4. Sınıf Din Kültürü

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 93-94 Cevapları Anka Yayınevi

Göster

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 93, 94


4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 93-94 Cevapları


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 93 Cevapları


A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrede ahlaki durum nasıldı? Bilgi veriniz.


Cevap :
Hz. Muhammed (sav) ‘in doğduğu çevrede ahlaki durum çok kötü durumdaydı. Güçlü olan zayıf olanı eziyor, kız çocukları , kadınlar ve kölelere çok kötü şeyler yapılıyordu. İnsanlar çıplak olarak tavaf yapıyor, zina , haksızlık, adam öldürme gibi suçlar rahatlıkla işleniyordu.


2. Hz. Muhammed (s.a.v.) aile büyüklerine nasıl davranırdı? Açıklayınız.


Cevap :
Hz Muhammed (sav) aile büyüklerine hürmet eder, onlara kibar davranır, onlar oturmadan sofraya oturmaz , onlarla konuşurken kibar ve özenle konuşurmuş.


3. Hz. Muhammed (s.a.v.) haksızlıklar karşısında nasıl bir tutum sergilerdi? Bir örnekle açıklayınız.


Cevap :
Hz Muhammed (sav ) eğer bir hakaret kendisine yapılıyorsa sabreder ve affeder ancak başka bir insana veya islama haksızlık ediliyorsa gerektiği şekilde bunu engellemeye çalışırdı. Bu davranışlar O’ nun hem akıllı ve güçlü hemde merhametli olduğunu gösterir.
Mekke yeni fethedildiği zamanlarda mahzumoğulları kabilesinin reisinin kızı hırsızlık yapar. Hırsızın adı fatma’dır. Cezalandırılması için Hz. Muhammed’ (sav) e getirilir. Fakat günün siyasi dengeleri Mahzumoğullarıyla aranın bozulmamasını gerektirir. Hz. Muhammed’in kıramayacağını düşündükleri birini koyarlar. Bu Hz. Muhammed’in evlatlığı Zeyd’in oğlu, genç Üsame’dir. Yani bir bakıma manevi torunudur. Üsame(r.a.):
-Ey Allah’ın Elçisi! Bu kadını babasının hatırı için affetseniz” der.  Peygamberimiz;
-Bu istediğiniz şey sizden önceki toplulukların yok edilme sebebidir. Onların içinde de hatırlı ve güçlü biri bir suç işledi mi affedilir, halktan biri oldu mu cezalandırılırdı. Allah’a yemin ederim ki bu suçu işleyen Mahzumoğullarının kızı Fatma değil de, Allah’ın Elçisi’nin kızı Fatıma olsaydı aynı cezayı verirdim. Emir verir ve hırsızın cezası uygulanır. O zamanlarda soylu insanlar hırsızlık yaptığı zaman göz ardı edilir ve cezası uygulanmazdı. Ama Peygamberimiz bu davranışı ile adaletini ortaya koymuştur.


4. Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahyin gelişini ve peygamberlik verilişini kısaca anlatınız.


Cevap :
Peygamber Efendimiz insanların zulumlerini görüyor ve belli zamanlarda mağarada dinleniyor ve düşünüyordu. Yine bir gün mağaradayken Cebrâîl (a.s.) geldi ve Hazret-i Peygamber’e:
“–Oku!” dedi. Peygamber Efendimiz:
“–Ben okuma bilmem!” karşılığını verdi. Bunun üzerine melek, Hazret-i Peygamber’i tâkati kesi­linceye kadar sıktı. Sonra yine:
“–Oku!” dedi. Peygamber Efendimiz yine:
“–Ben okuma bilmem!” cevabını verdi. Cebraîl (a.s.) ikinci kez O ’nu tâkati kesilinceye kadar sıktı. Sonra tekrar:
“–Oku!” dedi. Hazret-i Peygamber yine:
“–Ben okuma bilmem! (Ne okuyayım?)” dedi. Cebrâîl (a.s.) Hazret-i Peygamber’i üçüncü defâ da sıkıp bıraktı.
Peygamberimize ilk vahiy inerek Peygamberlik verilmiş oldu. Durumu eşi Hatice annemize anlattı ve oda ona iman etti.


5. Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’de İslam toplumunu oluştururken neler yapmıştır Açıklayınız.


Cevap :
Peygamber Efendimiz (sav) Medine ‘de İslam toplumu oluştururken Müslümanları birbirleri ile kardeş yapmıştır. Böylece herkes kardeşini sahiplenmiş  ve herkesin birbirine destek çıkması sağlanmıştır. Küsleri barıştırmış ve kırgınlıkları çözerek toplumsal huzuru sağlamıştır.


B. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.


1. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk dönemine ait bir olaydır?


A) Kâbe’nin tamiri sırasında hakem olması
B) Ficar savaşlarına katılması
C) Sütanneye verilmesi
D) Hılfu’l-Fudûl cemiyetine katılması


2. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed (s.a.v.) için söylenemez?


A) Haksızlıklar kendisini ilgilendirmiyorsa sessiz kalırdı.
B) Emanetleri koruma konusunda titiz davranırdı.
C) Aile büyüklerini sever ve sayardı.
D) Her zaman doğruyu söylerdi.


3. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) bakımını üstlenen amcasıdır?


A) Zübeyir (r.a.) B) Hamza (r.a.)a.)
C) Abbas (r.a.)a.) D) Ebu Talip


4. Kâbe’yle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Kâbe, Medine şehrindedir.
B) Kâbe, Müslümanlarca kutsal sayılır.
C) Ebrehe, Kâbe’yi yıkmak istemişti.
D) Kâbe, Cahiliye Dönemi’nde putlarla doldurulmuştu.


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 94 Cevapları


5. Aşağıdaki tarih-olay eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


A) 610-İlk vahyin gelişi
B) 622-Medine’ye hicret
C) 628-Mekke’nin Fethi
D) 632-Peygamberimizin (s.a.v.) vefatı


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “Halime, ehl-i beyt (iki kez kullanılacaktır), Abdülmuttalip, Mekke’de, Medine’de, 20 Nisan 571, Veda Hutbesi, övülmesini” ifadelerini uygun şekilde yerleştiriniz.


Cevap :

  1. Peygamberimiz (s.a.v.), miladi takvime göre 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’ de dünyaya gelmiştir.
  2. Peygamberimiz (s.a.v.), doğumundan kısa süre sonra Halime adında bir sütanneye verilmiştir.
  3. Peygamberimiz (s.a.v.) doğunca dedesi Abdülmüttalip ona “Muhammed” ismini koymuş, bu ismi niçin koyduğunu soranlara da “Onun gökte ve yerde övülmesini istedim.” demiştir.
  4. Peygamberimizin (s.a.v.), vefatından kısa süre önce hac esnasında kalabalık bir Müslüman topluluğuna yaptığı konuşmaya Veda Hutbesi  denir.
  5. Ehli Beyt kavramı, sözlükte “ev halkı” anlamına gelir. İslami bir kavram olarak  ise ehli beyt Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertleri demektir.

Ç. Hz. Muhammed’le (s.a.v.) ilgili aşağıdaki olayları ve bu olayların meydana geldiği zamanları uygun şekilde eşleştiriniz.


Cevap :

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 93-94 Cevapları Anka Yayınevi
“4. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 93-94 Cevapları Anka Kuşu Yayınevi”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gözlerini açtığı zaman Mekke halkı putlara tapan cehalete kapılmış olan kız çocuklarına ve kadınlara ciddi şekilde eziyet eden Ayrıca cahilliğin ve cehaletin çokça olduğu bir şehirdi. Hz Muhammed sallallahu vesellem Mekke halkının bu durumuna oldukça üzülürdü. Peygamber olduktan sonra Mekke halkında insanlarını cehaletten alıkoymak ve müslümanlığa yöneltmek amacıyla birçok bilgiler ve boğazlar vermiş onları İslam’a davet etmiştir. Elbette Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i dinleyen onunla beraber İslami yaşayan Mekkeliler vardır. Yalnız putlara tapan cehalet içinde kalan ve ısrarla bu cehaletin peşinde koşan Mekkeliler de peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’i dinlememistir. Hz Muhammed sallallahu vesellem son peygamber İslam dini son dindir. İslam’a inanan ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden giden insanlar doğruluğu bulmuştur.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.