7. Sınıf Fen Bilimleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 117-118-119 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Saf Maddeler Cevapları Sayfa 117, 118, 119


Saf Maddeler Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları


Soru : Bir maddenin en küçük biriminin atom ya da molekül olduğunu öğrenmiştiniz. Peki, sizce bir madde farklı yapı birimlerinden oluşabilir mi yoksa tüm maddeler tek çeşit yapı birimlerinden mi oluşur?


Cevap: Maddeler farklı yapı birimlerinden meydana gelmektedir. Atom içerisinde yer alan elektron yüklerine göre bir çok farklar meydana gelebilmektedir.


Soru : Yukarıdaki görsellerdeki modelleri inceleyerek maddelerin tanecik yapıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları bulmaya çalışınız.


Cevap: Altın ve gümüş maddelerin yapısı atomik olduğu kabul edilmektedir.  Suyun molekül şekli,2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluşur. Su molekülü 2 farklı atomdan oluşmuş 3 atomlu bir moleküldür.


Soru : Bu maddeleri oluşturan atomların hepsi aynı mıdır?


Cevap: Bu maddeleri oluşturan atomlar farklıdır.


Soru : Sizce bu maddelerin üçü de saf madde midir?


Cevap: Bu maddeleri saf madde değildir. Farklı birleşenler bir araya gelerek oluşmuştur.


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları


Soru : Aşağıdaki şekilleri inceleyiniz. Bu şekillerde verilen modellerden hangilerinin elemente ait olduğunu söyleyebilir misiniz?


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 117-118-119 Cevapları MEB Yayınları
“7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 117-118-119. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Cevap: Şekillerin hepsi element modeli olarak görülmektedir. Birinci ve ikinci şekilde verilen modellerdeki elementler atomik yapılı iken üçüncü, modelde verilen elementler molekül yapılı elementlerdir.


Soru : Verilen şekillerdeki modelleri incelediğinizde tüm modellerin aynı tür atomlardan oluştuğunu fark ettiniz mi?


Cevap: Evet fark ettik.


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları


Soru : Aşağıdaki şekilleri inceleyiniz. Şekillerde verilen modellerden hangileri bileşiğe aittir?


Cevap:

Bu modellerin hepsi bileşiktir. Hidrojen ve oksijen atomları birleşerek su moleküllerini oluşturur. Su gibi moleküllerden oluşan bileşiklere moleküler yapılı bileşikler denir. Verilen modellerden CO₂ ve CH4 bileşikleri de moleküler yapılıdır. Ancak NaCl de bileşik olmasına rağmen moleküler yapılı değildir.

Bileşikteki moleküllerin hepsi aynı sayıda ve aynı cinste atom içerir. Örneğin metan (CH4) bileşiğini oluşturan moleküllerden her biri bir karbon (C) ve dört hidrojen (H) atomundan oluşur.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. 7. Sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan bu konuyu yaparken sizin verdiğiniz bilgilerden yararlandım verdiğiniz bilgiler ödevimi yapmak için çok etkili ve açıklayıcı oldu bu yüzden size çok teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum verdiğiniz cevaplar sayesinde öğretmenimin takdirini topluyor be ben bilimleri dersinde daha başarılı oluyorum

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.