8. Sınıf Din Kültürü

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 83-84 Cevapları Anka Yayınevi

Göster

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı 4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 83, 84


4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 83-84 Cevapları


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.


1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) güvenilirliği konusunda bilgi veriniz.


Cevap :
Peygamber Efendimize İslamiyet gelmeden önce “Muhammedül Emin(güvenilir Muhammed)” lakabı verilmişti. Herkes ona eşyalarını gönül rahatlığı ile emanet ederdi.
Yalan söylediği hiç duyulmadığı için Peygamberlikten sonra da yalan söylediğini düşünen olmadı. Kendi aralarında dinin hak olduğunu ancak gurur ve kibirlerinden dolayı dönmeyeceklerini konuşurlardı.


2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli oluşu hakkında bilgi veriniz.


Cevap :
Peygamber Efendimizin özellikle hayvanlara, çocuklara ve kadınlara , yetimlere olan merhameti bilinmektedir.
Hz Ömer(ra) o zamanları anlatırken kadınlar konusunda bir şey söylemeye çekindiklerini çünkü ayet inerek kadınları koruduğunu söylemektedir. Yine çocukları sevmesi onları incitmemesi , hayvan haklarına riayet ederek , cübbesi üzerinde uyuyan bir kediyi uyandırmamak için cübbesini kesmesi bunların kanıtıdır.


3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaretli ve kararlı oluşunu örnek vererek anlatınız.


Cevap :
Peygamber Efendimiz çok iyi ve merhametli bir insandı ancak zelil değildi. Yani gerektiği yerde en ön saflarda savaşan bir yiğit komutandı. Haksızlık karşısında dimdik durur asla hakkı söylemekten çekinmezdi.


4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözeten bir insan olduğunu nasıl anlayabiliriz? Örnekler veriniz.


Cevap :
Peygamber Efendimizin yanına insanlar gelir ve olayları anlatarak çözüm isterlerdi. Hacerülesvedin taşınmasında ortak bir yol bulması, boşanma davalarında haklı tarafı savunması, hırsızlık yapmasına rağmen zengin olduğu için ceza verilmesi istenmeyen kadına diğer suçlular gibi muamele edilmesini istemesi adaletine , hakkı gözetmesine örnektir.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


1. Mekkeliler, Peygamber Efendimize (s.a.v.) gençliğinde “Muhammedü’l Emin” derlerdi. Bunun sebebi neydi?


A. Peygamberimizin (s.a.v.) yetim olması
B. Peygamberimizin (s.a.v.) dürüst ve güvenilir olması
C. Peygamberimizin (s.a.v.) cesaretli olması
D. Peygamberimizin (s.a.v.) merhametli olması


2. Peygamberimizin (s.a.v.) Hılfu’l-Fudûl cemiyetine üye olmasının amacı ve sebebi nedir?


A. Mekke’yi kalkındırmak ve geliştirmek
B. Mekke’de tarımı geliştirmek
C. Mekke’de haksızlıkları önlemek
D. Mekke’de putperestliği önlemek


3. Kureyş suresinde aşağıdaki konulardan hangisinden söz edilmez?


A. Kureyş’in yaz ve kış seyahatlerinden
B. Allah’ın (c.c.) Kureyş’i doyurduğundan
C. Kureyş’in diğer kabilelerle yaptığı savaşlardan
D. Allah’ın (c.c.) Kureyş’i korumasından


4. Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir insanın görüşüne başvurmaya …………………. denir.

Boşluğa hangi ifade getirilmelidir?


A. Hakkı gözetme B. İstişare C. Güvenilirlik D. Merhamet


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 84 Cevapları


5. …………………………. kişinin özü ile sözünün, sözü ile davranışlarının birbirine uyması, insanın olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olmasıdır.

Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A. İhlas B. İstişare C. Merhamet D. Sıdk


6. Aşağıda karışık şekilde verilen Kureyş suresinin ayetlerini, doğru şekilde sıralayınız.

Bismillâhirrahmânirrahîm
(1) Îlâfihim rıhleteşşitâi vessayf.
(2) Liîlâfi Kureyş.
(3) Ellezî et’amehüm min cûin ve âmenehüm min havf.
(4) Felya’budû Rabbe hâzel beyt.


A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 1, 4, 3 C. 3, 1, 4, 2 D. 4, 1, 3, 2


C. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


Cevap :

 1. ( Doğru ) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dürüst ve güvenilir olması, onun herkes tarafından sevilmesinde önemli bir rol oynamıştır.
 2. ( Yanlış ) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) cesareti ve sabrı nedeniyle Muhammedü’l Emin denilmiştir.
 3. ( Doğru ) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) inanmayanlar bile Mekke dışına çıktıklarında değerli eşyalarını ona emanet etmişlerdir.
 4. ( Doğru ) Hz. Muhammed (s.a.v.), kızlarını evlendirirken onların görüşünü almıştır.
 5. ( Doğru ) Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslüman olsun olmasın herkese karşı adil davranmıştır.
 6. ( Doğru ) Kureyş suresinde, Yüce Allah’ın (c.c.) Kureyşlilere verdiği bazı nimetler hatırlatılır. Onlardan Allah’a (c.c.) kulluk etmeleri istenir.

Ç. Peygamberimizi (s.a.v.) örnek alan bir mümin, insanlara değer verdiğini ne gibi davranışlarıyla gösterebilir? Aşağıdaki şemaya örnekler yazınız.


Cevap :
Peygamberimizi (s.a.v.) örnek alan bir insan;

 1. Çocuklarla selamlaşmaya önem vermelidir.
 2. . İnsanlara değer verir.
 3. . Hem Dünya hemde ahiret işlerini önemser.
 4. .Akraba ziyaretine önem verir.
 5. . Yetimin ve düşmüşlerin elinden tutar.
 6. . Eşine ve ailesine iyi davranır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce Mekke halkı tarafından güvenilir emanetler verilir ve bu sebeple Muhammed’in emin olarak bilinirdi. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakıyla Mekke ve Medine halkında örnek gösterilecek niteliktedir. Mekke ve Medine halkı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’i güvendiği için onu Muhammed’in emin olarak çağırır emanetlerini ona verir ve ona güven ifadelerini söylerlerdi. Peygamber olduktan sonra güzel ahlakıyla çevresindeki ne insanlara kılavuz olacak şekilde davranışları bulunduğunu söyleyebiliriz. Zaten Bir Müslümanın her zaman adil adaletli Emin merhametli saygılı ve hoşgörülü olması şarttır.

 2. Her zamanki gibi harika cevaplar tüm ödevlerimi buradan yapmaya çalışıyorum ve sizleri arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.