8. Sınıf Din Kültürü

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 85-86 Cevapları Anka Yayınevi

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 85


5. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 85 Cevapları


1. Kur’an-ı Kerim’in, biz Müslümanlar için önemi hakkında bir araştırma yapınız.


Cevap :
Kur’an-ı Kerim’in, biz Müslümanlar için gönderilmiş son kitap ve hayatımızı düzenlememiz için hayat kılavuzudur. Müslümanlar için olmazsa olmazdır. İçerisinde yer alan emir ve yasaklar Müslümanlar için değerlidir.
Ayrıca taptıkları İlah’ın sözlerini içerdiği için son derece değerlidir. Ecdadımız Kurana saygı  duymuş ve edeplerinden yanında ayak bile uzatmamışlardır. Bizlerde edeplere dikkat etmeli ve Kuran’ı hayatımızın ortak noktasına almalıyız.


2. Mealli bir Kur’an-ı Kerim’in indeks ve içindekiler bölümünü inceleyiniz. Kur’an-ı Kerim’de ne gibi konuların yer aldığını belirleyip bunları defterinize not ediniz.


Cevap :
Kuranı Kerimde Allah inancı, peygamberler ve hayatları, Kuran hakkında bilgiler, müminlerin özellikleri, ölüm, ahiret, Cennet, Cehennem gibi ahiret halleri ve olayları, iman, emirler ve yasaklar, namaz, oruç, hac, zekat gibi İslam’ın ve imanın şartları, göklerin ve varlıkların yaratılışları, ilk insanın Cennet’ teki hali ve Dünya’ ya inmesi, güzel ahlak , toplumun düzenini bozan durumlar gibi birçok konu ele alınmıştır.


3. Kur’an-ı Kerim’den, insanları iyiye ve güzele yönlendiren iki öğüt bularak defterinize yazınız.


Cevap :
(Resûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. A’râf : 199
Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa, onun mükâfatı Allah’a aittir. Doğrusu O, zalimleri sevmez. Şûrâ : 40


4. Kur’an-ı Kerim’in başlıca özellikleri nelerdir? Bu konuda bir araştırma yapınız.


Cevap :

 • Kuran kitabının dili Arapçadır.
 • Kuranı Kerim evrenseldir, herkese gönderilmiştir.
 • Kuran’da anlatılanların hepsi Allah’ın sözleridir. Kesinlikle hiçbir ekleme ve çıkarma yapılmamıştır.
 • Tek değiştirilmeyen Kutsal Kitaptır. Kuran-ı Kerim’den önceki kitapların hükmü kalkmakla beraber ücret karşılığında değiştirilmiştir.
 • Kendinden önce gelen kitapları tasdikler. Fakat burada bahsi geçen önceki kitapların değiştirilmemiş halidir.
 • Kıyamete kadar hükmü sürecek olan tek kitaptır.
 • Son peygamber olan Hz. Muhammed’ e gönderilmiştir.
 • Ayetlerden ve surelerden meydana gelir
 • Parça parça indirilmiş, daha sonra kitap haline getirilmiştir.

5. “Nuh Tufanı” hakkında peygamberler tarihi, Genel Ağ gibi kaynaklardan bir araştırma yapınız.


Cevap :
Hz. Nuh inancını kaybetmiş bir toplumu yola getirmek için gönderilmiş bir peygamberdir.
Nuh (as) la dalga geçmeleri ve ona oğlu Kenan’ın bile karşı çıkması ile Allah Hz. Nuh a büyük bir gemi yaparak her hayvandan bir çift almasını buyurup insanları ile gemiye binmesini buyurmuştur. Gün geldiğinde sular yükselmiş inançsızlar helak olmuş Hz. Nuh’ a inananlarsa kurtulmuştur.

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı İslam Dininin Temel Kaynakları Cevapları Sayfa 86, 87, 88


İslam Dininin Temel Kaynakları Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 86 Cevapları


Soru : Dinimizi öğrenmek için öncelikle hangi kaynaklara başvurmamız gerekir? Niçin?


Cevap :
Dinimizi öğrenmek için öncelikle ayet ve hadislere yani Kuran-ı Kerim ve güvenilir olan hadis kitaplarına başvurmak gerekir. Güvenilir İslam alimlerinin yazdığı çok sayıda eser bulunmaktadır.
Bu alimlerimiz gerek ayetleri tefsir etmiş gerekse de ayet ve sünnet ışığında itikadi ve fıkhi bilgileri bizlere sunmuştur. Bu alimlerin kitaplarını okuyarak dinimiz hakkında sağlam bilgilere sahip olabiliriz. Her Müslümana kendi dinini öğrenmesi ve namaz gibi üzerine farz olan konularda bilgileri ezberleyip uygulaması farzdır. Bunun için artık bilgiye ulaşmanın kolay olduğu bu zamanda önemsemeli ve dinimizi öğrenmeliyiz.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. İslam dinini öğrenebilmek için öncelikle kur’an-ı Kerim’de bulunan ayetleri okumak ve anlamak oldukça önemlidir. İslam’ı tanımak ve yaşamak için ise peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in hayatını örnek alabiliriz. Bir Müslümanın güzel ahlaklı temiz edepli olması peygamber efendimizin ehl-i beytinin ve sahabelerin örnek hayatını esas alması gerekir. Ayrıca peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in veda hutbesi veya dizlerinde bulunan örnek davranışları ve İslam’ın gerekliliğini uygulayarak da tam bir Müslüman olabiliriz.

 2. Müslümanlar için kur’an-ı Kerim oldukça kutsal bir kitaptır. Kur’an-ı Kerim’de bulunan bir Müslümanın uyması gereken temel ilkeler Ayrıca bir Müslümanın sahip olacaği temel ahlak yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim’de Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in hayatını ve birçok peygamberin hayatını yakın bir şekilde öğrenebiliriz. Kur’an-ı Kerim sayesinde İslamın şartları ve imanın şartlarını güzel bir şekilde öğrenebiliriz. Kur’an-ı Kerim’de bulunan ayeti kerimeler ile kazalardan belalardan kötülüklerden şerden uzak kalabilir Ayrıca huzurlu ortamların olabilmesi için okumamız gereken birçok ayeti kerime bulunduğunu söyleyebiliriz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.