8. Sınıf Din Kültürü

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 67-68-69-70 Cevapları Anka Yayınevi

Göster

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği Cevapları Sayfa 67. 68, 69, 70


4. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 67  Cevapları


1. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) örnek ahlakını konu alan bir ayet meali ve bir hadis bularak defterinize yazınız.


Cevap :
Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin. Kalem Suresi 4. Ayet
“Ben, (başka değil, sadece) (iyi), güzel ahlâkı tamamlamak (uygulamak) için gönderildim.” Hadisi Şerif


2. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) niçin “Muhammedü’l-Emin” denilmiştir? Araştırınız.


Cevap :
İslamiyet’ten önce de sonra da müşrikler , kendi eşyalarını zarar vermeyeceğini ve koruyacağını bildiği için Peygamber Efendimize teslim etmişlerdir. Güvenilir olduğunu bildikleri için Efendimize güvenilir Muhammed (sav) anlamında “Muhammedül Emin” denmiştir.


3. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara müsamahalı davrandığını konu alan bir örnek olay bulup bunu defterinize yazınız.


Cevap :
Taif halkı Hz. Peygamber’i taşlamış, ve onu yaralamıştı. O ise Allah’a şöyle dua ediyordu:
Allah’ım halkımı bağışla çünkü onlar (gerçeği) bilmiyorlar. Peygamberimizin bu tutumu ve Allah’ın yardımıyla bir dönem sonra Taif halkı tümüyle Müslümanların hakimiyetine geçti ve o taş atanların büyük bir bir bölümü İslam’ı kabul etti. Bu Peygamberimizin geniş ahlakını gösterir.


4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhameti ve affediciliği ile ilgili bir araştırma yapınız.


Cevap :
Peygamber Efendimizin affediciliği konusundaki en büyük örnekler bence kendi öz amcasını öldüren ve parçalayan Hz Vahşi ile Hz Hind ‘ i iman ettikten sonra affetmesi ve bu konuyu daha sonra hiç açmamasıdır. Hz Aişe’ ye iftira atanlar bile affedilmiş ve daha sonra bu durum yüzlerine vurulmamıştır.


5. Kur’an mealinden, Kureyş suresinin anlamını bulup defterinize yazınız. Bu surede hangi kavramlar dikkatinizi çekmektedir?


Cevap :
Kureyş suresinin anlamı 
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.
Bu surede Kabe’ nin Rabbi ifadesi ve Allah’ın nimetlerine karşı şükredilmesi gerektiği dikkatimi çekmiştir.


Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 68 Cevapları


Soru : Sizce güvenilir insanda hangi özellikler bulunur?


Cevap :
Bence güvenilir bir insan asla şakada olsa yalan söylemez, söz verdiğinde sözünde durur, yalancı şahitlik etmez, emanete hıyanet etmez, sırrını yaymaz.


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 69 Cevapları


Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamber olduktan bir süre sonra Mekke’deki Safa Tepesi’ne çıktı. “Ey Kureyşliler!” diye seslendi. Onu duyanlar çevresine toplandılar. Peygamberimiz (s.a.v.) onlara, “Size, şu tepenin arkasından bir düşman ordusunun geldiğini söylesem, inanır mısınız?” dedi. Oradakilerin hepsi, “Evet, inanırız. Çünkü senin yalan söylediğini hiç duymadık.” dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.), onlara, kendisinin peygamber olarak görevlendirildiğini söyledi ve çeşitli uyarılar yaptı.
İbn-i Sa’d, Tabakât, C 1, s. 187.

Soru :  Yukarıdaki olay, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kişilik özellikleri konusunda size neler düşündürmektedir? Görüşlerinizi sınıfta anlatınız.


Cevap :
Yukarıdaki olay, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kişilik özellikleri konusunda bana dürüst olduğunu ve  çok güvenilir bir insan olduğunu ayrıca akıllı olduğunu düşündürür. Çünkü ilk önce halkın güvenirliği konusunda konuşmasını yapmış ve daha sonra Peygamberliğini açıklamıştır. Bu çok akıllıca bir tutumdur.


Soru : Dürüst ve güvenilir bir insan olmanın, peygamberlik görevini yerine getirmedeki rolü ve önemi nedir? Tartışınız.


Cevap :
İnsanlar dürüst ve güvenilir bir insanın söylediklerine inanırlar. Dürüst olmayan bir insanın hiçbir sözüne inanılmaz ki ayet geldiğine inanılsın. Bu yüzden ayetlere iman etmek ve din buyruklarının gerçekten Allah’ tan geldiğine inanmak için Peygamberlik görevini yaparken dürüst ve güvenilir olmak şarttır.


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 70 Cevapları


Soru : Doğruluk ve dürüstlük, insan ilişkilerinde neden önemlidir? Dürüst olmak bize neler kazandırır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Bir insanın sağlam ve sürülebilir  bir ilişki kurması için karşısındaki insana güvenmesi şarttır. Güven olmayan ilişkiler ilerleyemezler. İnsan ancak güvendiği bir insana karşı sevgisini devam ettirebilir. Yoksa yalanlar üzerine kurulan bir ilişkiden herkes nefret edecek ve kısa sürecektir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem’in adaleti ve doğruluğu vurguladığı yalan söylemekten kaçındığı Ayrıca muhammed-ül Emin sıfatını Emin oluşu ve güvenilir oluşuyla kazandığını bilmekteyiz. Bir müslüman asla yalan söylemem beni ve çevresindeki insanlara karşı adaletli ve adil olmalıdır. Ayrıca bir Müslümanın emanete ihanet etmemesi güvenilir olması yalan söylememesi ve hırsızlık yapmaması gibi temel ahlaki esasları bilerek hayatına uygulamalıdır. Yani kısacası peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaklı hayatını ve örnek hayatını kılavuz alarak güzel bir Müslüman olabiliriz.

  2. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in örnek örnek hayatı yüce kitabımız kur’an-ı Kerim’de de çeşitli ayet-i kerimeler de vurgulanmaktadır. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i kur’an-ı Kerim’de bulunan örnek ahlakı biz müslümanlar’a kılavuz olacak niteliktedir. Bizler de ahlaklı bir müslüman olarak çevremizdeki insanları İslam’a davet etmeli ve İslam’a tam ve eksiksiz bir şekilde yaşamalıyız. Bu konuda vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür eder başarılarınızın devamını dilerim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.