8. Sınıf Din Kültürü

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 47-48 Cevapları Anka Yayınevi

Göster

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 47, 48


2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 47-48 Cevapları


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.


1. İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi anlatınız.


Cevap :
İslam dini yardımlaşmaya ve paylaşmaya çok önem vermiştir. Bununla ilgili ayet ve hadisler gelmiş, insanlar buna teşvik edilmiştir. Yardımlaşma ile toplum içerisine maddi manevi ihtiyacı olan kimsenin sorunlarını çözmesini ihtiyaçlarının giderilmesine ve rahata kavuşmasına yardımcı olmuş oluruz.
İslam dini yardımlaşma, dayanışma dinidir. İslamiyet veren el olmanın önemine vurgu yapmıştır. İslamın kökünde insanlara yardım etmek olduğu için İslam dinlenmeyi ayıplamış ve dilenen insan olmasını istememiştir. İslam toplumu buradan hareket ile memleketinde Müslüman bir kişi dinlenmez.
İhtiyaç sahibi olan kimse Müslümanlığı getirdiği bilgiden dolayı kendisine bunu yakıştırma vede dilencilik yapmaz. Allah toplumların içerisinde mutlaka ihtiyaç sahipleri bulunabilir. İslam’da ihtiyaç sahiplerini gözetmeyen önem verdiği için insanları paylaşmaya önem vermiştir.
Peygamber efendimiz veren elin üstün olduğunu buyurarak her hayrın bir sadaka hükmünde olduğunu bununda veren için olduğu ilahi mesajını getirmiştir.


2. Muhtaç durumda olanlara neden yardım etmek gerekir? Söyleyiniz.


Cevap :
Muhtaç durumda olan insanlar hem ihtiyaçlarını karşılayamazlar hem de kendilerini çok zorda hissederek bunalıma girebilirler. Böyle insanlara yardım etmek hem toplum içerisinde bir sevgi bağı oluşmasını sağlar.
Hem de insanların ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlar. İhtiyaçlarını karşılayan insanlar kendilerini iyi hissederler. Bu şekilde yardımlaşmanın olduğu bir toplumda hırsızlık olayları da az yaşanır.


3. Zekât hangi mallardan verilir? Kısaca açıklayınız.


Cevap :
Bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir.
Artıcı olmaktan kastedilen, malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliği olan altın gibi birikimlere sahip bulunmasıdır.


4. Kimler zekât vermekle yükümlüdür? Söyleyiniz.


Cevap :
Müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması , bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir.
Artıcı olmaktan kastedilen, malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliği olan altın gibi birikimlere sahip bulunmasıdır.


5. Şuayb Peygamber (a.s.) hakkında bilgi veriniz.


Cevap :
Şuayb Aleyhisselam Medyen ve Eyke halkına gönderilen bir peygamberdir. Kavmine güzel söz söylemesi, tatlı dili sebebiyle kendisine Hatîb-ül-Enbiyâ (Peygamberlerin hatîbi) denmiştir. Medyen bölgesinde doğup büyümüştür.
Medyenliler yaptıkları putlara ve heykellere tapıyorlardı. Yiyecek maddelerini alıp, stok yapıyorlar, pahalanınca fâhiş fiyatla satıyorlardı. Ölçü ve tartı için iki değişik ölçek kullanıyorlar, alırken büyük ölçekle alıyorlar, satarken küçük ölçekle veriyorlardı. İnsanların yollarını kesiyorlar, onların mallarına zorla el koyuyorlardı. Şuayb aleyhisselam azgın Medyen halkının, bütün nasîhatlerine rağmen îmâna gelmelerinden ümit kesince, onları Allahü teâlâya havâle etti.
Şuayb aleyhisselam Allahü teâlâya; “Yâ Rabbî! Bizimle kavmimiz arasında hak ile hüküm ver. Sen hükmedicilerin hayırlısısın.” diye dua etti. Daha sonra Şuayb (as) Eyke halkına gitti ve onları imana davet etii. İstedikleri mucize olunca bir kısmı iman etti, bir kısmı ise küfre devam etti. uayb aleyhisselam bu azgın kavmi Allahü teâlâya havâle etti. Önce ortalığı kasıp kavuran şiddetli bir sıcaklığa tutuldular. Daha sonra bir bulutun altında helak oldular.300 yaşında Mekke’ de vefat etti.


