8. Sınıf Din Kültürü

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 31-32-33 Cevapları Anka Yayınevi

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem Cevapları Sayfa 31, 32, 33


2. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 31 Cevapları


1. Zekât, sadaka ve infak kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.


Cevap :
Zekât : Dinimizde zengin sayılacak kadar mala sahip olan kimselerin Allah c.c. rızası için muhtaç olan kişilere mallarından infak etmesine denir.
Sadaka : Yüce Allah c.c. rızasını elde etmek için verilen mal, para, yiyecek ve benzeri şeylere denir.
İnfak :  Yüce Allah c.c. rızasını elde etmek için verilen eşya, mal ve para olarak ifade edebiliriz.


2. Zekât ve sadaka ile ilgili birer ayet meali bularak bunları defterinize yazınız.


Cevap :
Zekât ile ilgili Ayetler
Bakara Suresi, 43. ayet: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.
Bakara Suresi, 83. ayet: Hani İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin, anneye-babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin” diye misak almıştık. Sonra siz, pek azınız hariç, döndünüz ve (hala) yüz çeviriyorsunuz.
Bakara Suresi, 110. ayet: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin; önceden kendiniz için hayır olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah Katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı görendir.


Sadaka ile ilgili Ayetler
Bakara Suresi, 263. ayet: Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır.
Bakara Suresi, 271. ayet: Sadakaları açıkta verirseniz ne iyi; fakat gizleyip fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. O, günahlarınızdan bir kısmını bağışlar. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.
Bakara Suresi, 276. ayet: Allah, faizi yok eder de, sadakaları artırır. Allah, günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez.
Bakara Suresi, 280. ayet: Eğer (borçlu) zorluk içindeyse, ona elverişli bir zamana kadar süre (verin). (Borcu) Sadaka olarak bağışlamanız ise, sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz.


3. İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önemi araştırınız.


Cevap :
Dinimiz gereği ayrıca biz millet olarakta yardımlaşmaya ve dayanışmaya hoşgörülü olan bir milletiz yardımlaşma ve dayanışmaya en güzel örnekler ramazan ayı içerisinde gerçekleşir. Ramazan ayı içerisinde bir çok şirket çalışanına veya gücü yeten şahıslar ellerinden geldiği kadar yoksul insanlara yardımlaşmak için ramazan paketi hazırlayarak insanlara en azından senede bir ayda olsa güzel yemekler yedirebilmek için erzak yardımında bulunmaktadırlar. Buda milletimizin ne kadar alçak gönüllü olduğunu gösterir. Ve yardımlaşmayı sevdiğini gösterir.


4. Şuayb Peygamber’in (a.s.) hayatı hakkında; İslam ansiklopedisi, peygamberler tarihi, Genel Ağ gibi kaynaklardan bilgi edininiz.


Cevap :
Şuayb Aleyhisselam Medyen ve Eyke halkına gönderilen bir peygamberdir. Kavmine güzel söz söylemesi, tatlı dili sebebiyle kendisine Hatîb-ül-Enbiyâ (Peygamberlerin hatîbi) denmiştir. Medyen bölgesinde doğup büyümüştür.
Medyenliler yaptıkları putlara ve heykellere tapıyorlardı. Yiyecek maddelerini alıp, stok yapıyorlar, pahalanınca fâhiş fiyatla satıyorlardı. Ölçü ve tartı için iki değişik ölçek kullanıyorlar, alırken büyük ölçekle alıyorlar, satarken küçük ölçekle veriyorlardı. İnsanların yollarını kesiyorlar, onların mallarına zorla el koyuyorlardı. Şuayb aleyhisselam azgın Medyen halkının, bütün nasîhatlerine rağmen îmâna gelmelerinden ümit kesince, onları Allahü teâlâya havâle etti.
Şuayb aleyhisselam Allahü teâlâya; “Yâ Rabbî! Bizimle kavmimiz arasında hak ile hüküm ver. Sen hükmedicilerin hayırlısısın.” diye dua etti. Daha sonra Şuayb (as) Eyke halkına gitti ve onları imana davet etti. İstedikleri mucize olunca bir kısmı iman etti, bir kısmı ise küfre devam etti. Suayb aleyhisselam bu azgın kavmi Allahü teâlâya havâle etti. Önce ortalığı kasıp kavuran şiddetli bir sıcaklığa tutuldular. Daha sonra bir bulutun altında helak oldular.300 yaşında Mekke’ de vefat etti.


