8. Sınıf Din Kültürü

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 87-88-89 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 3. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 87, 88, 89


3. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.


1. İslam dininin bireye ve topluma katkıları nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : İslam dininin bireye ve topluma katkıları nelerdir? Açıklayınız.
İslam dini bireyin ve toplumun üzerinde çeşitli katkılarda bulunmaktadır. İslam insana huzur veren bir dindir. Bireyin iç huzuruna kavuşmasını sağlar. İnsanın Allah için iyi bir insan olmasını sağlar. Yaşadığı her olayda inandığı Allah’a c.c. sığınır.
Çünkü onu seven, onu koruyan bir yaratıcısı olduğuna inanır. Yaşadığı tüm olayların kendi için hayrına olduğuna inanır. Toplum üzerinde İslam barış dini olduğunu bilen gerçek müminler İslamiyet adına kan döktüğünüz söyleyen insanların yalancı olduğunu bilirler.  Toplumsal huzur oluşur. Toplumda kötü ahla hırsızlık gibi şeylerin kötü davranışları yasaklar. İç huzura erişmiş bireyler sayesinde toplumsal huzur oluşur.


2. Dinin temel gayesi nedir? Yazınız.


Cevap : Dinin temel gayesi nedir? Yazınız.
Dinin temel gayesi insanları bu dünyada huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamaları ve ahiret hayatına hazırlamasıdır.  İnsanların özgür iradeleri ile iyiye ve doğruya yöneltmek ve  dünyadaki yaşantıları insanlar ile olan ilişkilerini düzenlemektir. İslam da emir ve yasakların amacı insanı ahlaken yüceltmek tir.
İnsanın hayatta yaptığı her hareketin temel gayeleri vardır. Bu gayeleri belli ihtiyaçlarını gidermek için yaparlar.  Din ilahi kanunlar bütünüdür. İman ve ihsanda oluşan hayat şeklidir. insanlara hitap eden insan dini akıldan üstün yüce yaratıcı tarafından gönderilmiştir.


3. Neslin korunmasında ailenin önemini kısaca açıklayınız.


Cevap : Neslin korunmasında ailenin önemini kısaca açıklayınız.
Aile toplumun temel taşıdır. Aile evlilik yolu ile bir araya gelen bireylerin oluşturduğu küçük topluluktur.çekirdek ve geniş aileler vardır. Çekirdek aile anne, baba ve çocuklardan oluşur. Geniş aile ise büyük anne, büyük baba torunlar, çocuklardan oluşur.
İlk aileyi Hz. Adem ve Hz. Havva oluşturmuştur. İlk insandan itibaren aile müessesi gelişmiş ve zamanla olgunlaşmıştır. İslam dini temel gayesi insanın aklını, canını ve malını korumaktadır. Devlet ise insanların dinini, inançlarını, özgür yaşamlarını korumak canlarını güvence altına almakla mükelleftir.


4. Asr suresine göre Müslümanda bulunması gereken temel özellikler nelerdir? Yazınız.


Cevap : Asr suresine göre Müslümanda bulunması gereken temel özellikler nelerdir? Yazınız.
Asr suresi Müslüman insanların hangi davranışlarda bulunması gerektiğini ve hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlatan bir suredir. Asr suresine göre Müslümanlar Allah yolunda sâlih ameller işlemeli, insanlara hâk yoluna anlatan onları bu yola çağırmalı ve hâk yolunda olanlara  mükafatlarını alacakları güne kadar sabırlı olması gerektiğini anlatmalıdır. Bunları yapan insanlar sureye göre ziyan olmamış insanlardır.


5. İslam dinine göre korunması gereken beş temel ilke nelerdir? Yazınız.


Cevap : İslam dinine göre korunması gereken beş temel ilke nelerdir? Yazınız.
İslam dininde korunması gereken beş temel ilke bulunmaktadır. Bunların başında dinin korunması gelir. İnsanın inandığı en önemli değer dindir. Dini asılsız ifadelerden, batıl inançlardan korumak önemlidir.
Malın korunması
Malın korunması insanın malının helal yoldan kazanılarak, helal yoldan harcanması koruma altına alınması önemlidir.
Neslin korunması
Milletin, insanlığın devam edebilmesi için madden ve manen korunması şarttır. Allahtan iman eden ve hayırlı nesil nasip etmesi kuranı kerim de dua edilmiştir. Neslin nitelikli ve şuurlu yetiştirilmesi din ile mümkün olabilir.
Canın korunması
İnsan canı en değerli varlığıdır. İnsan kendi canı gibi diğer insanlarında canını koruma altına alması gerekir. İnsan kendi canını tehlikeye atmaması gerekir.
Aklın korunması
İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik akıldır. Akıl insana dini ve beşeri sorumluluklar yükler.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre korunması gereken temel ilkeler arasında sayılmamıştır?


