8. Sınıf Din Kültürü

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 29-30 Cevapları Anka Yayınevi

Göster

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 29, 30


1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 29-30 Cevapları


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.


1. Evrendeki her şeyin bir ölçüye göre yaratıldığını örnek vererek açıklayınız.


Cevap :
Evrende gece ve gündüzün saatleri ve ardınca gelmesi belirli bir düzene göredir.
Güneşin ve diğer gezegenlerin belirli bir ölçüde hareket emesi hepsi  evrendeki her şeyin ölçüye göre yaratıldığına örneklerdir. Bu harika dizayn yüce Yaratıcının işinden başka bir şey olamaz. Mükemmel ölçüde yüzyıllardır hiçbir değişme ve şaşma olmamaktadır.


2. Sünnetullah kavramı ne anlama gelir? Bilgi veriniz.


Cevap :
Sünnetullah kavramı Allah’ın sünneti yani yaptığı iş , Allah’ın her şeyi belli bir düzen içerisinde yaratması anlamına gelir. Yeryüzünün , insanların ve gezegenlerin hepsi bir oran ve düzen içerisindedir. Hepsi muhteşem bir ölçü içerisinde yaratılmıştır.


3. Allah (c.c.) tarafından belirlenen evrensel yasaların ortak özellikleri nelerdir? Yazınız.


Cevap :
Allah (c.c.) tarafından belirlenen evrensel yasaların ortak özellikleri şunlardır ;

 • Bu yasalar evrenin yasalarıdır
 • Bu yasalar evrenseldir ve doğruluğu bilim tarafından kabul edilmiştir
 • Deney, gözlem sonucu kabul edilmiş ve doğrulukları ispatlanmıştır
 • Evrensel olması sebebiyle bütün insanları ilgilendirir
 • Yasalar evrendeki ve toplumsal düzeni sağlamak içindir

4. Özgürlükle sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.


Cevap :
Özgürlük her insanın hak ettiği bir durumdur. Ancak doğru anlaşılması lazımdır. Bir insan dilediğimde özgürüm deyip, insanlara zarar verme yetkisine sahip değildir.
Yada bir insan özgürüm diyerek insanları kıramaz veya haklarına tecavüz edemez. Bir ailedeki bireyler özgürlük adı altında sorumluluklarını yerine getirmezlerse çok insan mağdur olur. Bu örneklerde olduğu gibi insanda özgürdür ancak bazı yerlerde ve sorumluluklarını yaparak özgürdür.


5. Emek ve rızık kavramının kaderle ilişkisi nedir? Belirtiniz.


Cevap :
Allah’u Teala’nın sünneti gereği , çalışan kazanır. Bir insan çaba sarf ederse Allah’ u Teala emeklerinin karşılığını verir.
Kader Allah’u Teala’nın ezeli ilmi olması yani yaşanacakları bilmesi sebebiyle yazmasıdır. Bizim emek ve gayretlerimizi bildiği için bu şekilde yazmıştır. Bu yüzden bunlar kaderdir ancak bizim yapacaklarımız sonucunda yazılmıştır.


6. Kader ve tevekkül kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır? Söyleyiniz.


Cevap :
Kader olması kesin olan şeyler, tevekkül ise elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah’ a bırakmak ve O’na güvenmektir. İnsanlar çalışır, çabalar ve ellerinden geleni yaparlar.
Ellerinden geleni yaptıktan sonra ellerinde olmayan sonuçlardan sorumlu değillerdir. Mesea bir çiftçi gerekli işlemleri yapar ve tohumunu eker. Daha sonra gerekli bakımları yapar ve Allah’ a tevekkül eder.


7. Ayete’l-Kürsi’nin okunuşunu yazınız.


Cevap :
Bismillâhirrahmânirrahîm

 • Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.
 • Lâ te’huzühû sinetün velâ nevm.
 • Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil ard.
 • Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih.
 •  Yâ’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm.
 •  Velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe.
 • Vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard.
 • Velâ yeûdühû hıfzuhümâ vehüvel aliyyül azîm.

