8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 70-71-72-73 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Din, Birey ve Toplum Cevapları Sayfa 70, 71, 72, 73


Din, Birey ve Toplum Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları


Soru : Toplumları bir araya getiren unsurlar nelerdir?


Cevap : Toplumları bir araya getiren unsurlar nelerdir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Toplumlar üzerinde  yaşadıkları toprakta yani vatan üzerinde aynı dini aynı Kültürü aynı gelenek ve göreneklerimiz paylaştıkları milli değerleri bir olan aynı dili konuşan milletlerin oluşturdukları insan gruplarına toplum denir.
Toplumları bir arada oldukları zaman bağımsızlık isteği aynı dili paylaşmaları, aynı milli duygular paylaşıyor olmaları, gelenekleri olan düğün, bayram, cenaze gibi törenleri ve tarihi geçmişleri toplumların çimentosudur. İnsanları bir arada tutar.


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları


YORUMLAYALIM


“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.”

(Âl-i İmrân suresi, 190. ayet.)

“Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah’tır. İşte Allah sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir.”

(Mü’min suresi, 64. ayet.)


Soru : Yukarıdaki ayetleri din ve hayat ilişkisi açısından yorumlayınız.


Cevap :
Yüce Allah c.c. bizi insanların yaşaması için gece, gündüzü ve atmosferi yaratarak, yer yüzünde yaşamamız için çeşitli nimetler vermiştir. İşte bu nedenle Yüce Allah c.c.  şükür etmeli ve onun emir ve yasaklarına uymalıyız. Nimetlere şükür etmeli ve insanlara karşı yardımsever olmalıyız.


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları


YORUMLAYALIM


“İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak; kitap verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah, dilediğini doğru yola iletir.”

(Bakara suresi, 213. ayet.)


Soru : Yukarıdaki ayeti dinin kaynağı açısından yorumlayınız.


Cevap :
Yüce Allah c.c göndermiş olduğu peygamberler ve kutsal kitaplar dinimizin kaynağıdır. Hayat içerisinde neler yapmamız, nasıl davranmamız ve kurallarla beraber anlaşmazlıklarımızı nasıl çözebileceğimiz hakkında yol gösterici ayetler göndermiştir. İşte bizde Yüce Allah c.c Peygamberinin ve kutsal kitaplarının gösterdiği yolda ilerlemeliyiz.


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları


TARTIŞALIM


Din, dünya ve ahiret mutluluğuna yöneltir. Din, akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurmayı önerir.

Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.


Soru : Yukarıdaki cümleler çerçevesinde dinin bireye ve topluma katkılarını tartışınız.


Cevap :
Dinimiz, bizlere insanlara iyi ilişkiler kurmayı, akrabaları ve komşuları gözetmemizi ve iyi ilişkiler kurmamızı, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister. Bununla birlikte toplumsal ilişkiler gelişecek ve toplum içerisinde dayanışma ve yardımlaşma sağlanacaktır. Ayrıca bireyler de güzel ahlak üzerine yaşamlarını devam ettirerek Allah’a (c.c.) rızasını kazanacaktır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. İnsanların bir arada yaşama sebeplerinden birisi yaşayabilmek için barınmaya çoğalmaya üretmeye ve çeşitli birçok olanaklara sahip olabilmesi için olduğunu bilmekteyiz. Bir insan tek başına başaramayacağı her şeyi bir araya gelerek ve birlikte başarabilir. El elden üstündür atasözünde anlatılmak istenen insanların bir araya gelerek zorluklardan ve mücadelelerden kolay bir şekilde geçebileceğini ayrıca herhangi bir sıkıntıya düştüğü zaman birlikte yaşadığı için güçlü olabileceğini bilmektedir. Ayrıca bir arada yaşamamızın temel sebebi birbirimize yardımlaşma ve dayanışma içerisinde bulunmamız gerektiğini vurgular.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.