A) Neslin korunması
B) Aklın korunması
C) Dilin korunması
D) Dinin korunması


2. Neslin korunmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Sağlıklı bir toplum için neslin korunması gerekir.
B) İslam dini neslin korunması kapsamında nikaha önem vermiştir.
C) Aile, neslin korunmasında en önemli kurumlardandır.
D) Neslin korunmasından sadece devlet sorumludur.


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları


3. Asr suresinde bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklere vurgu yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?


A) Samimi bir şekilde iman etmek.
B) Salih amel işlemek.
C) Hakkı (doğruluğu) tavsiye etmek.
D) Cennetteki nimetleri saymak.


4. “Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da âhirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat!”

Yukarıda verilen Hz. Yusuf’un (a.s.) duasından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?


A) Allah’ın (c.c.) kudret ve yücelik sahibi olduğu
B) Allah’ın (c.c.) herkese rüya yorumu öğrettiği
C) Allah’ın (c.c.) peygamberlere hikmet verdiği
D) Allah’ın (c.c.) dünya ve ahiretin sahibi olduğu


5. …………………………. akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütünüdür.

Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A) Din
B) Nesil
C) Can
D) Hak


6. “Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz.” (Maide suresi, 90. ayet.)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?


A) İslam dini, içki ve kumarı kesin bir şekilde yasaklamıştır.
B) Ayette fal ve şans oklarından uzak durulması gerektiği belirtilmiştir.
C) İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir.
D) Sarhoş olmayacak kadar içki içmekte sakınca yoktur.


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.


(Hz. Yusuf (s.a.), din, kul hakkı, kıssa, alkol, tahrif)


 1. Akıl sahibi insanların kendi iradesiyle seçtikleri, onları hayra götüren ilahi kurallar bütününe din denir.
 2. İslam’a göre başkasının malını haksız yere elinden almak kul hakkı dır.
 3. Alkol bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklar akıl sağlığına zarar vermektedir.
 4. Tahrif saptırma, çarpıtma, değiştirme, bozma, bozulma anlamına gelir.
 5. Hz. Yusuf (s.a.) Hz. Yakub’un (a.s.) on iki oğlundan biridir. Onun hayatını anlatan kıssa Kur’an-ı Kerim’de “kıssaların en güzeli” olarak nitelenir.

D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.


 1. ( Doğru ) İslam dini neslin korunması için Müslümanları evliliğe teşvik etmiştir.
 2. ( Yanlış ) Dinin gayesi sadece dünya mutluluğunu sağlamaktır.
 3. ( Doğru ) Asr suresi adını birinci ayette geçen “asr” kelimesinden alır.
 4. ( Doğru ) Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.
 5. ( Yanlış ) İslam’a göre herkes kendi imkânına göre mülk edinme hakkına sahip değildir.
 6. ( Doğru ) İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir.
 7. ( Yanlış ) Hz. Yusuf (a.s.) kardeşlerinin kendisine yaptığı kötülükleri affetmemiştir.
 8. ( Doğru ) Hz. Yusuf (a.s.), Allah’ın (c.c.) kendisine bildirmesi sayesinde rüyaları yorumlayabiliyordu.
 9. ( Yanlış ) Helal kazanç elde edilen yollardan biri de rüşvettir.
 10. ( Doğru ) İslam’ın aslından olmayan, dine sonradan giren ve din gibi algılanan hususlara hurafe denir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. İslam dini insanlar arasında güzel ahlak gösterdiği gibi ayrıca çevresine ve kendisine temiz olmayı da öğütler. İyi bir Müslüman çevresindeki insanlara duyarlı hoşgörülü ve saygılı olur. Müslümanlıkta paylaşmanın ve dayanışmanın yeri oldukça büyüktür. Bir müslüman çevresindeki insanlara karşı örnek nitelikteki davranışları sergilemelidir. Ayrıca bir Müslümanın yapmış olduğu ibadetler sağlığı ve mutluluğu için önemli olduğu için çevremizdeki insanlara da aynı etkileşimler gelmektedir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.