8. Ayete’l-Kürsi’de Yüce Allah’ın (c.c.) hangi sıfat ve özellikleri dile getirilmektedir? Söyleyiniz.


Cevap :
Ayetel Kürsi’de Yüce Allah’ ın (c.c.) Hayy; diri, Kayyum; her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kainatı idare eden demektir.
Diğer sıfatlar; uyumamak, şeffate izin vermenin elinde olduğu, her şeyin emri altında olduğu, geçmişi ve geleceği bilmesi, kürsüsü , varlıkları koruyabilmesinin O’na zor gelmemesi sıfat ve özellikleri geçmektedir.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 


1. Yüce Allah’ın (c.c.) kâinatta belirlemiş olduğu evrensel ve değişmez kanunlara ne ad verilir?


A. Sünnetullah B. Farz C. Kaza D. Tevekkül


2. Yüce Allah’ın (c.c.) sonsuz ve sınırsız iradesine ne denir?


A. Büyük irade B. Külli irade
C. Cüzi irade D. Takdir-i İlahi


3. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın tevekkül anlayışıyla bağdaşmaz?


A. Öğrencinin sınava girmeden önce ders çalışması
B. Çiftçinin tarlasını zamanında ekmesi, sulaması, gübrelemesi
C. Yolculuğa çıkan insanın yolculuktan önce aracının bakımını yaptırması
D. İnsanın çalışmadan, Allah’tan (c.c.) bol rızık istemesi


4. “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabb’inin zatı baki kalacak.” (Rahmân suresi, 26-27. ayetler.)

Yukarıdaki ayetler, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?


A. Namaz ve oruç B. Ecel ve ömür
C. Başarı ve başarısızlık D. Tevekkül ve çalışma


5. Allah (c.c.) tarafından Hz. Musa (a.s.) ile beraber peygamber olarak gönderilen ve onun kardeşi olan kişi kimdir?


A. Hz. Şuayb (a.s.) B. Hz. İsa (a.s.)
C. Hz. Davud (a.s.) D. Hz. Harun (a.s.)


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 30 Cevapları


C. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. 


Cevap :

 1. ( Doğru ) Her şeyin bir ölçüye göre yaratıldığına dair doğadan ve çevremizden pek çok örnek gösterebiliriz.
 2. ( Yanlış ) Allah (c.c.) tarafından önceden belirlenen olayların, zamanı geldiğinde gerçekleşmesine kader denir.
 3. ( Yanlış ) Isınan metallerin genleşmesi, biyolojik yasalarla ilgili bir durumu ifade eder.
 4. ( Doğru ) Fiziksel yasalar her zaman ve her yerde geçerlidir. Bunlarda yanılma ihtimali çok düşüktür.
 5. ( Doğru ) Toplumda meydana gelen olaylar neden-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir.
 6. ( Doğru ) İnsan, hasta olduğunda Allah’ın (c.c.) her hastalık için şifa yarattığını bilmeli ve tedavi olmalıdır.
 7. ( Doğru ) Yüce Allah’ın kürsüsü, gücü, kuvveti, kudreti her şeyi kapsar.
 8. ( Doğru ) Hz. Musa’ya (a.s.) Tur Dağı’nda ilahi emirleri içeren levhalar verilmiştir.

Ç. Aşağıdaki bulmacada, işlediğiniz ünitede geçen bazı isim ve kavramlar gizlenmiştir. Bunları bulup işaretleyiniz.


Cevap :

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 29-30 Cevapları Anka Yayınevi
“8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 29-30 Cevapları”

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Allahu Teala evrendeki ve yeryüzündeki her şeyi kusursuz ve bir düzen içinde yarattığını söyleyebiliriz. Buna çevremizde farklı örnekler vererek Allahu tahliyenin mucizelerini görmek mümkündür. Örneğin gece ve gündüzün oluşması bir düzen içinde devam etmesi bir mucize olarak gösterilebilir. Ayrıca dünyamızın koşulsuz bir şekilde Güneş etrafında dönerek bir yılı oluşturması bu yılda da mevsimlerin oluşabilmesi bunun düzenli hiç bozulmaması buna örnek olarak verilebilir. Ayrıca insanların doğması büyümesi yaşlanması ve ölmesi gibi temel olanaklar da Allahu Teala’nın mucizelerine örnek olarak verilebilir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.