6. Mâûn suresini ezbere yazınız.


Cevap :
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn.
2- Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm.
3- Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn.
4- Feveylun lil-musallîn.
5- Ellezînehum an salâtihim sâhûn.
6- Ellezînehum yurâûn.
7- Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 


1. Aşağıdaki kişilerden hangisine zekât verilmez?


A. Yoksullara B. Düşkünlere C. Borçlulara D. Anne ve babaya


2. Zengin Müslümanların, dinî bir görev olarak her yıl mallarının ya da paralarının yüzde iki buçuğunu Allah (c.c.) rızası için ve ibadet niyetiyle muhtaçlara vermelerine ne ad verilir?


A. Kurban B. Sadaka C. Fitre D. Zekât


3. Mâûn suresinde aşağıdaki konulardan hangisinden söz edilmez?


A. Yetimlerin hor görülmemesi
B. İbadette gösteriş yapılmaması
C. Ramazan ayında oruç tutulması
D. Yoksulun doyurulması


4. Aşağıdakilerden hangisi Mâûn suresinde yer alan bir ifade değildir?


A. Dini yalanlayanların kınanması
B. Yetimi itip kakmanın kötü bir davranış olduğu
C. Ahirete iman etmenin önemi
D. Yoksulu doyurmanın önemi


5. “Bunlardan önce Nuh kavmi, Âd kavmi, kazıklı Firavun, Semûd kavmi, Lût kavmi ve Eyke halkı, bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı.”(Sa’d suresi, 12. ayet.)

Hz. Şuayb (a.s.) yukarıdaki ayette sözü edilen topluluklardan hangisine peygamber olarak gönderilmiştir?


A. Âd kavmi B. Semûd kavmi C. Eyke halkı D. Nuh kavmi


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 48 Cevapları


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerden uygun olanlarıyla doldurunuz.


Cevap :

 1. Zekât mal ile yapılan bir ibadettir.
 2. Zekât, akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve zengin  Müslümanlara farz kılınmıştır.
 3. Yoksul ve muhtaçlara karşılıksız olarak yapılan her türlü yardım ve iyiliğe sadaka denir.
 4. Toprak ürünlerinin zekâtı onda bir oranında verilir.
 5. İslam dinine göre bir kimsenin zengin sayılabilmesi için temel ihtiyaçlarının dışında 85 gram altın ya da bunun karşılığı kadar mal veya paraya sahip olması gerekir. Buna  nisap denir.

Ç. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


Cevap :

 1. ( Yanlış ) İnsan bütün ihtiyaçlarını tek başına, başkalarının yardımı olmadan da karşılayabilir.
 2. ( Doğru ) Zekât, İslam’ın beş temel şartından biridir.
 3. ( Yanlış )  Sadakayı yalnızca zenginler verir.
 4. ( Doğru ) Zekât vermeye, öncelikle yoksul akraba ve komşulardan başlanmalıdır.
 5. ( Doğru ) Bir engelliye yardım etmek, düşen bir çocuğu yerden kaldırmak da dinimize göre sadaka sayılır.
 6. ( Yanlış ) Mâûn suresi dört ayetten oluşur.

D. Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerlere, zekât verilebilecek kimseleri yazınız.


Cevap :
Zekât kimlere verilir?

 1. Borcunu ödeyemeyenlere
 2. .Yoksullara
 3. .Yolculara
 4. .Fakirlere
 5. .Akrabalara
 6. .Komşulara
 7. .Camilere
 8. . Düşkünlere

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Bir Müslümanın zekat ve sadaka vermesi büyük ibadetlerin kapısını açtığı gibi yardımlaşmanın dayanışmanın huzuruna erişebileceğiniz en güzel ibadetlerden biridir. İbadetlerimiz genellikle ihtiyaç sahiplerine olmalıdır. Zekat ve sadaka malı ve rızkın bereketini arttırır. Zekat ve sadaka şükrün sebebidir. Müslümanlar elindeki imkanlarla sadaka ve zekat vermeyi ihmal etmemelidir. Çünkü sadaka ve zekat vermek bizi kazadan beladan ve her türlü kötülükten kurulduğu bilinmektedir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.