8. Sınıf Din Kültürü

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 107-108 Cevapları Anka Yayınevi

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı 5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 107, 108


5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 107-108 Cevapları


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.


1. İslam dininin temel kaynağı olarak Kur’an-ı Kerim’in önemini anlatınız.


Cevap :
Kur’ an-ı Kerim değiştirilmeyen ve kıyamete kadar hükmü geçerli olan son ilahi kitaptır. İçerisinde sadece Allah’ u Teala’nın emir ve yasakları , sözleri olması açısından İslam dininin temel kaynağıdır. Kuranı Kerim İslam dininin temellerini oluşturur. Ayetleri inkar edenler kafir olur.


2. Kur’an-ı Kerim, inanç konusunda insana nasıl yol gösterir? Belirtiniz.


Cevap :
Kur’ an-ı Kerim insanlara Allah’a , Peygambere ve diğer Peygamberlere nasıl inanılması gerektiğini göstermektedir. Allah’u Teala’nın sıfatlarını ve özelliklerini açıklayarak imanımızın nasıl olması gerektiğini öğretmektedir. Yine melekler, ilahi kitaplar ve ahiret hayatı hakkında bilgiler vererek, imanın şartlarını bize anlatmakta ve neye nasıl inanmamız gerektiğini bildirmektedir.


3. Kur’an’da kıssaların anlatılmasının sebebi ve amacı nedir? Söyleyiniz.


Cevap :
Kur’an’da kıssaların anlatılmasının sebebi ve amacı, insanların dikkatini çekmek ve bu kıssalarla örnekler vererek mesajlar vermektir.
Bu kıssalardan her birimizin çıkarmamız gereken dersleri ve sakınmamız gereken şeyler ifade edilmiştir. Bu yöntem hem anlaşılması kolay hem de tesirlidir. İnsanlar öğüt alırken de genellikle sadece öğütlerden hoşlanmaz verilen örnekleri önemserler. Allah’ u Teala ‘ da bu insan yapısını en iyi bilen olduğu için bu şekilde anlatmayı uygun görmüştür.


4. İslam dininin öğrenilmesi ve yaşanmasında sünnetin önemi nedir? Açıklayınız.


Cevap :
İslam dininin temel kaynağı Kur’ an- ı Kerimle beraber sünnettir. Sünnet , Kur’an-ı Kerimin yaşanmış halidir. Kur’an-ı Kerim’ de emir ve yasaklar bildirilmiş , yaşanma şeklinin anlaşılması içinde Peygamber Efendimiz gönderilmiştir. Eğer Kuran tek başına anlaşılabilir olsaydı, Peygamberler gönderilmezdi. Ayrıca birçok ayeti kerime de , Peygamberimize uymak emredilmiş ve O’ na uymanın Allah’ a uymak olduğu vurgulanmıştır. Bu ayetler sünnetin büyüklüğünü ortaya koymaktadır.


5. Hz. Nuh (a.s.) kıssasından çıkarılabilecek sonuçlar ve dersler neler olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap :
Hz. Nuh (a.s.) kıssasından çıkarılabilecek sonuçlar ve dersler; Allah’ tan başkasına ibadet etmemek, putperestlikten kaçınmak, kendi aklına güvenmemek ve Peygamberlere tabi olmak, kendi evladının bile bazen sana uymayacağını bilmek olarak özetlenebilir.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


1. Kur’an-ı Kerim’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A. Son ilahi kitaptır.
B. İçinde Peygamberimizin (s.a.v.) hadisleri bulunur.
C. Tüm insanlara hitap eder.
D. İlkeleri kıyamete kadar geçerlidir.


2. “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” (Hucurât suresi, 12. ayet.)

Yukarıdaki ayet, aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?


A. İbadet B. Ahlak C. Kıssa D. Ahiret


3. I. Kötü zan
II. Bağışlama
III. Büyüklenmek
IV. Alçak gönüllülük

Yukarıdakilerden kaç tanesi, Kur’an’ın bizi yönlendirdiği güzel davranışlardandır?


A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


4. “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez..” (Nisâ suresi, 36. ayet.)

Yukarıdaki ayet, aşağıdaki davranışlardan hangisiyle ilişkilendirilemez?


A. Alçak gönüllülük B. Kulluk C. Sabır D. İyilik


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 108 Cevapları


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerden uygun olanlarıyla doldurunuz.


Cevap :

 1. Furkan iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran anlamına gelir.
 2. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sözlerine, davranışlarına ve sahabilerinin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına sünnet denir.
 3. Tevhit inancına bağlı kalarak sadece Allah (c.c.) emrettiği için ona sevgi, saygı ve tazim göstermek amacıyla Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılan bütün iyi, güzel iş ve davranışlar ibadet olarak adlandırılır.
 4. İslam dininin ibadetlerle ilgili hükümlerinin dışında kalan ve insanların birbirleriyle veya bireyin toplumla yahut da toplumların birbirleriyle olan hukuki, idari, mali, iktisadi ve beşerî ilişkilerini düzenleyen bölümüne muamelat denir.
 5. Kur’an-ı Kerim’de, geçmiş peygamberler ve topluluklar hakkında anlatılan ibret verici olaylara kıssa denir.

Ç. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini aşağıdaki şemaya yazınız.


Cevap :

 1. İyiye ve güzele yönlendirir.
 2. Açıklar ve aydınlatır.
 3. Doğru yolu gösterir.
 4. Son ilahi kitaptır.
 5. Tüm insanlara yönelik ilahi mesajlar içerir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Yüce kitabımız kur’an-ı Kerim günümüze kadar bozulmadan durabilen gönderilmiş olan son kutsal kitaptır. Kur’an-ı Kerim’de bulunan ayetler İslam’ı anlatan birçok ayet ile doludur. Kur’an-ı Kerim’de genellikle Müslümanları doğru yola ulaştırmak kötülükten ve cehaletten alıkoymak için birçok ayet bulunduğunu söyleyebiliriz. Kur’an-ı Kerim’in içerisinde bulunan ayeti kerimeleri uymak farzdır. Kur’an-ı Kerim bolca okunduğu zaman insanın içine huzur evine bereket ve bolluk getirir. Küçük büyük herkes için kur’an-ı Kerim’de bulunan İslamın şartları imanın şartları güzel Allah’a uyulması gereken davranışlar temiz olmak gibi temel alışkanlıkları gibi edinerek kur’an-ı Kerim’de bulunan gayeleri ortam hazırlamalıyız. Ayrıca her yaşta insanın kur’an-ı Kerim okuması veya dinlemesi oldukça sevaptır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.