4. Sınıf Din Kültürü

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 107-108-109 Cevapları Anka Yayınevi

Göster

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 107, 108, 109


5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 107-108-109 Cevapları


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 107 Cevapları


A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. İslamiyetin temizliğe verdiği önemi anlatınız.


Cevap :
İslamiyet temizliğe çok önem verir. Peygamber Efendimiz “Temizlik, imanın yarısıdır.” buyurarak , temizliğe verilen değere dikkat çekmiştir. İslamiyet ibadetlerde abdesti de ön planda tutarak , Müslümanların her zaman temiz olmasını sağlamıştır.


2. İbadetle temizlik arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.


Cevap :
İslamiyet’te ibadetlerde gerek gusül gerek abdest karşılığında sevap verilerek temizliğe teşvik edilmiştir. Allah’ ın huzuruna temiz çıkılması gerektiğinden ibadetler temizlikle doğrudan ilişkilidir.


3. Temizliğin sağlık açısından önemi nedir? Açıklayınız.


Cevap :
Hastalıklar mikrop ve kirli ortamlarda daha çok bulaşmakta ve daha büyük hastalıklara da pislik sebep olmaktadır. Bu yüzden temiz kalmak sağlıklı kalmakta demektir.


4. Çevreyi temiz tutmak için bireylere ne gibi görevler düşmektedir? Söyleyiniz.


Cevap :
Çevreyi temiz tutmak için bireyler ; yere çöp atmamalı, yere tükürmemeli, kendi kirlerini doğaya atmamalı ve çöp kutularına çöplerini atmalı, gereksiz plastik kullanımından kaçınmalıdır.


5. Evimizin temiz olması için neler yapabiliriz? Söyleyiniz.


Cevap :
Çöplerimizi çöp kutusuna atmalı, dağınıklıklarımızı hemen toplamalı ve kişisel temizliklerimize öz


B. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.


1. Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan beden temizliğiyle ilgili bir durumdur?


A) Ayakkabıların temiz ve boyalı olması
B) Giysilerin temiz ve ütülü olması
C) El ve yüzün sık sık yıkanması
D) Çevrenin ağaçlandırılması


2. Aşağıdakilerden hangisi, maddi temizlik kapsamında değerlendirilir?


A) Dürüstlük
B) Tırnak kesmek
C) Emaneti korumak
D) Sözünde durmak


3. “İslam dininde temizlik için …………………. kavramı kullanılır . …………………… kavramı bedenin, elbiselerin, çevrenin temiz olmasını; abdest almayı ve manevi temizliği kapsar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan bölümlere hangi ifade getirilmelidir?


A) Kefaret
B) Taharet
C) Rahmet
D) Merhamet


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 108 Cevapları


C. Aşağıdaki hadislerde boş bırakılan yerlere, kutucuklardaki kelimeler uygun şekilde yerleştiriniz.


1.“Doğruluğa yapışın, ondan ayrılmayın. Çünkü doğruluk ………..……………, iyilik de ………..…….…… iletir. Yalandan kaçının. Çünkü yalan ………..…….…..… götürür, kötülük de ………..…….……….. iletir…” (Müslim, Birr, 102.)


(cehenneme-cennete-iyiliğe-kötülüğe-sevaba)


Cevap :
1.“Doğruluğa yapışın, ondan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe , iyilik de Cennet‘ e iletir. Yalandan kaçının. Çünkü yalan kötülüğe götürür, kötülük de Cehennem’e iletir…” (Müslim, Birr, 102.)


2. “Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman ………..…….…… söyler, vadederse (söz verirse) sözünü ………..…….…… getirmez, kendisine bir şey ………..…….…… edildiği zaman ona ………..…….…… eder.” (Buhârî, İman, 25.)


(hıyanet-yerine-emanet-teslim-yalan)


Cevap :

2. “Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, vadederse (söz verirse) sözünü yerine getirmez, kendisine bir şey amanet edildiği zaman ona hıyanet eder.” (Buhârî, İman, 25.)


Ç. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, “maddi, eller, kul, sabun, temizliği, misvak, abdest, ellerimi, ayaklar, manevi” kelimelerini uygun şekilde yerleştiriniz.


Cevap :

 1. Yemekten önce ve sonra, tuvaletten çıkınca ellerimi mutlaka sabun ve suyla temizlerim.
 2. Namazdan önce abdest almak şarttır.
 3. Beden, elbise ve çevre temizliği maddi temizlik; duygu ve düşüncelerin temiz olması da manevi temizlik olarak adlandırılır.
 4. İslamiyet, temizliği bazı ibadetlerin ön şartı saymıştır.
 5. Abdest alırken ilk önce eller, en son da ayaklar yıkanır.
 6. Çevrenin kirletilmesi dinimize göre kul hakkı yemektir ve günahtır.

4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 109 Cevapları


D. Okulumuzun temiz ve düzenli olması için neler yapabiliriz? Aşağıdaki şemaya yazınız.


Cevap :

 • Ayakkabılarımıza yapışan kir, çamur gibi şeyleri temizlemeye ve silmeye çalışmalı, paspas varsa mutlaka silmeliyiz.
 • Çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız.
 • Yerlere tükürmemeliyiz.
 • Sıralarımızı çıkarken düzelterek çıkmalıyız.
 • İster yemekhanede ister bahçede bir şeyler yerken arkamızı toparlamalı ve temiz bırakmalıyız.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. İslam’da temizliğin yeri oldukça büyüktür. Temizlik her ortamda ve bedenimiz de oldukça önemlidir. Temiz olmayan bir insan sağlığını koruyamaz. Temizlik imanın yarısıdır hadis-i şerifinde anlatılmak istenen Bir Müslümanın çevresine karşı örnek nitelikte olacak temizlik ve düzeni ile bilinmelidir. Okulumuzda evimizde sınıfımızda ortak kullanım yerlerinde ve çok ortamda temiz olmalı ve çevremizdeki insanlara örnek olmalıyız.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.