7. Sınıf Matematik Ders Kitabı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 141-142-143. Cevapları Berkay Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 141-142-143. Cevapları Berkay Yayınları

7.Sınıf Berkay Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 141-142-143. Sayfa Cevapları 4. Ünite Değerlendirmesi

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları Berkay Yayınları

1. Bir otoparktaki minibüs sayısının, otomobil sayısına oranı 2/132 ’ tür. Otoparkta 24 minibüs olduğuna göre kaç otomobil vardır?
Cevap:
24 ÷ 2 = 12
13 . 12 = 156 otomobil vardır.


2. Deniz, marketten 300 g fıstık aldı ve 7,20 TL ödedi. Buna göre 1 kg fıstığın fiyatı kaç TL’dir?
Cevap:
7,20 TL→ 720 kuruş
720 ÷ 300 = 2,4
1 kg için;
10 . 2,4 = 24 TL


3. Bir simitçi, her gün 130 simit satıyor. Buna göre geçen gün sayısı ile simitçinin sattığı simit sayısının orantılı olup olmadığını belirleyiniz.
Cevap: Simitçinin sattığı simit sayısı ile geçen gün sayısı doğru orantılıdır.


4. Basketbolcu olan Semih’in oynadığı maç sayısı ile maçlarda takımına kazandırdığı toplam sayı, yandaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre Semih’in oynadığı maç sayısı ile takımına kazandırdığı sayıların orantılı olup olmadığını belirleyiniz.
Cevap: Semih’in oynadığı maç sayısı ile takıma kazandırdığı toplam sayı orantılı değildir.


5. Bir tır, yaptığı her seferinde 40 ton odun taşıyabilmektedir. Buna göre tırın yaptığı sefer sayısı ile taşıdığı odunun kütlesi (ton) arasındaki ilişkiyi tablo ve denklemle ifade ediniz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 141-142-143. Cevapları Berkay Yayınları


6. Bir hayvanat bahçesindeki aslanlar, her gün 80 kg et yemektedir. Buna göre geçen gün sayısı ile aslanların yediği toplam et miktarını (kg) tablo ile belirterek bir orantı oluşturunuz. Orantı sabitini belirleyiniz ve yorumlayınız.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 141-142-143. Cevapları Berkay Yayınları


7. x ile y doğru orantılıdır. x = 7 iken y = 25 ise x = 35 iken y kaç olur?
Cevap: D) 125

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 141-142-143. Cevapları Berkay Yayınları


8. (x + 1) ile y ters orantılıdır. x = 2 iken y = 10 ise x = 5 iken y kaç olur?
Cevap: A) 5

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 141-142-143. Cevapları Berkay Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Berkay Yayınları

9. Yukarıdaki ifadede verilen noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.
Cevap: “50 m kumaş, uzunlukları 3 ve 7 ile doğru orantılı olacak şekilde iki parçaya ayrılıyor. Buna göre büyük kumaşın uzunluğu ….35…. m, küçük kumaşın uzunluğu …..15….. m olur.”


10. Seda, projesini günde 3 saat çalışarak 15 günde bitiriyor. Seda, aynı hızla günde 5 saat çalışsaydı projesini kaç günde bitirirdi?
Cevap: B) 9
15 . 3 = 45 saatte bitirmiş.
Günde 5 saat çalışırsa;
45 ÷ 5 = 9 günde bitirir.


11. Yandaki tabloda, a ile b değişkenlerinin bazı değerleri verilmiştir. Tabloya göre a ile b değişkenlerinin ters orantılı olup olmadığını belirleyiniz.
Cevap: a ve b ters orantılıdır. Çarpımları daima 105 yapar.


12. İstanbul’da bulunan Miniatürk’te, Galata kulesinin maketi 25 1 ölçekle küçültülmüştür. Buna göre Miniatürk’teki 150 cm’lik bir uzunluk gerçekte kaç m’dir?
Cevap:
150 . 25 = 3750
3750÷ 100 = 37,5 m.


13. 40 mL’lik bir sıvı ile 2 L’lik su kullanılarak bir karışım oluşturuluyor. Aynı oranda başka bir karışım oluşturulmak istenirse karışıma 3060 mL sıvı katıldığında karışım kaç L olur?
Cevap:
2 L→ 2000 ml
2000 + 40 + 3060 = 5100 L.


14. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap: 

(D) 3000 TL’nin %160’ı, 4800 TL’dir.
(Y) 800 kalemin %13’ü, 114 kalemdir.
(Y) %15’i 24 kg olan etin tamamı 180 kg’dır.
(Y) 18 000 m’nin %0,06’sı, 3000 m’dir.
(D) %250’si 350 olan sayı, 140’tır.
(D) 40 sayısı, 50’nin %80’idir.


15. %40 indirimli fiyatı 3000 TL olan bir koltuk takımının indirimden önceki fiyatı kaç TL’dir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 141-142-143. Cevapları Berkay Yayınları


16. Maaşı 2100 TL olan bir işçinin maaşına zam yapılıyor. İşçinin zamlı maaşı 2730 TL olduğuna göre maaşına yüzde kaç zam yapılmıştır?
Cevap: 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 141-142-143. Cevapları Berkay Yayınları


17. KDV’li fiyatı 236 TL olan bir ürüne uygulanan KDV oranı %18 olduğuna göre KDV tutarı kaç TL’dir?
Cevap:
236/118 = 2
2 . 100 = 200 TL KDV’siz fiyatı
236 – 200 = 36 TL uygulanan KDV.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.