8. Sınıf Din Kültürü

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 64-65-66 Cevapları Anka Yayınevi

Göster

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı Cevapları Sayfa 64


Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 64 Cevapları


Soru : Asr suresinde ne gibi ilke ve mesajlar yer almaktadır? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Bu ilkelerin günlük hayattaki önemini sınıfınızda değerlendiriniz.


Cevap :
Asr suresinde “amel edip ameli salih işleyen, sabrı ve hakkı tavsiye etmeyen insanların hüsranda olduğu” ifade edilmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda imanımızı kuvvetlendirmeli , namaz oruç gibi salih amellere önem vermeli ve insanlara sabır ve hakkı tavsiye etmeliyiz.
Gerçektende insanın dertleştiği ve fikir danıştığı insanların kendisine ne söylediği oldukça önemlidir. Eğer haklı ve güzel olanı söylüyorsa o insan iyi bir sırdaş ancak kişiye yararı olmayacak telkinleri veriyorsa  bu bir afet olacaktır.

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 65, 66


3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 65 Cevapları


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.


1. Din, bireyin inanç ve ibadet hayatına nasıl yön verir? Söyleyiniz.


Cevap :
Din, sosyal hayatı düzenlemek içinde gönderilmiştir. İnsanların yalan, aldatma gibi kötü ahlaktan uzak durmalarını ve güzel ahlak, düşkünlere yardım gibi güzel davranışları öğütler.
Bunlara uyan ve Allah’ tan korkan bir insan hakiki manada iman sahibi olursa hayatında güzellikler işlemeye, bir hata yaptığı zaman bundan hemen dönerek pişman olmaya başlar. Din, bireye kalp kırmamak güzel konuşmak gibi öğütleri insanı kelimeleri seçmeye, insanlara kibar davranmak gibi öğütleri, insanlara karşı kibar bir insan olmaya sevk eder.


2. Toplumda güzel ahlakın benimsenip yerleşmesinde dinin rolü ve önemi hakkında bilgi veriniz.


Cevap :
İslamiyet güzel ahlak hakkında birçok ayet ve hadiste emredilmiş olan güzel ahlakı insandan istemektedir. Allah korkusu olan bir insan kendisini Allah’ın gördüğünü bilerek , kimsenin olmadığı bir yerde bile ahlaklı davranmaya ve insanların hakkına girmemeye özen gösterir.
Yasalardan korkan ve suç işlemeyen bir insan polisin ve kameraların olmadığı bir yerde dilediğini yapacakken Allah her yer de görür diye düşünen bir insan ise kötülük yapmaktan korkar hale gelecek daima iyilik ve güzel ahlaka ulaşmak için çaba sarfediyor olacaktır.


3. Din, sosyal ve iktisadi hayatla ilgili ne gibi ilkeler ortaya koyar? Örnekler veriniz.


Cevap :
Akrabaların ziyareti, anne babaya ve yaşlıya saygısı, küçüklere merhamet, emanete dikkat edilmesi, kırıcı sözler, lakap gibi aşağılayıcı ifadelerden kaçınılması, kibirden uzak durulması gerektiği gibi toplum hayatını düzenleyen sosyal yönleri vardır. İktisadi yönden ise çalışmaya ve üretmeye olan teşvik, okumanın ve öğrenmenin gerekliliği gibi birçok ilkeler vardır.


4. İslam’ın, can güvenliğine verdiği önemi ayet ve hadislerle açıklayınız.


Cevap :
Bakara Suresi 195. Ayet Tefsiri – Diyanet Kuran
Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever.

Peygamberimiz “Bize silah çeken bizden değildir” buyurmuştur .
Allahu Teala tehlikeli işler yapmamamızı ve bu ve birçok hadiste insan canının önemi ve dokunulmazlığı vurgulanarak insanlar emniyete alınmıştır.


5. İslam’ın din hürriyetine verdiği önemi açıklayınız.


