4. Sınıf Din Kültürü

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 65-66 Cevapları Anka Yayınevi

Göster

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 65, 66


3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 65-66 Cevapları


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 65 Cevapları


A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Dinin, güzel ahlaklı bir insan olmamızda nasıl bir etkisi vardır? Açıklayınız.


Cevap :
Din insanda Allah sevgisi ve korkusu meydana getirir. İnsanlar Allah’ ın daima kendilerini gördüğünü bildikleri ve O’ na karşı sevgi besledikleri için günah olan yalan , iftira, kötü söz ve davranışlardan uzak durmaya çalışırlar.
Ayrıca insanlara iyi davranır , güzel söz ve ahlaki ilkelere dikkat ederler. Böylece toplumda yapılan kırıcı hareketler ve kötülükler yaşanmamış olur. İnsanlar emniyet ve huzur içerisinde yaşarlar.


2. “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8.) hadisini açıklayınız.


Cevap :
Peygamberimizi tanıyan insanlar çocuklara, kadınlara , hayvanlara ve doğaya karşı ne kadar merhametli olduğundan bahsetmişlerdir.
Peygamberimiz gerek aile ilişkilerinde , gerek insanlara olan davranışlarında insanlara örnek olmuştur. Çocuklarla oynamış, hayvanlara merhamet etmiş ve eşlerine kibar bir insan olarak bize davranış ilkelerini göstermiştir. Kimseyi kırmaz ve yumuşak davranarak hem güçlü hem de merhametli insan modelini bizlere aktarmıştır.


3. Dinimiz, anne ve babamıza nasıl davranmamızı ister? Anlatınız.


Cevap :
Dinimiz anne babamıza karşı saygılı olmamızı , günah birşey istemeleri dışında istediklerini yapmamızı, onlara iyi davranmamızı , gönüllerini almamızı ve onların yanından ayrıldığımız zaman sık sık onları ziyaret etmemizi ister. Yaşlandıkları zaman onların hallerine sabretmemizi emreder.


4. Arkadaşlarımızla ilişkilerimizde nelere özen göstermeliyiz? Söyleyiniz.


Cevap :
Arkadaşlarımızla ilişkilerimizde yalan, kırıcılık, dedikodu, alay etme gibi insanların kalbini kıracak şeylerden kaçınmalıyız.
İnsanlara yumuşak olmalı kalplerini kırmamalı ve güzel bir şekilde uyarmalıyız. Sırlarını araştırmamalı, bizlere bir sır söyledikleri zaman kimseye söylememeli ve yardıma ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmalıyız.


5. Sevgi ve saygı, insan ilişkilerinde neden önemlidir? Açıklayınız.


Cevap :
Her insan hatta küçük bir çocuk bile sevilmek ve saygı duyulmak ister. İnsanın yapısında bu duygular vardır. Bir insana sevgi ve saygı ile yaklaştığımız zaman oda bizlere iyi ve merhametli davranmaya özen gösterir.
Biz bir insana saygısızlık yapmazsak oda bize kolay kolay saygısızlık yapmaz. Ancak bir insana biz hakaret eder ve aşağılarsak oda bize aynı davranışlarda bulunabilir.


B. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.


1. Aşağıdakilerden hangisi, insan ilişkilerine zarar veren bir davranıştır?


A) Anlayışlı olmak B) Bağışlayıcı olmak
C) Saygılı olmak D) Bencil olmak


2. “Büyüklerine saygı göstermeyen ve küçüklerine ………..………… etmeyenler ………..………… değildir.” (Ebu Davud, Edeb, 66.) Hadisteki boşluklara sırasıyla hangi sözcükler getirilmelidir?


A) Yardım-Müslüman B) İyilik-insan
C) Merhamet-bizden D) Kötülük-arkadaş


3. “Fâtiha” kavramı ne anlama gelir?


A) Bilgi B) Konuşma C) Açılış D) Bitiş


4. Fâtiha suresinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmez?


A) Allah’ın Rahmân ve Rahîm olduğundan
B) Kur’an-ı Kerim’i, Allah’ın (c.c.) gönderdiğinden
C) Sadece Allah’a (c.c.) ibadet edilmesi gerektiğinden
D) Doğru yola ulaşmak için Allah’a (c.c.) dua etmekten


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 66 Cevapları


C. Aşağıdaki hadislerde ve cümlelerde boş bırakılan yerlere, “akraba, ahlak, komşuların, salih amel, dostların, iman, arkadaşların” kelimelerini uygun şekilde yerleştiriniz.


 1. “Müminlerin insan bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır.”
 2. Akraba ile ilişkisini kesen cennete giremez.”
 3. “Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır.”
 4. Ahlak; bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri ve kendilerini uymakla yükümlü gördükleri davranış biçimleri ve kurallarına denir.
 5. İslamiyette Allah’ın (c.c.) rızası gözetilerek yapılan, kişiye ve topluma faydalı olan her türlü güzel davranış, salih amel olarak nitelendirilir

Ç. İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Aşağıdaki şemaya örnekler yazınız.


Cevap :
Maddeler halinde İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilmek için şunlara dikkat etmeliyiz ;

 1. Güzel sözlü olmalıyız.
 2. Adaletli olmalıyız.
 3. Sözümüzü tutmalıyız.
 4. Kötülüklerden uzak durmalıyız.
 5. Kötü sözleri kullanmamalıyız.
 6. Doğru sözlü olmalıyız.
 7. Empati yapmalıyız.
 8. Sevgi ve saygı içerisinde olmalıyız.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Çevremizde tanınan imanlı ve ahlaklı insanlar genellikle herkes tarafından sevilen saygı görülen ahlakıyla erdem’i ile birçok insana örnek nitelikte olan kişiliklere sahiptir. İnsanı insan yapan ve temel taşını oluşturan güzel davranışları ve ahlağidir. Birbirimize karşı hoşgörülü sevgili anlayışlı ve yaklaşımı pozitif olan insanlar olduğumuz zaman çevremizdeki insanlara da olumlu duygular aşilariz. İstanbul ilinde ahlaklı olmak ve İslam’ın gerekli olan bal ve davranışları yapma kötü alışkanlıklardan uzak durmak gerekir. Çevremizdeki insanların sabırlı oluşu birbirine karşı empati kurarak yaklaşımı ve zorluklardan birbirine yardım eden insanları gördükçe İslam’ın güzelliğine ve İslam’ın vermiş olduğu temel duygulara sahip insanları gözlemlemek mümkündür.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.