8. Sınıf Din Kültürü

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 17-18-20-21 Cevapları Anka Yayınevi

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Kaderle İlgili Kavramlar Cevapları Sayfa 17, 18, 19, 20, 21


Kaderle İlgili Kavramlar Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 17 Cevapları


Soru : Kader denince aklınıza hangi kavramlar gelmektedir?


Cevap :
Kader denilince aklıma; doğum, ölüm, doğal afetler, kıyamet gelmektedir.


“Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır…” Nisâ suresi, 78. ayet.
“Her canlı ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz ve siz ancak bize döndürüleceksiniz.” Enbiyâ suresi, 35. ayet.

Soru : Yukarıdaki ayetlerin vermek istediği mesaj nedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap :
Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj; ölümün her insana geleceği ve bunun belli  bir vakti olduğudur. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar bunu değiştiremeyecekleridir.


Soru : Sizce ecel ile kader arasında nasıl bir ilişki vardır? Düşüncelerinizi sınıfta anlatınız.


Cevap :
Ecel insan için bellidir. Ancak Allah’ u Teala bunu insanların nasıl davranacaklarını bildiği için o şekilde yazmıştır.


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 18 Cevapları


“Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” Necm suresi, 39. ayet.
“Hiç kimse, kendi emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir…” Buhârî, Büyû, 15

Soru : Yukarıdaki ayet ve hadis bize hangi mesajları vermektedir? Düşüncelerinizi sınıfta anlatınız.


Cevap :
Yukarıdaki ayet ve hadis bize gerek Dünya’ da gerekse ahirette çalışmadan hayırlar ve mükafatlar bulamayacağımızı anlatır. Bir insan emir ve yasaklara dikkat eder, ibadet ederse ahirette Cennet’ i elde eder. Oturan insana kimse bu konuda bir şeyler yapmaz.
Yine Dünya ‘ da böyledir. Çalışıp çabalamayan bir insanın hesabına ay sonu kimse milyarlar yatırmaz. Çalışması ve hak etmesi gerekir ki para kazanabilsin. Yine hadisi şerifte çalışmanın değeri vurgulanmış ve insanlara muhtaç olmaktansa kendi işini görmek ve kazanmak tavsiye edilmiştir.


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 20 Cevapları


Hz. Ömer (r.a.)* bir gün Yemen halkından (boş gezen) bazı insanlarla karşılaştı. Onlara:
– Sizler kimsiniz, diye sordu. Onlar da:
– Biz tevekkül eden (mütevekkil)leriz. dediler.
Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.) onlara:
– Aksine siz hazır yiyiciler (müteekkiller)siniz. (Gerçek anlamda) Tevekkül eden, tohumunu yere
atıp (sonra) Allah’a tevekkül edendir. dedi.
Beyhaki, Şuabü’l-İman, Hadis No: 1215.

Soru : Yukarıdaki metinde boş gezen insanların düşüncelerini doğru buluyor musunuz? Niçin?


Cevap :
Yukarıdaki metinde boş gezen insanların düşüncelerini doğru bulmuyorum. Ayet ve hadislerde bu önerilmemiştir.
Önerilen şey; çalıştıktan sonra tevekkül etmektir. Çalışmadan tevekkül ettiğini iddia eden insan saçma bir iş yapıyor demektir. İnsanlar ellerinden geldiği kadar çalışmalı , çabalamalı daha sonra sonuç için tevekkül etmelidirler.


Soru : Hz. Ömer’in (r.a.), boş gezen bu insanlara söylediklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?


Cevap :
Hz. Ömer’in (r.a.), boş gezen bu insanlara söylediklerini çok doğru buluyorum. Hz. Ömer çok açık bir sözle onları uyarmış ve gereken cevabı vermiştir. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle yapmamış çalışarak elinden geleni yaptıktan sonra tevekkül etmiştir.


Soru : Çevrenizdeki insanların tevekkül konusundaki tutumları nasıldır? Gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Çevremdeki insanlar tevekkül konusunda bazen doğru bazen yanlış tutum gösteriyorlar.
Tevekkül ettiklerini söyledikleri halde hoşlarına gitmeyen bir durum olduğu zaman sözlerinde çirkinlikler oluyor. Halbuki çalıştıktan sonra tevekkül sahibi olan bir insan sonuca da razı olmalıdır. Üzülmek normal ve insanidir ama çirkinleşmemek lazımdır.


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 21 Cevapları


Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
Kanuni Sultan Süleyman

Soru : Yukarıdaki dizelerde verilmek istenen mesaj nedir? Sınıfınızda değerlendiriniz.


Cevap :
Yukarıdaki dizelerde vatanın değeri ve her şeyden değerli olduğu vurgulanmaktadır. Devlet insanın değerlerini koruduğu, canı ve sevdiklerinin güvende olduğu yerdir.
Devlet çok değerlidir. Çünkü devlet olmazsa güven, namus ve din olmayacaktır. Devlet nefes gibidir. İnsanın nefesi kadar kıymetlidir. Tehlikeye düşerse nefesten de kıymetlidir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Hiç kimse kendi alın teri ile kazanmış olduğu gelirden bir kazanmış olduğu paradan daha hayırlı bir dokuma ve daha bereketli bir de yemeyeceği ayet-i kerimede belirtilmiştir. Bir müslüman tartıda hile yapmayarak satışını tamamlamalıdır. Ayrıca bir Müslüman hile işleri ile karışmadan asla bir kişi yapmamalı helal lokma evine getirmeli ve çalışarak emek ederek gelirini elde etmelidir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.