4. Sınıf Din Kültürü

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 47-48 Cevapları Anka Yayınevi

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 47, 48


2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 47 Cevapları


A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacı nedir? Açıklayınız.


Cevap :
Kur’an-ı Kerimin gönderiliş amacı ; insanlara nasıl ibadet edeceklerini, yaşam biçimlerini nasıl şekillendireceklerini ve emir ve yasakları öğretmek , bu sebeple insanları ebedi mutluluk olan Cennet’ e yönlendirecekler yolları göstermek ve daha birçok güzel amaç ile gönderilmiştir.


2. İslam’ın inanç esaslarından biri olan, Allah’a (c.c.) iman hakkında bilgi veriniz.


Cevap :
İmanın esaslarından bir tanesi de Allah’a imandır. İnsan aklı ile bile kendisini bir yaratan olduğunu bulabilir. Allah’ a nasıl inanılması gerektiğini ve güzel vasıflarını Kuranı Kerim ve Peygamberimiz bize anlatmıştır. Bir insan Cennet’ e ulaşmak ve müslüman olmak için Allah’ a inanması şarttır.


3. Meleklerin özellikleri nelerdir? Kısaca bilgi veriniz.


Cevap :
Meleklerin özellikleri ; erkeklik ve dişilikleri olmaması, günah işlememeleri, nurdan yaratılmaları, evlenme , yeme içme , uyuma gibi özellikleri olmamaları ve daima ibadetle meşgul olmalarıdır.


4. Kelime-i şehadetin okunuşunu ve anlamını yazınız.


Cevap :
Kelime-i Şehadet: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” diye okunur. “Sahitlik ederim ki Allah’tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O’nun kulu ve rasûlüdür” anlamına gelir.


5. Oruç ibadeti hakkında bilgi veriniz.


Cevap :
Oruç ibadeti , kişilerin oruç niyeti ile imsaktan, taki akşam namazına kadar yeme , içme ve cinsel ilişkiden uzak durmalarına denir. Oruç ibadeti insana hem sağlık , hem de sevaplar verir. Oruç Ramazan ayında sağlıklı ve ergenlik çağını geçmiş sağlıklı Müslümanlara farz olur. Ayrıca bazı günlerde de oruç tutmak sünnettir.


B. Aşağıdaki kutularda yer alan ilahi kitapları, indirildiği peygamberlerle doğru bir şekilde eşleştiriniz.


Cevap :

 1. Kuran  Hz Muhammed sallalahu aleyhi vesellem
 2. İncil Hz İsa aleyhisselam
 3. Tevrat Hz Musa aleyhisselam
 4. Zebur Hz Davud aleyhisselam

C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.


1. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Bakara B) Yâsîn C) Kevser D) Fâtiha


2. Aşağıdakilerden hangisi, İslam’ın inanç esaslarından biri değildir?


A) Kitaplara inanmak B) Peygamberlere inanmak
C) Hacca gitmek D) Kadere inanmak


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 48 Cevapları


3. Hatim nedir?


A) Kur’an’ı baştan sona okuyup bitirmektir.
B) Kur’an’da yer alan cümlelerdir.
C) Kur’an’ın son suresinin adıdır.
D) Kur’an’ı baştan sona ezberlemektir.


4. Zengin Müslümanların, sahip oldukları mal veya paralarının belli bir bölümünü ibadet niyetiyle her yıl fakir ve muhtaçlara vermelerine …………………. denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan bölüme hangi ifade getirilmelidir?


A) Hac B) Zekât C) Sadaka D) Kurban


Ç. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Yanlış ) Allah’ın (c.c.) gönderdiği peygamberlerin hepsine inanmaya ahirete iman denir.
 2. ( Doğru) Kur’an’ın her yirmi sayfasına cüz denir.
 3. ( Doğru) Kur’an-ı Kerim’de 114 sure vardır.
 4. ( Doğru) Kur’an-ı Kerim, son ilahi kitaptır.
 5. ( Doğru) “Lâ ilâhe illallah Muhammedün resulullah” sözüne Kelime-i tevhid denir.
 6. ( Doğru) Âmentü duası, İslam’ın şartlarının neler olduğunu açıklar.
 7. ( Yanlış ) Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık olarak 166 ayet yer almaktadır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Kur’an-ı Kerim’in indiriliş nedenlerinden biri birçok peygamber ve kutsal kitap gelmesine rağmen insanların hala cehalet içinde yaşamış olması bu gibi kutsal kitaplara İnan mamaları ve peygamberleri çeşitli sebeplerden dolayı iman etmeyin onlara çeşitli eziyetler etmesi dolayısıyla son peygamber olan Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilmiş ayrıca son kutsal kitap olan kur’an-ı Kerim’de insanları açıklayıcı ve aydınlatıcı olarak gönderilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de bulunan ayeti kerimeler yeryüzünde bulunan tüm insanlar için gönderilmiştir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.