunan bir cisim hangi noktaya götürülürse ağırlığı en az ölçülür?


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102-103-104-105 Cevapları MEB Yayınları
“7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 102-103-104-105. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

7-1- Sıkıştırılmış yay 2- Gerilmiş lastik
3- Daldaki elma 4- Uçan kuş
Yukarıdakilerden hangileri esneklik potansiyel enerjisine sahiptir?


A) 3, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 2 D) 1, 2, 3


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları


Ç) Aşağıdaki soruların cevaplarını kelime avı bulmacada bularak işaretleyiniz.


 1. ( Ağılık ) Kuvvetin birimidir.
 2. ( Sürtünme kuvveti ) Temas hâlindeki cisimlerin hareketini zorlaştıran veya cisimleri durduran harekete zıt yöndeki kuvvettir.
 3. ( Joule  ) İşin birimidir.
 4. ( Enerji ) İş yapabilme yeteneğidir.
 5. ( Basınç ) Madde miktarı ile ilgili büyüklüktür ve maddenin bulunduğu yere göre değişmez.
 6. ( Kollu Terazi ) Kütleyi ölçmeye yarayan aletin adıdır.
 7. ( Çekim kuvveti) Dünya’nın cisimlere uyguladığı çekim kuvvetidir.
 8. ( Dinamometre ) Ağırlığı ölçmeye yarayan alettir.
 9. ( Otuz ) Ay’da ağırlığı 5 N olan bir cismin Dünya’daki ağırlığıdır.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102-103-104-105 Cevapları MEB Yayınları
“7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 102-103-104-105. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. 7. Sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan ünite değerlendirme soruları ile öğrendiğimiz bu konulara tekrarlamak ve öğrenmek bizim fen bilimleri dersinde daha başarılı olmamızı desteklemektedir bir maddeye uygulanan kuvvet ne kadar şiddetli ise o maddenin hareket etmesi yol alması sallanması dolanması yavaşlaması veya hareket etmesi o kadar basit olur yalnız uygulanan kuvvet az bir şiddette ise o maddenin hareket etmesi daha kısıtlı ve yavaş olabileceğini bu konu ile beraber tekrarlayıp öğrendik verdiğiniz örnekler ve ünite değerlendirme sorularında verdiğiniz cevaplar sayesinde ödevlerimi yapmak ve fen bilimleri dersinden verim almak artık daha kolay bir hal aldı bu yüzden sizi arkadaşlarıma ve yakın çevreme tavsiye ediyorum

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.