8. Sınıf Din Kültürü

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 89-90-92-93-94-95 Cevapları Anka Yayınevi

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları Cevapları Sayfa 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95


Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 89 Cevapları


Soru : Yüce dinimiz İslam’ın inanç esasları nelerdir?


Cevap :
Yüce dinimiz İslam’ın inanç esasları; Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanma, Allah’ın meleklerine inanma, Allah’ın kitaplarına inanma, Allah’ın peygamberlerine inanma, Ahiret gününe inanma, kader ve kazaya inanma şeklindedir.


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 90 Cevapları


“Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekilerini ve arkalarındakilerini (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O; göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür.”
Bakara suresi, 255. ayet

Soru : Yukarıdaki ayetten Allah (c.c.) inancı ile ilgili ne gibi ilkeler çıkarabiliriz? Söyleyiniz.


Cevap :
Yukarıdaki ayette Allah(c.c.) inancı ile ilgili çıkarılabilecek ilkeler; tek İlah olduğu, ölmeyeceği , uyuklamaktan ve uyumadan uzak olduğu, her şeyin Allah’ a ait olduğu, şefaatin ancak O izin verirse olacağı, yeryüzünde O’ ndan habersiz bir şey olmayacağı, geçmişi ve geleceği bildiği, ilminin her şeyin ilminden çok olduğu ve gücünün her şeyden çok olduğudur.


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 92 Cevapları


Soru : Allah’a (c.c.) neden ibadet etmemiz gerekir? Aşağıdaki şemaya düşüncelerinizi yazınız. 


Cevap :
Allah’a (c.c.) neden ibadet etmeliyiz?

  1. . Çünkü Allah’ u Teala bizleri yokluktan varlığa geçirerek yaratmıştır.
  2. . Bizlere sağlık, organlar , yiyecekler gibi sayısız nimetler vermiştir.
  3. .Günahlarımızı tövbe ile affetmekte ve sevaplarımıza kat kat mükafat vermektedir.
  4. . Duamıza karşılık vermektedir
  5. . Bizleri Cennet’ e sokmak için kolaylıklar sağlamaktadır
  6. . Kendimiz için yapılacak işleri bile niyet ile sevap saymaktadır.

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 93 Cevapları


“Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma… Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.” İsrâ suresi, 26 ve 29. ayetler.
“Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” Hucurât suresi, 12. ayet.

Soru : Yukarıdaki ayetler, bizi hangi ahlaki davranışlara yönlendirmekte, nelerden sakındırmaktadır? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.


Cevap :
Yukarıdaki ayetler, bizi akrabaya yolcuya yardım etmeye, gereksiz israftan korunmaya ve Allah’a tövbe etmek gibi ahlaki davranışlara yönlendirmekte, cimrilikten, zan yapmaktan, kusur ve gizli şeyleri araştırmaktan, gıybet etmekten , Allah’ a karşı gelmekten sakındırmaktadır.


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 94 Cevapları


“Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”
Mâide suresi, 8. ayet.

Soru : Yukarıdaki ayetten hangi ilkeler çıkarılabilir? Bu ilkelere uyulması niçin gerekli ve önemlidir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.


Cevap : Yukarıdaki ayetten insanları kınamama, önyargılı olmama, ırk ayrımı yapmama gibi kavramları önermektedir.


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 95 Cevapları


Soru : Kur’an’da geçen kıssalardan birini araştırınız. Bu kıssayla ilgili edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Kur’ an’ da geçen kıssalardan bir tanesi de Ashabı Kehf’ in kıssasıdır. Kuran-ı Kerim’de Kehf Suresi 25. ayette anlatıldığına göre yüz yıllar sürdüğü görülmektedir. Ayette şu şekilde geçmektedir:
“Onlar mağaralarında dokuz fazlasıyla üç yüz yıl kaldılar. ” (el-Kehf,18/25).Bu gençlerin sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte bazı rivayetlere göre yedi kişi oldukları söylenmektedir. Bu ayetteki gençler genç ve sarayda hatırı sayılır zenginler olmasına rağmen iman etmiş ve imanlarını kurtarmak için her şeylerini bırakarak mağaraya kaçmışlardır. Orada yüzyıllarca uyumuşlardır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. İslam dininin temel amacı manın şartları İslamın şartları da uymak güzel ahlaklı olmak temiz olmak ve büyük günahlar olan zina yapmaktan kaçınmak anne ve babamıza karşı saygılı olmak hırsızlık yapmamak insanlara karşı hoşgörülü ve yardımsever olmak ayrıca dostlarımız da hatalarını ortaya çıkarmadan hayatı kolaylaştırmak ve zorlaştırma mak gibi temel ilkeleri esas aldığını örnek olarak verebiliriz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.