7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 165-166-172-173-177. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 165-166-172-173-177. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 165-166-172-173-177. Sayfa Cevapları Çember ve Daire

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları MEB Yayınları

1. Çokgen ne demektir? Aşağıya bir çokgen çiziniz.
Cevap: En 3 doğrunun açı olacak şekilde birleştirilerek oluşturduğu şekle çokgen denir. 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 165-166-172-173-177. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


2. Sınıfınızda gösterebileceğiniz çokgen var mıdır? Örnek veriniz.
Cevap: Sınıfımda tahta, sıra, pencere birer çokgen örneğidir. 


3. Üçgen bir çokgen midir? Neden?
Cevap: Üçgen bir çokgendir. Çünkü doğrudan oluşan ve açısı olan bir çokgendir. 


4. Kenar, köşegen, köşe kavramlarını açıklayınız.
Cevap:

Kenar → Bir şeklin sınırlarını belirleyen ışın
Köşegen → Komşu olmayan köşelerin birleştirilmesi ile oluşan doğruya denir. 
Köşe → İki ışının birleştiği noktaya denir. 


5. Aşağıdaki şekilleri inceleyiniz. Çokgen olan şekillerin altındaki kutuları işaretleyiniz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 165-166-172-173-177. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 165-166-172-173-177. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

➢ Planı verilen evin çiziminde kaç farklı geometrik şekil kullanılmıştır?
Cevap: 2 farklı geometrik şekil kullanılmıştır. Üçgen ve dörtgen. 


➢ Planda gördüğünüz çokgenleri aşağıya yazınız.
Cevap: Üçgen ve dörtgen. 


➢ Evin yerleşim planı hangi çokgene benzemektedir?
Cevap: yedigene benzemektedir. 


➢ Planı verilen evin bölümlerinin iç açıları toplamını bulunuz.
Cevap: (7 – 2) . 180 = 900°dir.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. ABCDE çokgeninde a + b toplamını bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 165-166-172-173-177. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


2. Yanda verilen çokgene göre x değerinin ölçüsünü bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 165-166-172-173-177. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


3. Yanda verilenlere göre x değerinin ölçüsünü bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 165-166-172-173-177. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Yanda verilen ABCDEF çokgeninde a değerinin ölçüsünü bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 165-166-172-173-177. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


5. Bir sekizgenin iç açılarının ölçüleri toplamını bulunuz.
Cevap:

n = kenar sayısı
Formül → (n – 2) . 180°
n = 8 
(8 – 2) . 180 = 1080°dir. 


6. Bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı, dış açılarının ölçülerinin toplamının 6 katı ise bu çokgen kaç kenarlıdır?
Cevap:

(n – 2) . 180 = 360 . 6
(n – 2) = 2 . 6 
(n – 2) = 12
n = 14


7. İç açılarının ölçüleri toplamı 2340° olan çokgen kaç kenarlıdır?
Cevap:

(n – 2) . 180 = 2340
(n – 2) = 13
n = 15


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları MEB Yayınları

Düzgün Çokgenler

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 165-166-172-173-177. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

➢ Petekteki şekillerden birinin iç açıları toplamı kaç derecedir?
Cevap: Petekteki şekil altıgendir. Altıgenin iç açıları toplamı;

(n – 2) . 180 = 
(6 – 2) . 180 = 720°


➢ Petekteki şekillerden birinin dış açıları toplamı kaç derecedir?
Cevap: Dış açıları toplamı her bir çokgen için 360°dir. 


➢ Arıların bal petekleri niçin altıgendir?
Cevap: Altıgen en dayanıklı şekil olduğu için arıların petekleri altıgendir. 


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. Bir iç açısının ölçüsü 160° olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
Cevap: 

((n – 2) . 180)/n = 160
(n – 2) . 180 = 160 n
180 n – 360 = 160 n
20n = 360
n = 18


2. Bir dış açısının ölçüsünün bir iç açısının ölçüsüne oranı 2/7 olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
Cevap:

360/ ((n-2) .180) = 2/7
2/(n-2) = 2/7 → içler dışlar çarpımı yaparız
14 = 2n – 4
2n = 18
  n = 9


3. Yanda verilen ABCDE ve KLMNPC düzgün çokgenler olduğuna göre m(BCK) kaç derecedir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 165-166-172-173-177. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Yanda verilen düzgün sekizgende x değerinin ölçüsünü bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 165-166-172-173-177. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


5. Yanda verilen ABCDE düzgün beşgen, BCF ise eşkenar üçgendir. Buna göre x değeri kaç derecedir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 165-166-172-173-177. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Bir dış açısının ölçüsü 15° olan düzgün çokgenin bir kenar uzunluğu 15 cm ise bu düzgün çokgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap:

360 ÷ n = 15
n = 360 ÷ 15 = 24
24 . 15 = 360 cm

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.