Cevap :
İslamiyet’te ne Peygamberimiz zamanında nede daha sonra sahabeler arasında insanlar asla Müslüman olmaya zorlanmamış aksine kendi dinlerini yaşayacak imkanlar yapmalarına müsaade edilmiştir.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 


1. I. Miras malı
II. Faiz
III. Karaborsacılık
IV. Rüşvet

Yukarıdakilerden hangileri, İslam’ın yasakladığı haksız kazanç yollarındandır?


A. I ve II B. II ve III C. I, II ve III D. II, III ve IV


2. Hz. Yusuf (a.s.), aşağıdaki peygamberlerden hangisinin oğludur?


A. Hz. İbrahim’in (a.s.)
B. Hz. Yakup’un (a.s.)
C. Hz. Hud’un (a.s.)
D. Hz. Salih’in (a.s.)


3. Aşağıda verilen ayetlerden hangisinin konusu, diğerlerinden farklıdır?


A. “…Allah, alım satımı helal, faizi haram kılmıştır…” (Bakara suresi, 275. ayet.)
B. “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.” (Nisâ suresi, 29. ayet.)
C. “Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisâ suresi, 93. ayet.)
D. “Ey inananlar! Belirli bir süreye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazın…” (Bakara suresi, 282. ayet.)


C. Aşağıda verilen Asr suresinde, boş bırakılan bölümleri tamamlayınız. 


Cevap :
Vel asr İnnel insâne lefî husr.
İllellezîne âmenû ve âmilus sâlihâti Vetevâsâv bilhakkı
Vetevâsav bissabr


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 66 Cevapları


Ç. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerden uygun olanlarıyla doldurunuz.


Cevap :

 1. Din Allah (c.c.) tarafından akıl sahibi kimseleri, kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kanunlar bütünü olarak tanımlanabilir.
 2. Dinimiz, mutlaka korunması gereken beş temel esas belirlemiştir. Bunlara zarurât-ı hamse denilmektedir.
 3. Peygamberimizin (s.a.v.) bildirdiğine göre hiçbir anne ve baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir  hediye veremez.
 4. Dinimiz aklı korumak için içki, uyuşturucu gibi zararlı maddeleri yasaklamıştır
 5. Dinimizi öğrenebileceğimiz en temel iki kaynak Kur’an ile sünnettir.
 6. “Ve de ki: Hak, Rabb’inizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.” (Kehf suresi, 29. ayet.) ayeti inanç hürriyeti ile ilgilidir.

D. Aşağıdaki şemaya, İslam’ın korunmasını hedeflediği beş temel esası yazınız.


Cevap :
İslam’ın korunmasını hedeflediği temel esaslar:

 1. Canın korunması
 2. Mal korunması
 3. Akıl korunması
 4. Nesil korunması
 5. Din korunması

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Din insanlara doğruluğu ve güzel ahlakla benim sedir. Müslüman bir insan hem ahlaklı hem temiz hem hoşgörülü hem de edepli bir kişiliğe sahip olur. İslam dini bizlere Allahu teala’yı kanamak kulu ve elçisi olan peygamber efendimizin tanıyarak onun örnek hayatına edinmek ayrıca son kutsal kitabımız olan kur’an-ı Kerim’i okuyarak hayatımıza yön vermek gibi temel ilkeleri esas almamıza yardımcı olmaktadır. Ayrıca dünya hayatımızda mutluluğu alabilmek için İslam dinini yaşamamız gerekir. İslam dini bizleri dünya ve ahiret hayatından mutluluğu kazandırır.

 2. Güzel ahlakla üzel ameller işleyen İslamın şartları ve imanın şartlarını hayatına uyarlayan Ayrıca peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in örnek alan ve güzel ahlakıyla tam bir Müslüman olan bir insan ahiret hayatında da dünya hayatında da mutluluğu ve huzuru kapmış olur. Biz Müslümanlar yeryüzündeki tüm insanlara örnek hal ve davranışları sergilemeliyiz. Ayrıca saygımı zla yardımsever oluşu muzla vatanımıza bağlılığımız Lala büyüklerimize karşı saygı ve sevgiye ile yaklaşmamıza ihtiyaç sahiplerine yardım ve sadaka ederek küçüklerimize sevgili olmamız laba örnek olacak kişiliğe sahip olmak tüm müslümanların temel ilkesi olmalıdır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.