5. Mâun suresinin anlamını bularak defterinize yazınız.


Cevap :
Maun Suresi Türkçe Okunuşu
1. E raeytellezi yükezzibü bid din
2. Fe zalikellezi yedu’ul yetim
3. Ve la yehuddu ala taamil miskin
4. Fe veylün lil müsallin
5. Ellezine hüm an salatihim sahun
6. Ellezine hüm yüraun
7. Ve yemneunel maun


Maun Suresi Türkçe Anlamı
1. Dini yalanlayanı gördün mü?
2. İşte o, yetimi itip kakar;
3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;
4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
6. Onlar gösteriş yapanlardır,
7. Ve hayra da mâni olurlar.


İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 32 Cevapları


“…İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın; günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın…” Mâide suresi, 2. ayet.

Soru : Yukarıdaki ayetin vermek istediği mesaj nedir?


Cevap :
Yukarıdaki ayetteki mesaj; insanların birbirlerine iyilik etmeleri, iyilik konusunda birbirlerini teşvik etmeleri , iyilik konusunda yardımlaşmaları, hayır yapmaları, kötülükten sakınmaları ve kötülük işlemek konusunda birbirlerine yardımcı olmamalarıdır.
İnsanların birbirlerini kötülüğe teşvik etmeleri ve kendine fikir danışan insana kötülükle karşılık vermesini öğütlemesi ne kadar çirkin bir şeydir.


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 33 Cevapları


“Allah’ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarf edenlerin durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir…” Bakara suresi, 265. ayet.
“Allah yolunda mallarını harcayanların durumu, yedi başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah’ın lütfu geniştir, o her şeyi bilir.” Bakara suresi, 261. ayet.
“…Veren el, alan elden üstündür.” Buhârî, Zekât, 18; Müslim, Zekât, 94.

Soru : Yukarıdaki ayetleri ve hadisi yorumlayınız. Bu ayetler ile hadis bize hangi mesajları vermektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap :
Bu ayetler ve hadis, sadaka vermenin ve hayır yapmanın ne kadar üstün olduğunu ve Allah katında kat kat sevap verileceğini vurgulamaktadır.
Allah’u Teala’nın hayırlara kat kat sevap vermesi rahmetindendir. İyilik yapan insanlar hem yeryüzünde sevilir ve güzellikler bulurlar, hem de ahirette hayırlar elde ederler. Cömert ve veren insan buralarda övülerek vermeye teşvik edilmiştir.
Aslında var olanın olmayana vermesi durumda toplumda adalet olur ve ihtiyaçlarını karşılayan insanlar rahata ererler, huzursuzluk, hırsızlık gibi haller yok denecek kadar az olur.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Bir müslüman her zaman güzel ahlak üzerine olmalıdır. Güzel ahlak bize yardımlaşmayı dayanışmayı birbirimizi sevmeye birbirimizin hatalarını saklamayı aramadan birbirimize dost kalmayı ve dargın kalmamayı öğütler. Bir müslüman her zaman çevresindeki insanlarla yardımlaşma ve dayanışma şeklinde olmalıdır. Zor durumda olan Müslümanlara yardım etmek İslam dininin gerekliliği arasındadır. Bir müslüman savaşı kötülüyor ve insanların hoşlanmayacağı davranışlardan uzak kalarak güzel ahlaklı olabilir.

  2. Zekat ve sadaka dinimizce önemli ibadetlerden biri sayılan ve insanın endi mal varlığından olanaklarından paylaşması anlamına gelen İslamın şartlarından biri olan ibadetimiz dir. Bir insan sağlık , mutluluk yardımlaşma ve mallarına şükür amacıyla zekat ve sadaka sadaka ve zekat verdiğimiz zaman insanlardan gizli bir şekilde vermek hayri mızı kat kat arttırır. Bir insan kazanmış olduğu rızıktan paylaştığı zaman yani zekat verdiği zaman Allahu Teala ona kat kat şükür derinin sebebi olan bu ibadetlerinden dolayı mükafatlandırır. İslam dininde sadaka ve zekatın yeri oldukça büyüktür özellikle yetimlere ve öksüzlere yaşlara ve ihtiyaç sahiplerine zekat ve sadaka vermek oldukça önemli olan bir ibadet olarak sayılıyor.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.