8. Sınıf Din Kültürü

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 49-50-52-54 Cevapları Anka Yayınevi

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Din, Birey ve Toplum Cevapları Sayfa 49, 50, 51, 52, 53, 54


3. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 49 Cevapları


1. Dinin toplumsal ilişkilerle ilgili ilkelerinin neler olduğunu araştırınız.


Cevap :

Dinin toplumsal ilişkilerle ilgili ilkeleri çok olsa da genel olarak özetlenebilir. Bunlar;

 • Aile fertlerine iyi davranmak
 • Büyüklere saygı ve küçüklere sevgi ile yaklaşmak
 • Tüm canlılara merhamet etmek
 • Yalan , hile gibi kavramlardan uzak durmak
 • Kırıcı söz ve davranışlardan uzak durmak
 • Adalete önem vermek

2. Güzel ahlakla ilgili bir ayet ve bir hadis bularak defterinize yazınız.


Cevap :
“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (4)
Her nerede olursan ol Allah’tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et.(Hadisi şerif)


3. İslam’ın korunmasını hedeflediği beş temel esas (zarurât-ı hamse) hangileridir? Araştırınız.


Cevap :

İslam’ın korunmasını hedeflediği beş temel esas (zarurât-ı hamse) şunlardır;

 1.  Can Emniyeti:
 2. Din Emniyeti
 3. Mal Emniyeti
 4. Nesil Emniyeti
 5. Akıl Emniyeti

4. Kur’an-ı Kerim mealinden Yusuf suresinin anlamını okuyunuz.


Cevap :


5. Kur’an-ı Kerim mealinden Asr suresinin anlamını defterinize yazınız.


Cevap :
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Asra yemin olsun ki,
İnsan mutlaka ziyandadır.
Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.


Din, Birey ve Toplum Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 50 Cevapları


Soru : Din, insan davranışlarına nasıl yön verir?


Cevap :
Din , insan davranışlarının nasıl kontrol edilmesi gerektiği konusunda insanlara ışık tutmuştur. İnsanları yaratan Allah’ u Teala ebetteki insanların neye ihtiyaç duyduğunu da bilir.
İnsanlara iyi gelecek olan davranışları ve topluma zarar verecek olan davranışları bilir ve ona göre hükümler vermiştir. İnsanlar kendilerini Allah ‘ ın göreceğine inanır ve bunu bilirlerse kimse görse de görmese de kötülüklerden uzak durmaya çalışır ve iyiliklere rağbet ederlerdi.


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 52 Cevapları


“Yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir.
Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir.
Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme.
Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin.”
İsrâ suresi, 34-37. ayetler.

Soru : Yukarıdaki ayetlerden, birey ve toplum hayatına yönelik hangi ilkeleri çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla belirleyiniz. Bu ilkelere uymak, hayatımızı nasıl etkiler? Düşüncelerinizi sınıfınızda açıklayınız.


Cevap :
Yukarıdaki ayetlerden, birey ve toplum hayatına yönelik şu ilkeleri çıkarabiliriz;

 • Yetimin malına eklemek dışında kötü niyetle yaklaşma
 • Verdiğiniz sözleri yerine getirin
 • Tartıda adil olun ve doğru teraziler kullanın
 • Bilmediğiniz şeylerin peşine düşmeyin

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 54 Cevapları


Soru : Dinin toplum hayatındaki etkileri nelerdir? Gözlem ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Din, sosyal hayatı düzenlemek içinde gönderilmiştir. İnsanların yalan, aldatma gibi kötü ahlaktan uzak durmalarını ve güzel ahlak, düşkünlere yardım gibi güzel davranışları öğütler.
Bunlara uyan ve Allah’ tan korkan bir insan hakiki manada iman sahibi olursa hayatında güzellikler işlemeye, bir hata yaptığı zaman bundan hemen dönerek pişman olmaya başlar. Din, bireye kalp kırmamak güzel konuşmak gibi öğütleri insanı kelimeleri seçmeye, insanlara kibar davranmak gibi öğütleri, insanlara karşı kibar bir insan olmaya sevk eder.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Din ve din de bulunan İslam’ın imanın şartları ahlaki temel bilgiler Bir Müslümanın uyması gereken temizlik ve hal ve davranışların benimseniyor olmasa toplumlar ve bireyler arasında Birliği huzuru saygıyı ve imanı beraberinde getirdiğini söylemek mümkündür. Bir ülkede veya bir toplulukta İslam dini getirince ve güzel bir şekilde yaşanan biliyorsa o toplumda huzurlu ve mutlu birçok biriyle karşılaşabiliriz. Çünkü İslam dini güzelliği kolaylığı şefkati merhameti temizliği ve her konuda duyarlı olmayı bize ifade eder.

 2. İslam dininin ahlaki düşüncelerinden olan üyük günahlardan bizi alıkoyan ayrıca cehaletten ve kibirden uzak tutan bizi İslam’a güzelliğe mi mutluluğa çağrıştıran bir çok ilkenin yer aldığını bilmekteyiz. İslam dininde olan bir Müslümanın anneye babaya karşı saygılı olması akrabalarını ve komşularını ziyaret ederek güzel davranışlarda bulunması yetimlere ve öksüzlere ve ihtiyarlara şefkat’te yaklaşması ve yardım etmesi toplum içerisinde vatanın birliğini ve huzurunu korumak için mücadele etmekten kaçırmaması Ayrıca çevreyi temiz tutması ve ilim görmesi gibi temel ahlaki değerlere sahip olması gerektiğini İslam dininde geçerli olduğunu bilmekteyiz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.